Skip to main content

Documente de strategie

În cadrul ciclului anual de planificare și programare, Comisia își publică planurile de viitor și rapoartele privind activitățile desfășurate.