Skip to main content
GeneraldirektoratGD INTPA

Internationale partnerskaber

Vi er ansvarlige for udformningen af EU's internationale partnerskabs- og udviklingspolitik med det mål at mindske fattigdom, sikre bæredygtig udvikling og fremme demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i hele verden.

Seneste nyt

Nyt fra denne afdeling

Ansvarsområder

Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for

Internationale partnerskaber

Arbejdsopgaver

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for det indeværende år

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2020-2024

Ledelsesplan – afdelingens målsætninger, opgaver og ressourcer i det indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

1. SEPTEMBER 2023
International Partnerships - Organisation chart
English
(PDF)
Download

Kontakt

Navn
Generaldirektoratet for internationale partnerskaber
Telefonnummer
+32 2 299 11 11 (Kommissionens omstilling)
Postadresse
Europa-Kommissionen, 1049 Bruxelles, Belgien