Skip to main content
Лого на Европейската комисия

По-добро регулиране: насоки и инструментариум

Общи принципи

В насоките за по-добро регулиране са изложени принципите, които Европейската комисия следва при подготовката на нови инициативи и предложения и при управлението и оценяването на действащото законодателство.

Насоките важат за всеки етап от законодателния цикъл.

31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Better regulation in the Commission
English
(82.12 KB - PDF)
Изтегляне
31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Planning
English
(76.96 KB - PDF)
Изтегляне
31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Impact assessment
English
(115.52 KB - PDF)
Изтегляне
31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Preparing proposals, implementation and transposition
English
(75.34 KB - PDF)
Изтегляне
31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Monitoring
English
(38.97 KB - PDF)
Изтегляне
31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Evaluation and fitness checks
English
(184.54 KB - PDF)
Изтегляне
31 АВГУСТ 2017
Better regulation guidelines - Stakeholder consultation
English
(172.24 KB - PDF)
Изтегляне

 

Практически съвети

В инструментариума за по-добро регулиране ще намерите по-подробни съвети за начините за:

  • прилагане на общите принципи за по-добро регулиране
  • извършване на оценки на въздействието
  • определяне на въздействията
  • подготвяне на предложения, прилагане и транспониране
  • проследяване на прилагането на дадена намеса
  • извършване на оценки и проверки за пригодност
  • извършване на консултации със заинтересованите страни
  • прилагане на методи, модели, разходи и ползи

Better regulation toolbox