Skip to main content
ĢenerāldirektorātsAGRI

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Šis Komisijas dienests ir atbildīgs par ES lauksaimniecības un lauku attīstības politiku un visiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) aspektiem.

Jaunumi

Atbildība

Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

Agriculture and rural development

Plāni un ziņojumi

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Vadība un organizācija

12 JANVĀRIS 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(673.12 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija