Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΦΠΑ (Φόρoς πρoστιθέμενης αξίας)

Επικυρώστε τον αριθμό ΦΠΑ, ελέγξτε τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας ή εξετάστε εάν μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή.

Κανόνες και διαδικασίες ΦΠΑ

Ελέγξτε αν ένας αριθμός ΦΠΑ είναι έγκυρος, πραγματοποιώντας αναζήτηση ανά χώρα της ΕΕ - είτε ανά χώρα που εξέδωσε τον αριθμό είτε ανά χώρα που τον ζήτησε.

Έλεγχος αριθμού ΦΠΑ

Πώς γίνεται ο έλεγχος αριθμού ΦΠΑ

Αν και υπάρχουν τυποποιημένοι κανόνες για τον ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ, αυτοί μπορούν να εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους από τις χώρες της ΕΕ.

Κανόνες και συντελεστές ΦΠΑ

Ισχύουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ όταν αγοράζετε ή πωλείτε αγαθά ή υπηρεσίες από ή προς μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Διασυνοριακοί κανόνες για τον ΦΠΑ

Ίσως επιτρέπονται επιστροφές εάν η επιχείρησή σας επιβαρύνεται με ΦΠΑ για δραστηριότητες που ασκεί σε άλλη χώρα.

Επιστροφές ΦΠΑ σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας

Πληροφορίες για την πολιτική της ΕΕ, για την ισχύουσα και προσεχή νομοθεσία, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις.

ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις: επισκόπηση των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