Skip to main content

Výroční zprávy o kontrole uplatňování práva EU

Zveřejňování rozhodnutí ohledně nesplnění povinnosti

Informace o tom, jak Evropská komise v dané věci rozhodla, jsou dostupné online. Rozhodnutí je možné vyhledávat podle země EU, oblastí politiky nebo data.

Evropská komise rovněž zveřejňuje výroční zprávu, v níž shrnuje klíčové aspekty uplatňování práva EU a uvádí případy nesplnění povinností v jednotlivých oblastech politiky a v jednotlivých zemích.

Annual reports on monitoring the application of EU law