Skip to main content
Logotip Europske komisije

Dijalozi s građanima

Sudjelujte u slobodnom dijalogu s građanima i oblikujte raspravu o Europi.

Javne rasprave o politikama EU-a

Dijalozi s građanima javne su rasprave s europskim povjerenicima i drugim donositeljima odluka u EU-u poput članova Europskog parlamenta te nacionalnih, regionalnih i lokalnih političara.

Odvijaju se u obliku pitanja i odgovora. Prilika je to da političarima EU-a postavljate pitanja, date primjedbe i podijelite s njima kako politike EU-a utječu na vas. Možete iznijeti i svoje zamisli o budućnosti Europe.

Dijalozi se održavaju u gradovima diljem EU-a, besplatni su, a mnogi se i emitiraju uživo na internetu.

Možete se uključiti i u raspravu na Twitteru s pomoću oznake #EUdialogues.

Pronađite kad se i gdje održavaju sljedeći dijalozi s građanima.