Preskoči na glavno vsebino

Evropska javna služba

Osebje Evropske komisije je del evropske javne službe.

V Komisiji je zaposlenih približno 32 000 stalnih in pogodbenih uslužbencev. Med njimi so referenti za politiko, raziskovalci, pravniki in prevajalci.

Kodeks ravnanja

Evropski javni uslužbenci morajo med izvajanjem svojih poklicnih dolžnosti in tudi po prenehanju delovnega razmerja spoštovati kodeks ravnanja in ravnati v skladu z njim. Ta pravila so določena v kadrovskih predpisih in kodeksu ravnanja.

Če državljani menijo, da je uslužbenec Komisije prekršil kodeks ravnanja, se lahko pritožijo. 

Kodeks ravnanja za osebje

Statistični podatki o osebju Komisije

24. APRIL 2023
European Commission HR Key figures 2023

Statistical Bulletin HR - January 2023

21. APRIL 2023
Statistical Bulletin - HR - January 2023

Full content available on English version via https://commission.europa.eu/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en

Za lažje razumevanje podatkov uporabite oznako za posamezno državo (oznaka ISO).