Skip to main content

Strategidokument

Kommissionen lägger fram planer för sitt kommande arbete och rapporterar om vad man gjort, som ett led i den årliga strategiska planerings- och programplaneringscykeln.