Skip to main content
Generalni direktoratAGRI

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Ta služba Komisije je pristojna za politiko EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter se ukvarja z vsemi vidiki skupne kmetijske politike.

Najnovejše

Pristojnosti

Generalni direktorat za kmetijstvo pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Agriculture and rural development

Načrti in poročila

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Vodstvo in organiziranost

12 JANUAR 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(673.12 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt

Ime
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Telefonska številka
+32 2 299 11 11 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija