Skip to main content
Logotip Europske komisije

Europska javna služba

Osoblje Europske komisije dio je europske javne službe.

U Komisiji radi oko 32 000 stalnih i ugovornih zaposlenika. Među njima su savjetnici za politiku, istraživači, pravnici i prevoditelji.

Kodeks ponašanja

Dok obavljaju svoje dužnosti, a i nakon odlaska iz službe, europski javni službenici moraju poštovati kodeks ponašanja i postupati u skladu s njime. Ta su pravila utvrđena u Pravilniku o osoblju i Kodeksu dobrog administrativnog postupanja.

Ako građanin smatra da je zaposlenik Komisije prekršio Kodeks ponašanja, može podnijeti pritužbu. 

Kodeks ponašanja osoblja

Statistički podaci o osoblju Europske komisije

English content available via https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en

Razumijevanje ovih podataka olakšat će vam oznaka ISO za nacionalnost.