Skip to main content
Generální ředitelstvíAGRI

Zemědělství a rozvoj venkova

Tento útvar Komise je odpovědný za politiku EU týkající se zemědělství a rozvoje venkova a zabývá se všemi aspekty společné zemědělské politiky (SZP).

Novinky

Úkoly

GŘ AGRI vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Agriculture and rural development

Plány a zprávy

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Vedení a organizace

12 LEDEN 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(673.12 KB - PDF)
Stáhnout

Kontakt

Jméno/Název
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (telefonní ústředna Komise)
Poštovní adresa
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Evropská komise, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie