Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Генерална дирекцияAGRI

Земеделие и развитие на селските райони

Това ведомство на Комисията отговаря за политиката на ЕС в областта на земеделието и развитието на селските райони и се занимава с всички аспекти на общата селскостопанска политика (ОСП).

Новини

Отговорности

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ разработва и изпълнява политиките на Комисията в следната област:

Agriculture and rural development

Планове и доклади

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Ръководство и организация

12 ЯНУАРИ 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(673.12 KB - PDF)
Изтегляне

Контакт

Име
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Телефонен номер
+32 2 299 11 11 (телефонна централа на Комисията)
Пощенски адрес
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия