Skip to main content
Generální ředitelstvíINTPA

Mezinárodní partnerství

Naším úkolem je formulovat mezinárodní politiku partnerství a rozvojovou politiku EU, jejichž konečným cílem je snížit chudobu, zajistit udržitelný rozvoj a prosazovat demokracii, lidská práva a právní stát na celém světě.

Aktuálně

Aktuality útvaru

Oblast činnosti

GŘ INTPA vytváří a provádí politiky Komise týkající se těchto oblastí:

Mezinárodní partnerství

Mandát

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

1. ZÁŘÍ 2023
International Partnerships - Organisation chart
English
(PDF)
Stáhnout

Kontakt

Jméno/Název
Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (ústředna Komise)
Poštovní adresa
Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, Evropská komise, Rue de la Loi 41/Wetstraat 41, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie