Skip to main content

EU-keurmerken

Keurmerken voor EU-producten, logo's voor landbouw- en visserijproducten, milieuvriendelijk ontwerpen, energie- en milieulabels, etikettering van chemische stoffen. 

EU-kwaliteitsnormen

CE-markering – EU-regels voor de CE-markering, het CE-merkteken verkrijgen, voorschriften en normen voor importeurs en distributeurs.

CE-markering in Europa – Informatie over de CE-markering in de EU-landen, reproductie van de CE-markering.

Milieukeur – Nieuws, updates en analyse van het EU-milieukeurinitiatief, producten met milieukeur zoeken.

EU-milieukeur – Producten die onder de EU-regels voor het milieukeur vallen, criteria voor de toekenning van een milieukeur, aanvraag van het milieukeur, aanvraagkosten en jaarlijkse vergoeding. 

Energielabels

Energie-efficiënte producten – Eisen voor energie-efficiënte producten, EU-voorschriften voor energie-etikettering en milieuvriendelijk ontwerpen, het Energy Star-programma van de EU. 

Energielabels – Hoe producten geëtiketteerd worden op grond van hun energieverbruik, EU-verordeningen inzake energie-etikettering, welke producten een energielabel moeten hebben, technische documentatie, regels bij verkoop op afstand.

Etikettering van vis en andere levensmiddelen

Labels voor visserijproducten – EU gidsen voor voedselinformatie en consumentenlabels, milieukeur voor visserijproducten, EU-wetgeving voor visserijproducten.

EU-etiketteringsvoorschriften – EU-regels voor de etikettering van levensmiddelen en consumentenvoorlichting, gezondheidsclaims, natuurlijke producten en voedingssupplementen, voorschriften voor specifieke categorieën levensmiddelen.

EMAS-certificering – Over het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU (EMAS), eisen en voordelen van EMAS, EMAS voor kleine bedrijven, nationale instanties die EMAS-certificaten afgeven.

Milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS- Milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS 
Kwaliteitslabels voor visserijproducten en levensmiddelen
Etikettering van chemische stoffen

Kwaliteitslabels voor landbouwproducten en levensmiddelen – Over de EU-logo’s voor landbouwproducten, databanken van geregistreerde producten met kwaliteitslabels, regels en initiatieven voor de bescherming van landbouwproducten in de EU.

EU-biolabel – Over het EU-logo voor biologische producten, biologische producten kweken, voorschriften, controles, internationale handel.

Etikettering van chemische stoffen

Etikettering van chemische stoffen – Hoe te voldoen aan de indelings-, etiketterings- en verpakkingsvoorschriften van de EU, indeling van chemische stoffen, een stof aanmelden bij de inventaris van indelingen en etiketteringen.