Skip to main content

Matkustaminen koronaviruspandemian aikana: Usein kysyttyä

Seuraavassa on vastauksia matkustajien oikeuksia ja pakettimatkoja koskeviin yleisiin kysymyksiin, joita matkustaminen koronaviruspandemian aikana on herättänyt. Tällä sivulla olevia tietoja ei tule pitää oikeudellisena neuvontana.

1. En saa yhteyttä matkanjärjestäjään, kaikki puhelinlinjat ovat varattuja eikä sähköpostiviesteihini vastata. Mitä teen?

Kehotamme matkustajia ottamaan yhteyttä liikenteenharjoittajiin eri tavoin (puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta). On suositeltavaa ottaa kuvakaappauksia mahdollisista yhteydenotoista tai yrityksistä ottaa yhteyttä liikenteenharjoittajaan, jotta voidaan kirjata talteen tiedot yhteydenoton ajankohdasta sekä tarvittavista asiakirjoista mahdollista korvausvaatimusta varten.

Matkustajat voivat myös pyytää neuvoa paikallisesta Euroopan kuluttajakeskuksesta tai turvautua kysymyksessä 10 mainittuihin muutoksenhakukeinoihin.

2. Mitä oikeuksia minulla on, jos rautatie-, lautta- tai linja-autoliikenteen harjoittaja evää minulta pääsyn kyytiin vaadittavien asiakirjojen puuttumisen vuoksi?

Se, saako matkustaja rahat takaisin tai uudelleenreititetäänkö lento tällaisissa tapauksissa, riippuu matkalipun tyypistä (eli esimerkiksi siitä, onko lipulla maksuton peruutusoikeus tai onko lipulla muutosoikeutta), joka määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa. Junalla, laivalla tai linja-autolla tehtävien matkojen matkustajien oikeuksia koskevissa EU:n asetuksissa ei käsitellä tilanteita, joissa matkustajat eivät voi matkustaa, koska liikenteenharjoittaja evää kyytiin pääsyn.

3. En ehtinyt lennolle/lauttaan/linja-autoon lähtöpaikalla tehtyjen terveys,- turvallisuus- ja/tai tullitarkastuksen takia. Voinko saada rahani takaisin tai pyytää uudelleenreitittämistä?

Se, saako matkustaja rahat takaisin tai uudelleenreititetäänkö matka tällaisissa tapauksissa, riippuu matkalipun tyypistä (eli esimerkiksi siitä, onko lipulla maksuton peruutusoikeus tai onko lipulla muutosoikeutta), joka määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa. Matkustajien oikeuksia koskevissa EU:n asetuksissa käsitellään vain tilanteita, joissa matkustajat eivät voi matkustaa, koska matka on peruttu (kun kyseessä on lentomatka) tai liikenteenharjoittaja evää kyytiin pääsyn.

4. Saavuin lentoasemalle ajallaan lähtöselvitystä varten, mutta jono oli niin pitkä, että en ehtinyt ajoissa lähtöportille enkä koneeseen. Onko minulla oikeus joihinkin palveluihin tai korvauksiin?

Matkustajia kehotetaan tulemaan lentoasemalle hyvissä ajoin ennen koneen lähtöaikaa. Lentokentät saattavat tarjota internetsivuillaan arvion keskimääräisestä ajasta, joka tarvitaan lentoasemalle saapumisesta lennon lähtöhetkeen. Asetuksessa (EY) N:o 261/2004 käsitellään ainoastaan tilanteita, joissa matkustajat eivät voi matkustaa lennon peruuttamisen tai lennolle pääsyn epäämisen vuoksi. Se, saako matkustaja rahat takaisin tai uudelleenreititetäänkö lento tällaisissa tapauksissa, riippuu matkalipun tyypistä (eli esimerkiksi siitä, onko lipulla maksuton peruutusoikeus tai onko lipulla muutosoikeutta), joka määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa.

5. En ehtinyt lennolleni, koska lentoaseman henkilökunnalla kului liikaa aikaa covid-19-asiakirjojeni tarkastamiseen. Onko minulla oikeus joihinkin palveluihin tai korvauksiin?

Se, saako matkustaja rahat takaisin tai uudelleenreititetäänkö lento tällaisissa tapauksissa, riippuu matkalipun tyypistä (eli esimerkiksi siitä, onko lipulla maksuton peruutusoikeus tai onko lipulla muutosoikeutta), joka määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa. Asetuksessa (EY) N:o 261/2004 käsitellään ainoastaan tilanteita, joissa matkustajat eivät voi matkustaa lennon peruuttamisen tai lennolle pääsyn epäämisen vuoksi.

6. Lähtölentokentällä olisi pitänyt olla saatavilla antigeenipikatestejä, mutta ei ollutkaan, ja tämän seurauksena pääsyni lennolle evättiin. Onko minulla oikeus joihinkin palveluihin tai korvauksiin?

Matkustajien tulisi olla selvillä määränpäässä sovellettavista kansanterveystoimenpiteistä ja rajoituksista ja varmistettava, että heillä on kaikki kohdemaan vaatimat asiakirjat. Huomaathan, että kansallisessa lainsäädännössä saatetaan edellyttää lentoyhtiöiltä tai muilta maiden rajat ylittävän matkustusliikenteen harjoittajilta tiettyjen kansanterveystoimenpiteiden täytäntöönpanoa koronaviruspandemian aikana.

Asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädetään yleisohjeena, että matkustajilla, joilta evätään koneeseen pääsy vastoin heidän tahtoaan, vaikka he ovat saapuneet ajoissa lähtöselvitykseen, on oikeus korvaukseen, oikeus valita rahan palauttamisen ja uudelleenreitityksen välillä sekä oikeus huolenpitoon.

Asetuksen mukaan matkustajilla ei kuitenkaan ole näitä lakisääteisiä oikeuksiaan, jos pääsy lennolle evätään terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä tai puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.

Kohdemaa voi vaatia lentoyhtiöitä eväämään lennolle pääsyn matkustajilta, joilla ei ole covid-19-testi-, rokotus- tai parantumistodistusta ja jotka eivät myöskään pysty muutoin todistamaan, että he täyttävät kohdemaan asettamat asiaa koskevat vaatimukset. Tällaiset toimenpiteet voivat olla lentoyhtiölle perusteltu syy lennolle pääsyn epäämiseen. Lentoyhtiöiden on arvioitava huolellisesti, onko lennolle pääsyn epäämiseen olemassa perusteltu syy. Jos lennolle pääsyn epäämiseen ei ole perusteltua syytä, matkustajat säilyttävät asetuksen (EY) 261/2004 mukaiset oikeutensa.

Se, onko matkustajalla osa tai kaikki edellä mainituista oikeuksista, kun kyseessä on lennolle pääsyn epääminen perustellusta syystä, riippuu kuitenkin matkalipun tyypistä, joka määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa.

7. Onko minulla oikeus joihinkin palveluihin tai korvauksiin, jos kuljetuspalvelu tai pakettimatka peruutetaan koronaviruspandemian vuoksi?

Jos peruutuksen tekee liikenteenharjoittaja, matkustajilla on matkustajan oikeuksia koskevien EU:n asetusten mukaisesti mahdollisuus valita matkalipun hinnan palautuksen tai uudelleenreitityksen välillä. Lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen osalta lipun koko hinta on korvattava 7 päivän kuluessa matkustajan pyynnöstä, linja-autoliikenteen osalta 14 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja raideliikenteen osalta yhden kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Lentomatkustajien oikeuksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädetään, että matkustajalla on oikeus kiinteämääräiseen korvaukseen peruutuksen yhteydessä, paitsi jos peruutuksesta on ilmoitettu matkustajalle yli 14 päivää aikaisemmin tai jos se johtuu ”poikkeuksellisista olosuhteista”, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Lisätietoa oikeudesta korvaukseen koronaviruspandemian aikana: ks. vastaus kysymykseen 17.

Matkapakettidirektiivissä säädetään matkustajan oikeuksista siinä tapauksessa, että matkustaja tai matkanjärjestäjä peruuttaa matkapakettisopimuksen. Matkustajalla on oikeus saada takaisin kaikki matkapaketista suoritetut maksut. Matkapaketin järjestäjän on maksettava korvaus 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Matkustajien oikeuksia koskevien asetusten ja matkapakettidirektiivin mukaan korvaus voidaan suorittaa rahana tai matkakuponkina. Korvauksen suorittamiseen matkakuponkina takaisinmaksun sijasta vaaditaan kuitenkin aina matkustajien tai matkailijoiden suostumus.

Lisätietoa matkustajien tai matkailijoiden omaehtoista matkalippujen tai matkapakettien peruutusta koskevista oikeuksista: ks. vastaus kysymykseen 8.

