Skip to main content

Práva občanov

Zistite, ako sú chránené vaše osobné údaje, aké práva vám umožňujú opätovne prevziať kontrolu nad svojimi údajmi, a čo robiť v prípade problémov.