Skip to main content

Retragerea Regatului Unit din UE, piața unică și uniunea vamală a creat bariere în calea schimburilor comerciale și transfrontaliere, care nu au existat înainte de 1 ianuarie 2021.

Ea generează consecințe ample și inevitabile pentru administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni, chiar și în condițiile aplicării Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit.

Comisia a oferit cursuri de formare și orientări administrațiilor statelor membre și părților interesate și va continua să organizeze seminare sectoriale cu toate statele membre la nivel tehnic, pentru a contribui la adaptarea punerii în aplicare a măsurilor de pregătire, în special în domeniul verificărilor la frontieră ale persoanelor și bunurilor.

În ceea ce privește chestiunile legate de aplicarea Acordului comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit, cetățenii, asociațiile și întreprinderile pot contacta serviciul de informare Europe Direct.

În plus, Comisia a creat un ghișeu unic unde întreprinderile, organizațiile comerciale sau organizațiile neguvernamentale din UE pot depune plângeri cu privire la barierele existente în calea comerțului în țările din afara UE, precum și cu privire la încălcarea de către țări din afara UE a unor angajamente pe care și le-au asumat, inclusiv în domeniul dezvoltării durabile, în cadrul unui acord comercial.

Avize sectoriale orientative

Pentru a veni în ajutorul părților interesate, Comisia reexaminează și, dacă este cazul, actualizează cele peste 100 de avize sectoriale de pregătire a Brexitului pe care le-a publicat în cursul negocierilor purtate cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 (versiunile pot fi consultate aici). Avizele care au fost deja actualizate sunt disponibile mai jos. Ele conțin informații detaliate cu privire la măsurile pe care administrațiile, întreprinderile și cetățenii trebuie să le ia pentru a face față acestor schimbări.

16 MARTIE 2020
Transportul aerian
română
(312.95 KB - PDF)
Descărcați
8 APRILIE 2020
Creșterea animalelor (zootehnie)
română
(333.17 KB - PDF)
Descărcați
1 APRILIE 2020
Transportul animalelor
română
(334.46 KB - PDF)
Descărcați
7 IULIE 2020
Gestionarea activelor
română
(459.87 KB - PDF)
Descărcați
26 MAI 2020
Serviciile mass-media audiovizuale
română
(312.17 KB - PDF)
Descărcați
18 DECEMBRIE 2020
Emisiile de CO2 ale autovehiculelor
română
(333.5 KB - PDF)
Descărcați
9 AUGUST 2021
Securitatea maritimă și a aviației
română
(424.24 KB - PDF)
Descărcați
16 MARTIE 2020
Siguranța aviației
română
(354.8 KB - PDF)
Descărcați
7 IULIE 2020
Serviciile bancare și de plată
română
(441.21 KB - PDF)
Descărcați
17 IUNIE 2020
Produsele biocide
română
(490.06 KB - PDF)
Descărcați
30 MARTIE 2020
Reglementarea substanțelor chimice în temeiul Regulamentului REACH
română
(367.18 KB - PDF)
Descărcați
27 AUGUST 2020
Justiția civilă („cooperarea judiciară în materie civilă și comercială”)
română
(607.27 KB - PDF)
Descărcați
7 MAI 2020
Trialurile clinice
română
(358.69 KB - PDF)
Descărcați
8 MARTIE 2021
Dreptul societăților comerciale
română
(350.39 KB - PDF)
Descărcați
16 MARTIE 2020
Protecția consumatorilor și drepturile pasagerilor
română
(504.1 KB - PDF)
Descărcați
23 IUNIE 2020
Drepturile de autor
română
(371.57 KB - PDF)
Descărcați
13 MARTIE 2020
Produsele cosmetice
română
(351.17 KB - PDF)
Descărcați
7 IULIE 2020
Agențiile de rating
română
(482.48 KB - PDF)
Descărcați
17 AUGUST 2020
Bunurile culturale (export și import)
română
(350.57 KB - PDF)
Descărcați
23 DECEMBRIE 2020
Procedurile vamale, inclusiv regulile de origine preferențiale
română
(848.24 KB - PDF)
Descărcați
6 IULIE 2020
Protecția datelor
română
(322.42 KB - PDF)
Descărcați
24 IULIE 2020
Detergenții
română
(495.6 KB - PDF)
Descărcați
17 DECEMBRIE 2020
Drug precursors
română
(410.91 KB - PDF)
Descărcați
16 SEPTEMBRIE 2020
Controalele exporturilor de produse cu dublă utilizare
română
(423.21 KB - PDF)
Descărcați
26 MAI 2020
Comerțul electronic
română
(313.81 KB - PDF)
Descărcați
26 MAI 2020
Semnătura electronică (identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice)
română
(308.38 KB - PDF)
Descărcați
14 IULIE 2020
Sistemul de management de mediu și audit (EMAS)
română
(313.11 KB - PDF)
Descărcați
29 IUNIE 2020
Comunicațiile electronice, inclusiv serviciile de roaming
română
(388.81 KB - PDF)
Descărcați
7 IULIE 2020
Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
română
(475.16 KB - PDF)
Descărcați
23 IULIE 2020
Energia – garanțiile de origine și certificarea instalatorilor
română
(473.4 KB - PDF)
Descărcați
2 DECEMBRIE 2020
Legislația UE în domeniul concurenței
română
(428.15 KB - PDF)
Descărcați
26 MAI 2020
Numele de domenii .EU
română
(381.61 KB - PDF)
Descărcați
26 IUNIE 2020
Eticheta ecologică a UE
română
(416.17 KB - PDF)
Descărcați
24 AUGUST 2020
Euratom
română
(446.6 KB - PDF)
Descărcați
21 APRILIE 2020
Comitetele europene de întreprindere
română
(337.24 KB - PDF)
Descărcați
10 DECEMBRIE 2020
Accizele
română
(421.22 KB - PDF)
Descărcați
25 IUNIE 2020
Epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală
română
(318 KB - PDF)
Descărcați
24 AUGUST 2020
Explozivii de uz civil și precursorii de explozivi
română
(519.79 KB - PDF)
Descărcați
17 IULIE 2020
Exportul/importul de produse chimice periculoase („procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză”)
română
(417.98 KB - PDF)
Descărcați
13 MARTIE 2020
Feed
română
(363.49 KB - PDF)
Descărcați
28 SEPTEMBRIE 2020
Îngrășămintele
română
(535.38 KB - PDF)
Descărcați
15 SEPTEMBRIE 2020
Armele de foc
română
(453.09 KB - PDF)
Descărcați
13 IULIE 2020
Gazele fluorurate cu efect de seră
română
(487 KB - PDF)
Descărcați
13 MARTIE 2020
Legislația în domeniul alimentelor
română
(709.49 KB - PDF)
Descărcați
1 APRILIE 2020
Organismele modificate genetic
română
(413.43 KB - PDF)
Descărcați
26 MAI 2020
Geoblocarea
română
(323.86 KB - PDF)
Descărcați
6 IULIE 2020
Indicațiile geografice
română
(423.66 KB - PDF)
Descărcați
19 IUNIE 2020
Bunele practici de laborator (BPL)
română
(419.7 KB - PDF)
Descărcați
13 MARTIE 2020
Produsele industriale
română
(624.2 KB - PDF)
Descărcați
21 SEPTEMBRIE 2020
Căile navigabile interioare
română
(310.93 KB - PDF)
Descărcați
14 IULIE 2020
Instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale
română
(513.55 KB - PDF)
Descărcați
13 IULIE 2020
Asigurările/reasigurările
română
(495.43 KB - PDF)
Descărcați
17 AUGUST 2020
Controlul de către autoritățile vamale al respectării drepturilor de proprietate intelectuală
română
(416.26 KB - PDF)
Descărcați
12 FEBRUARIE 2021
Piața internă a energiei
română
(431.58 KB - PDF)
Descărcați
22 IUNIE 2020
Speciile alogene invazive
română
(463.94 KB - PDF)
Descărcați
13 IULIE 2020
Serviciile de investiții (piețele instrumentelor financiare)
română
(441.16 KB - PDF)
Descărcați
17 AUGUST 2020
Debarcarea produselor pescărești
română
(605.8 KB - PDF)
Descărcați
4 IUNIE 2020
Transportul maritim
română
(347.96 KB - PDF)
Descărcați
16 IULIE 2020
Transportul maritim – raportarea emisiilor de CO2
română
(321.4 KB - PDF)
Descărcați
13 MARTIE 2020
Medicamentele de uz uman și veterinar
română
(647.6 KB - PDF)
Descărcați