Skip to main content
Mitteilung

Key documents: REPowerEU

Einzelheiten

Datum der Veröffentlichung
18 Mai 2022 (Letzte Aktualisierung: 18 Mai 2022)

Dateien

18 MAI 2022
Communication REPowerEU Plan COM(2022)230 (europa.eu)
English
(260.45 KB - HTML)
Herunterladen
18 MAI 2022
Implementing REPowerEU Plan SWD (europa.eu)
English
(370.83 KB - HTML)
Herunterladen
18 MAI 2022
Communication EU Save Energy COM(2022)240 (europa.eu)
English
(196.6 KB - HTML)
Herunterladen
18 MAI 2022
Communication Electricity Market Design COM(2022)236 (europa.eu)
English
(198.34 KB - HTML)
Herunterladen
18 MAI 2022
Communication EU Solar Strategy COM(2022)149 (europa.eu)
English
(250.43 KB - HTML)
Herunterladen
18 MAI 2022
Joint communication EU external energy engagement JOIN(2022)23 (europa.eu)
English
(217.89 KB - HTML)
Herunterladen