Skip to main content

Azzal, hogy az Egyesült Királyság már nem része az Európai Uniónak, az egységes piacnak és a vámuniónak, olyan akadályok keletkeztek a két fél közötti kereskedelemben és általános viszonyrendszerben, melyek nem léteztek 2021. január 1-je előtt.

Az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnése az élet számos területére kiterjedő, nagy horderejű és elkerülhetetlen következményekkel jár a hatóságok, a vállalkozások és az emberek számára az EU-ban és a szigetországban egyaránt, annak ellenére, hogy a két fél között kereskedelmi és együttműködési megállapodás jött létre.

A Bizottság képzést és iránymutatást nyújtott a tagállamok közigazgatásainak és az érdekelteknek EU-szerte, és folytatja majd a szakmai szintű ágazati szemináriumok szervezését valamennyi tagállam részvételével, hogy segítsen a felkészültségi intézkedések végrehajtásában, különösen a személyek és áruk határforgalom-ellenőrzése terén.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket illetően a magánszemélyek, egyesületek és vállalkozások kapcsolatba léphetnek a Europe Direct információs szolgálattal.

Ezen túlmenően a Bizottság létrehozott egy felületet, ahol az uniós cégek, kereskedelmi egyesületek vagy nem kormányzati szervezetek panaszt vagy bejelentést tehetnek nem uniós országokban fennálló kereskedelmi akadályokról, illetve arról, ha egy nem uniós ország nem tartja be kereskedelmi megállapodásokban vállalt kötelezettségeit, többek között a fenntartható fejlődés területén.

Ágazati iránymutatások

A felkészülés elősegítése érdekében a Bizottság felülvizsgálja – és szükség esetén frissíti – azt a több mint száz ágazatspecifikus felkészülési közleményt, amelyet az Egyesült Királysággal az 50. cikk alapján folytatott tárgyalások során tett közzé. A már frissített közlemények itt lent találhatók. Ezek a dokumentumok részletes információkat tartalmaznak arról, mit kell tenniük a közigazgatási szerveknek, a vállalkozásoknak és a polgároknak ahhoz, hogy ne érjék felkészületlenül őket az új szabályok.

