Skip to main content

Pārkāpuma procedūra

Saskaņā ar Līgumiem Komisija var iesniegt jautājumu izskatīšanai Tiesā — sākt pārkāpuma procedūru — pret valsti, kura neīsteno ES tiesību aktus. Tā var vērsties Tiesā, kura atsevišķos gadījumos var noteikt finansiālas sankcijas.

Pārkāpuma procedūras posmi

Komisija apzina ES tiesību iespējamus pārkāpumus, pamatojoties uz pašas īstenotu izmeklēšanu vai sūdzībām, ko iesnieguši iedzīvotāji, uzņēmumi vai citas ieinteresētās personas.

 

Oficiālā procedūra

 

Komisija var sākt oficiālo procedūru, ja attiecīgā valsts nepaziņo pasākumus, ar kuriem tā pilnībā transponē kādas direktīvas noteikumus, vai nenovērš domājamo ES tiesību pārkāpumu. Procedūra norisinās vairākos ES līgumos noteiktos etapos, no kuriem katrs noslēdzas ar oficiālu lēmumu.

  1. Komisija nosūta oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā prasa no attiecīgās valsts sniegt plašāku informāciju; šai valstij ir jānosūta detalizēta atbilde noteiktā termiņā, parasti divos mēnešos.
  2. Ja Komisija secina, ka valsts neizpilda savus ES tiesību aktos noteiktos pienākumus, tā var valstij adresēt pamatotu atzinumu: oficiālu prasību nodrošināt atbilstību ES tiesību aktiem. Tajā izskaidrots, kāpēc Komisija uzskata, ka valsts neievēro ES tiesības, un prasa, lai tā informētu Komisiju par veiktajiem pasākumiem noteiktā termiņā, parasti divos mēnešos.
  3. Ja valsts joprojām nepilda savus pienākumus, Komisija var vērsties ES Tiesā. Vairums lietu tiek atrisinātas, pirms tās tiek nodotas izskatīšanai Tiesā.
  4. Ja kāda ES valsts laikus nepaziņo pasākumus, ar kuriem tiek ieviesti kādas direktīvas noteikumi, Komisija var prasīt, lai ES Tiesa tai nosaka sankcijas.
  5. Ja Tiesa nolemj, ka kāda valsts ir pārkāpusi Savienības tiesību aktus, valsts iestādēm ir jāveic pasākumi, lai izpildītu Tiesas spriedumu.

Tiesas sprieduma neievērošana

Ja par spīti Tiesas spriedumam ES valsts joprojām nerisina problēmu, Komisija atkal var pret šo valsti vērsties Tiesā.

Finansiālas sankcijas

Kad jautājums atkārti iesniegts izskatīšanai Tiesā, Komisija liek priekšā Tiesai noteikt finansiālas sankcijas, kas var būt vienreizēja summa un/vai maksājumi ik dienas.

Sankcijas aprēķina, ņemot vērā:

  • pārkāpto noteikumu nozīmīgumu un pārkāpuma ietekmi uz vispārējām un privātām interesēm;
  • periodu, kura laikā ES tiesību akts netika piemērots;
  • attiecīgās valsts maksāšanas spējas, garantējot, ka sankcijām ir atturošs efekts.

Tiesa savā spriedumā var grozīt Komisijas ierosināto summu.

20 FEBRUĀRIS 2019
Paziņojums par aprēķina metodi – 2019. g.
latviešu
(145.68 KB - HTML)
Lejupielādēt
22 FEBRUĀRIS 2019
Paziņojums par aprēķina metodi – 2010. g.
latviešu
(112.74 KB - PDF)
Lejupielādēt
22 FEBRUĀRIS 2019
Paziņojums par aprēķina metodi – 2005. g.
latviešu
(421.54 KB - PDF)
Lejupielādēt

Ikgadēji atjauninājumi datos, ko Komisija izmanto, lai aprēķinātu finansiālas sankcijas 

Pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu publicēšana

Informācija par pārkāpumu lietās pieņemtajiem Komisijas lēmumiem ir pieejama internetā. Šo informāciju varat meklēt pēc ES valsts, politikas jomas vai datuma.

Komisija publicē arī gada ziņojumu, kur aplūko ES tiesību piemērojuma galvenos aspektus un iepazīstina ar pārkāpumu gadījumiem pa ES valstīm un politikas jomām.

Gada ziņojumi par ES tiesību piemērojuma pārraudzību