8. Haluaisin peruuttaa matkalippuni/matkapakettisopimukseni. Voinko saada rahat takaisin liikenteenharjoittajalta/matkanjärjestäjältä tai vaihtaa ostamaani palvelua?

Matkustajien oikeuksia koskevissa EU:n asetuksissa ei käsitellä tilanteita, joissa matkustaja ei voi matkustaa tai haluaa peruuttaa matkan omasta aloitteestaan. Se, saako matkustaja rahat takaisin tällaisissa tapauksissa, riippuu matkalipun tyypistä (eli esimerkiksi siitä, onko lipulla maksuton peruutusoikeus tai onko lipulla muutosoikeutta), joka määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa.

On tärkeää huomata, että useat lentoyhtiöt tarjoavat matkakuponkeja (vouchereita) matkustajille, jotka eivät enää halua tai saa matkustaa koronaviruspandemian vuoksi. Matkustaja voi käyttää näitä matkakuponkeja toiseen matkaan liikenteenharjoittajan asettamassa määräajassa liikenteenharjoittajan tällaisille matkakupongeille asettamien ehtojen mukaisesti.

Matkapakettidirektiivin mukaan matkustajalla on oikeus purkaa matkapakettisopimus ennen matkapaketin alkamista peruutusmaksua maksamatta, jos matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevat väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen tai jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen. Lisätietoja löytyy ohjeista, jotka koskevat covid-19-pandemian vaikutuksia pakettimatkoihin.

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty (eli matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita, jotka vaikuttavat merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen tai matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen), matkustajalla on edelleen oikeus purkaa matkapakettisopimus ennen lähtöä, mutta hänen on maksettava peruutusmaksu. Matkustaja voi myös siirtää matkapakettisopimuksen toiselle henkilölle tietyin edellytyksin. Siirrosta saattaa aiheutua kustannuksia. Kannattaa ottaa yhteyttä matkatoimistoon tai matkanjärjestäjään.

9. Ostin lipun verkossa toimivan välittäjän kautta. Kumpi palauttaa rahani tai tarjoaa minulle kuponkia – liikenteenharjoittaja vai välittäjä?

Matkustajien oikeuksia koskevien EU:n asetusten mukaan on matkasta vastaavan liikenteenharjoittajan vastuulla täyttää velvoitteensa matkustajaa kohtaan. Lentomatkoilla tämä on joko lentoliikenteen harjoittaja, jonka matkan matkustaja on varannut (eli jonka kanssa hän on tehnyt kuljetussopimuksen), tai toinen lentoliikenteen harjoittaja, joka suorittaa lennon sen lentoliikenteen harjoittajan puolesta, jonka kanssa matkustajalla on sopimus. Huomaathan, että jos lento varattiin osana peruttua pakettimatkaa, lentomatkan korvausta ei voida vaatia lentoliikenteen harjoittajalta, vaan sitä tulee vaatia pakettimatkan järjestäjältä.

Matkustajien oikeuksia koskevissa EU:n asetuksissa ei käsitellä välittäjiä tai muita tahoja, joiden kautta matkustaja on voinut ostaa lipun. Siksi kysymys siitä, miten matkustaja voi vaatia oikeuksiaan tällaiselta välittäjältä, on ratkaistava tarkastelemalla välittäjän ehtoja ja asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Koska tällaisia välittäjiä, matkatoimistoja, varausalustoja, lipunvälittäjiä jne. on paljon, yleistä vastausta ei voida antaa. Tällaisissa tilanteissa saattaa olla matkustajan kannalta helpompaa hakea korvausta suoraan lentoyhtiöltä ja kääntyä välittäjän puoleen vain, kun lentoyhtiö on vahvistanut maksaneensa viimeksi mainitulle.

 

10. Mitä voin tehdä, jos minulle tarjotaan käteiskorvauksen sijasta matkakuponkia?

Sinulla on halutessasi oikeus saada rahasi takaisin. Liikenteenharjoittajan (tai peruutetun pakettimatkasopimuksen tapauksessa matkanjärjestäjän) on tarjottava sinulle mahdollisuus valita joko rahallinen korvaus tai matkakuponki. Näin voit halutessasi valita matkakupongin, jos sen ehdot ovat edulliset (esim. matkakuponkiin kuuluu antajan maksukyvyttömyyden varalta annettava suoja, sen arvo on suurempi kuin maksettu summa, se maksetaan takaisin (lunastetaan), jos sitä ei käytetä, tai muita ehtoja).

Jos oikeuksiasi ei ole mielestäsi kunnioitettu, voit hakea muutosta monin eri tavoin.

Jos kyseessä on erillinen lippu (esim. lentolippu), matkustaja voi tutustua lento-, juna-, laiva- sekä linja-automatkustamista koskeviin lisätietoihin. Ks. yleistä tietoa kuluttajariitojen eri ratkaisutavoista.

Euroopan kuluttajakeskukset voivat myös auttaa ja neuvoa matkustajia, jotka haluavat ratkaista riidan toiseen EU-maahan sijoittautuneen liikenteenharjoittajan tai matkanjärjestäjän kanssa.

Muussa tapauksessa voit vedota oikeuksiisi kansallisten valvontaviranomaisten kautta (ks. yhteystiedot matkustajien oikeuksien ja matkapakettidirektiivin osalta ja pakettimatkadirektiivin osalta) tai viime kädessä kansallisissa tuomioistuimissa.

On syytä muistaa, että Euroopan komissiolla ei ole matkustajien oikeuksiin ja pakettimatkoihin liittyviä suoria valvontavaltuuksia suhteessa yksittäisiin toiminnanharjoittajiin.

11. Vuonna 2020 jotkut EU-maat hyväksyivät sääntöjä, joiden mukaan matkustaja on velvoitettu hyväksymään matkakupongin, jota hän ei ole vielä käyttänyt. Mitä teen?

Vuoden 2020 alkupuoliskolla useat EU-maat hyväksyivät sääntöjä, jotka poikkeavat tilapäisesti matkapakettidirektiivistä tai matkustajien oikeuksia koskevista asetuksista ja joiden nojalla elinkeinonharjoittajat voivat matkan peruuttamisen tapauksessa antaa matkakuponkeja rahallisen korvauksen sijaan. Komissio aloitti rikkomusmenettelyn kyseisiä EU-maita vastaan, minkä seurauksena niiden kansalliset säännöt ovat jälleen EU:n lainsäädännön mukaisia.

Valitettavasti monet kuluttajat odottavat edelleen korvauksia käyttämättömistä matkakupongeista. Komissio on toistuvasti kehottanut maita huolehtimaan, että kaikki matkustajat, jotka haluavat rahallisen korvauksen, saavat viipymättä rahansa takaisin. Kaikkien matkustajien, joiden vastaanottama käyttämätön matkakuponki on umpeutunut, täytyy myös saada rahansa takaisin.

Lisätietoa siitä, miten voit puolustaa oikeuksiasi: ks. kysymys 10.

12. Mitä matkakupongilla pitäisi saada?

Komission matkakupongeista antaman suosituksen mukaan matkakuponkien tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Maksukyvyttömyyssuoja: Jos liikenteenharjoittajasta tai matkanjärjestäjästä tulee maksukyvytön ennen kuin matkakuponki on käytetty, matkustajan olisi saatava korvaus liikenteenharjoittajan tai matkanjärjestäjän maksukyvyttömyyssuojan takaajalta. Maksukyvyttömyyssuoja on otettava joko julkisen tai yksityisen sektorin (esim. rahasto tai vakuutuksenantaja) käyttöön kansallisella tasolla.
  • Lunastamaton matkakuponki olisi korvattava: Matkustajalla olisi oltava oikeus pyytää takaisinmaksua rahana, kun matkakupongin antamisesta on kulunut 12 kuukautta ja milloin tahansa sen jälkeen, edellyttäen että sovellettavia oikeudellisia aikarajoitussäännöksiä noudatetaan. Jos matkakuponkia ei ole lunastettu (tai jos se on lunastettu vain osittain), sen arvo (tai jäljellä oleva arvo) olisi korvattava automaattisesti viimeistään 14 päivän kuluttua matkakupongin voimassaolon päättymisestä.
  • Joustavuus esimerkiksi niiden palveluiden suhteen, joihin kuponkeja voidaan käyttää.
  • Mahdollisuus siirtää kuponki toiselle matkustajalle ilman lisäkustannuksia.

Tärkeä huomautus: Matkakupongeissa olisi ilmoitettava niiden voimassaoloaika ja kaikki niihin liittyvät oikeudet. Ne olisi toimitettava pysyvässä muodossa, esimerkiksi sähköpostiviestinä tai paperilla.

