Skip to main content
Generálne riaditeľstvoAGRI

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Tento útvar Komisie je zodpovedný za politiku EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj všetky aspekty spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Aktuality

Úlohy

GR AGRI pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

Agriculture and rural development

Plány a správy

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Vedenie a organizácia

31 JANUÁR 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(660.69 KB - PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Meno/Názov
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko