Skip to main content
Directoraat-generaalECHO

Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp

De belangrijkste taak van het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp is levens redden, menselijk leed voorkomen en verlichten en bevolkingsgroepen beschermen die worden getroffen door natuurrampen en door de mens veroorzaakte crises.

Nieuws

Nieuws van dit departement

Taken

DG ECHO zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het Commissiebeleid betreffende:

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Missieverklaring

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2020-2024

Managementplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het afgelopen jaar

Jaarlijkse prioriteiten voor humanitaire hulp in 2023 – Algemene richtsnoeren inzake operationele prioriteiten voor humanitaire hulp in 2023

Jaarverslag over de in 2021 door de Europese Unie gefinancierde humanitaire hulpacties

Jaarlijkse prioriteiten voor humanitaire hulp in 2022 – Algemene richtsnoeren inzake operationele prioriteiten voor humanitaire hulp in 2022

Leiding en organisatie

16 MAART 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Downloaden

Contact

Naam
Directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11 (centrale)
Postadres
directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp, Europese Commissie, 1049 Brussel, België