13. Olen hyväksynyt matkakupongin, koska en tiennyt oikeuksistani – voinko silti pyytää rahat takaisin?

Jos et tiennyt oikeuksistasi, koska liikenteenharjoittaja/matkanjärjestäjä ei tarjonnut sinulle mahdollisuutta valita takaisinmaksun ja matkakupongin välillä, liikenteenharjoittaja/matkanjärjestäjä toimi matkustajien oikeuksia koskevien EU:n asetusten ja matkapakettidirektiivin vastaisesti. EU:n lainsäädännössä ei kuitenkaan säädetä siitä, mitä asiakas voi tehdä, jos hän on ehtinyt hyväksyä matkakupongin tietämättä oikeuksistaan. Riippuu kansallisesta sopimusoikeudesta, voitko esimerkiksi riitauttaa antamasi hyväksynnän.

Tällaista olennaisten tietojen mainitsematta jättämistä tai vääristelyä voitaisiin pitää sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä kiellettynä harhaanjohtavana kaupallisena menettelynä. Tämän vuoksi voit tehdä valituksen asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle (ks. kysymys 10 edellä).

Voit myös välttyä sopimusoikeuden kansallisiin sääntöihin perustavalta sopimukselta vetoamalla siihen, että sinua johdettiin harhaan, jolloin sopimus ei sido sinua hyväksymään kuponkia.

14. Lennon peruuttamisen jälkeen sain liikenteenharjoittajalta vain matkakupongin. Voiko kupongin käyttää, kun lentää eri kohteeseen?

Sinun kannattaa tutustua liikenteenharjoittajan matkakupongin ehtoihin. Komissio suosittelee, että vapaaehtoiset matkakupongit olisivat joustavia sen suhteen, mihin palveluihin niitä voidaan käyttää. Ks. myös vastaus kysymykseen 12.

15. Onko matkakuponki hyväksyttävä korvausmuoto risteilyn peruuttamisen yhteydessä?

Matkakuponkikorvaus edellyttää matkustajan suostumusta. On aina tärkeää ottaa selvää ehdotetun matkakupongin erityisehdoista ennen sen hyväksymistä rahakorvauksen sijasta. Matkapaketteja sekä matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevaa EU-lainsäädäntöä sovelletaan myös risteilyihin.

16. Sain matkakupongin lentoyhtiöltä (tai matkanjärjestäjältä) lennon (tai pakettimatkan) peruuttamisen jälkeen, mutta sen voimassaolo päättyy. Voinko silti saada rahani takaisin?

Kuten kysymyksessä 4 selitetään, matkakuponkeja koskevassa komission 13.6.2020 antamassa suosituksessa säädetään, että liikenteenharjoittajien ja matkanjärjestäjien olisi automaattisesti palautettava matkakupongin arvo matkustajalle vähintään 14 päivää sen voimassaolon päättymisestä, jos matkaseteliä ei ole lunastettu. Tämä koskee myös matkakupongin jäljellä olevan määrän palauttamista, kun on kyse aiemmasta osittaisesta lunastamisesta.

Jos matkustaja on hyväksynyt matkakupongin allekirjoitetulla sopimuksella, sen lunastamiseen sovelletaan periaatteessa matkan tarjoajan (liikenteenharjoittajan tai elinkeinonharjoittajan) ehtoja ja kansallista lainsäädäntöä.

Jos sinulle tarjottiin matkakuponkia, mutta et hyväksynyt sitä, ks. kysymys 10.

17. Onko minulla oikeus korvaukseen, jos lentoliikenteen harjoittaja peruuttaa lennon koronavirustilanteen vuoksi?

Lentomatkustajien oikeuksia koskevassa asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädetään matkustajille maksettavista kiinteämääräisistä korvauksista sellaisissa tapauksissa, joissa lentoliikenteen harjoittaja peruuttaa lennon. Tämä ei kuitenkaan koske peruuttamisia, jotka on tehty yli 14 päivää etukäteen tai jotka johtuvat ”poikkeuksellisista olosuhteista”, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2020 tulkintaohjeet matkustajien oikeuksia koskevista EU:n asetuksista covid-19-epidemian levitessä, joissa se selvensi, että tietyissä olosuhteissa peruutus voi johtua ”poikkeuksellisista olosuhteista”.

Yksinomaan kaupallisiin syihin perustuvia peruutuksia ei voida pitää poikkeuksellisina olosuhteina. Lentoliikenteen harjoittajan pitää toimittaa todiste kyseisen lennon peruuttamisen taustalla vaikuttaneista poikkeuksellisista olosuhteista, kuten erityisistä kansanterveystoimenpiteistä ja erityisesti maahantulo- ja maastapoistumiskielloista. Lentoyhtiön on myös voitava osoittaa, että peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu.

