Skip to main content
Generalni direktoratGD AGRI

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Ta služba Komisije je pristojna za politiko EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter se ukvarja z vsemi vidiki skupne kmetijske politike.

Najnovejše

Pristojnosti

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI) pripravlja in izvaja politiko Komisije na naslednjem področju:

kmetijstvo in razvoj podeželja

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2020–2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

3 MAJ 2023
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(646.66 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt

Ime
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Telefonska številka
+32 22991111 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Evropska komisija, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruselj, Belgija