Skip to main content
Logotip Europske komisije
Glavna upravaECHO

Europska civilna zaštita i europske operacije humanitarne pomoći

Glavna zadaća Glavne uprave za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći je zaštita života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita stanovništva pogođenog prirodnim katastrofama i krizama izazvanima ljudskim djelovanjem.

Aktualno

Novosti u ovom odjelu

Odgovornosti

Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći razvija i provodi politiku Komisije u sljedećim područjima:

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Misija

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – strategija odjela, ciljevi za razdoblje od 2020. do 2024.

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Godišnji prioriteti za humanitarnu pomoć za 2023. – opće smjernice o operativnim prioritetima za humanitarnu pomoć za 2023.

Godišnje izvješće o operacijama humanitarne pomoći Europske unije financiranima 2021.

Godišnji prioriteti za humanitarnu pomoć za 2022. – opće smjernice o operativnim prioritetima za humanitarnu pomoć za 2022.

Vodstvo i ustroj

16 OŽUJAK 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Preuzimanje

Kontakt

Ime
Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći
Broj telefona
+32 2 299 11 11 (centrala Komisije)
Poštanska adresa
Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći, Europska komisija, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija