Skip to main content

Tuarascalacha bliantúla maidir le faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais Eorpaigh

Cinntí maidir le sáruithe a fhoilsiú

Tá eolas ar fáil ar líne faoi Chinntí ón gCoimisiún Eorpach maidir le sáruithe. Is féidir cinntí a chuardach de réir Ballstáit, réimse beartais nó dáta.

Déanann an Coimisiún Eorpach tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú freisin ina ndéantar athbhreithniú ar ghnéithe lárnacha de chur i bhfeidhm dhlí an Aontais Eorpaigh agus ina gcuirtear i láthair de réir réimse beartais nó tíre aon sáruithe a rinneadh.

Annual reports on monitoring the application of EU law