18. Tein lähtöselvityksen ajoissa, mutta lentoyhtiö ei antanut minun nousta lentokoneeseen, sillä minulta puuttui yksi vaadittu asiakirja. Mitä oikeuksia EU:n lainsäädäntö takaa minulle?

EU:n asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti matkustajilla, joita ei vastoin tahtoaan päästetä koneeseen, vaikka he ovat ilmoittautuneet ajoissa lähtöselvitykseen, on yleisesti oikeus korvaukseen, oikeus valita hinnan palauttamisen ja uudelleenreitityksen välillä sekä oikeus huolenpitoon.

Asetuksen mukaan matkustajilla ei kuitenkaan ole näitä lakisääteisiä oikeuksia, jos pääsy lennolle evätään terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä tai puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.

Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi EU-maat ovat hyväksyneet erilaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat EU:n kansalaisten oikeuteen liikkua EU:n sisällä. Tämä voi vaatia toimenpiteitä kohdemaalta, joka voi vaatia lentoyhtiöitä eväämään lennolle pääsyn matkustajilta, joilla ei ole covid-19-testi-, rokotus- tai parantumistodistusta ja jotka eivät myöskään pysty muutoin todistamaan, että he täyttävät kohdemaan asettamat vaatimukset. Nämä toimenpiteet voivat muodostaa lentoyhtiölle perustellun syyn lennolle pääsyn epäämiselle. Lentoyhtiöiden on arvioitava huolellisesti, mikäli lennolle pääsyn epäämiselle on olemassa perusteltu syy. Ellei lennolle pääsyn epäämiselle ole kohtuullisiksi katsottavia perusteita, matkustajalla on aina oikeus korvaukseen, oikeus valita hinnan palauttamisen ja uudelleenreitityksen välillä sekä oikeus huolenpitoon, koska näitä oikeuksia ei voida rajoittaa tai poistaa, kuten asetuksen (EY) N:o 261/2004 15 artiklassa säädetään.

EU:n digitaalinen koronatodistus toimii EU:n sisällä digitaalisena todisteena siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen tai negatiivisen covid-19-testituloksen tai että hän on parantunut covid-19-taudista. Todistus on ilmainen (sähköinen tai paperinen todistus), ja se hyväksyttiin kaikissa EU-maissa 1.6.2021. Todistuksen avulla matkustajat voivat osoittaa täyttävänsä vaatimukset, jolloin EU-maat voivat luopua nykyisistä matkustusrajoituksistaan.

Matkustajien olisi aina tarkistettava määränpäässä sovellettavat kansanterveystoimenpiteet ja rajoitukset ja varmistettava, että heillä on kaikki kohdemaan vaatimat asiakirjat. Huomaathan, että kansallisessa lainsäädännössä saatetaan edellyttää lentoyhtiöiltä tai muilta rajat ylittäviltä matkustusliikenteen harjoittajilta tiettyjen kansanterveystoimenpiteiden täytäntöönpanoa koronaviruspandemian aikana.

Se, onko matkustajalla osa tai kaikki edellä mainituista oikeuksista, kun kyseessä on lennolle pääsyn epääminen perustellusta syystä, riippuu kuitenkin lipun tyypistä ja määritetään liikenteenharjoittajan ehdoissa.

19. Mitä voin tehdä, kun olen tehnyt valituksen kansalliselle täytäntöönpanoelimelle ja on kulunut kaksi viikkoa, enkä ole vieläkään saanut vastausta?

Matkustajien oikeuksia koskevien EU:n asetusten noudattamista valvovat jäsenmaissa kansalliset täytäntöönpanoelimet, joiden vastuulla on kyseisten asetusten soveltamisen valvominen ja täytäntöönpanon varmistaminen liikenteenharjoittajien toimesta.

Kansallinen täytäntöönpanoelin antaa ohjeet siitä, miten edetä asiassa. Ohje ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova.

Tavallisesti kansallinen täytäntöönpanoelin antaa vastauksensa 3–6 kuukauden kuluessa. Tutkinnan kesto voi vaihdella tapauksen monimutkaisuuden ja liikenteenharjoittajan yhteistyöhalun mukaan. On hyvä muistaa, että nämä kansalliset täytäntöönpanoelimet voivat olla tällä hetkellä tavallista kiireisempiä.