16 MÁRCIUS 2020
Légi közlekedés
magyar
(316.14 KB - PDF)
Letöltés
8 ÁPRILIS 2020
Állattenyésztés (tenyésztéstechnika)
magyar
(414.24 KB - PDF)
Letöltés
1 ÁPRILIS 2020
Állatok szállítása
magyar
(338 KB - PDF)
Letöltés
7 JÚLIUS 2020
Alapkezelés
magyar
(471.15 KB - PDF)
Letöltés
26 MÁJUS 2020
Audiovizuális médiaszolgáltatások
magyar
(229.31 KB - PDF)
Letöltés
18 DECEMBER 2020
Gépjárművek CO2-kibocsátása
magyar
(342.99 KB - PDF)
Letöltés
9 AUGUSZTUS 2021
A légi közlekedés védelme, tengeri védelem
magyar
(424.63 KB - PDF)
Letöltés
16 MÁRCIUS 2020
A légi közlekedés biztonsága
magyar
(364.67 KB - PDF)
Letöltés
7 JÚLIUS 2020
Banki és pénzforgalmi szolgáltatások
magyar
(452.27 KB - PDF)
Letöltés
17 JÚNIUS 2020
Biocid termékek
magyar
(497.57 KB - PDF)
Letöltés
30 MÁRCIUS 2020
Vegyi anyagok a REACH szerint
magyar
(373.68 KB - PDF)
Letöltés
27 AUGUSZTUS 2020
Polgári igazságszolgáltatás („igazságügyi együttműködés polgári és kereskedelmi ügyekben”)
magyar
(536.69 KB - PDF)
Letöltés
7 MÁJUS 2020
Klinikai vizsgálatok
magyar
(364.36 KB - PDF)
Letöltés
8 MÁRCIUS 2021
Társasági jog
magyar
(358.54 KB - PDF)
Letöltés
16 MÁRCIUS 2020
Fogyasztóvédelem és utasjogok
magyar
(515.98 KB - PDF)
Letöltés
23 JÚNIUS 2020
Szerzői jog
magyar
(379.74 KB - PDF)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Kozmetikai termékek
magyar
(424.73 KB - PDF)
Letöltés
7 JÚLIUS 2020
Hitelminősítő intézetek
magyar
(494.27 KB - PDF)
Letöltés
17 AUGUSZTUS 2020
Kulturális javak (kivitel és behozatal)
magyar
(358.58 KB - PDF)
Letöltés
23 DECEMBER 2020
Vámügyek, beleértve a preferenciális származási szabályokat
magyar
(902.5 KB - PDF)
Letöltés
6 JÚLIUS 2020
Adatvédelem
magyar
(330.14 KB - PDF)
Letöltés
24 JÚLIUS 2020
Mosó- és tisztítószerek
magyar
(509.37 KB - PDF)
Letöltés
17 DECEMBER 2020
Drug precursors
magyar
(422.96 KB - PDF)
Letöltés
16 SZEPTEMBER 2020
Kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzése
magyar
(428.59 KB - PDF)
Letöltés
26 MÁJUS 2020
Elektronikus kereskedelem
magyar
(301.31 KB - PDF)
Letöltés
26 MÁJUS 2020
Elektronikus aláírás (az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások)
magyar
(220.04 KB - PDF)
Letöltés
14 JÚLIUS 2020
Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS)
magyar
(320.14 KB - PDF)
Letöltés
29 JÚNIUS 2020
Elektronikus hírközlés, beleértve a barangolást
magyar
(406.24 KB - PDF)
Letöltés
7 JÚLIUS 2020
Kibocsátáskereskedelmi rendszer
magyar
(565.83 KB - PDF)
Letöltés
23 JÚLIUS 2020
Energia – eredetigazolások és az üzembe helyezők képesítése
magyar
(407.73 KB - PDF)
Letöltés
2 DECEMBER 2020
Uniós versenyjog
magyar
(433.79 KB - PDF)
Letöltés
26 MÁJUS 2020
.eu doménnevek
magyar
(315.06 KB - PDF)
Letöltés
26 JÚNIUS 2020
Uniós ökocímke
magyar
(421.17 KB - PDF)
Letöltés
24 AUGUSZTUS 2020
Euratom
magyar
(452.18 KB - PDF)
Letöltés
21 ÁPRILIS 2020
Európai üzemi tanácsok
magyar
(341.33 KB - PDF)
Letöltés
10 DECEMBER 2020
Jövedéki adók
magyar
(429.67 KB - PDF)
Letöltés
25 JÚNIUS 2020
A szellemitulajdon-jogok kimerülése
magyar
(325.93 KB - PDF)
Letöltés
24 AUGUSZTUS 2020
Robbanóanyagok polgári felhasználásra és robbanóanyag-prekurzorok
magyar
(529.89 KB - PDF)
Letöltés
17 JÚLIUS 2020
Veszélyes vegyi anyagok kivitele/behozatala („előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás”)
magyar
(427.26 KB - PDF)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Állati takarmányok
magyar
(371.25 KB - PDF)
Letöltés
28 SZEPTEMBER 2020
Műtrágyák
magyar
(548.59 KB - PDF)
Letöltés
15 SZEPTEMBER 2020
Tűzfegyverek
magyar
(458.6 KB - PDF)
Letöltés
13 JÚLIUS 2020
Fluortartalmú üvegházhatású gázok
magyar
(495.89 KB - PDF)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Élelmiszerjog
magyar
(688.05 KB - PDF)
Letöltés
1 ÁPRILIS 2020
Géntechnológiával módosított szervezetek
magyar
(353.12 KB - PDF)
Letöltés
26 MÁJUS 2020
Területi alapú tartalomkorlátozás
magyar
(330.2 KB - PDF)
Letöltés
6 JÚLIUS 2020
Földrajzi árujelzők
magyar
(436.11 KB - PDF)
Letöltés
19 JÚNIUS 2020
Helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP)
magyar
(430.87 KB - PDF)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Ipari termékek
magyar
(635.78 KB - PDF)
Letöltés
21 SZEPTEMBER 2020
Belvízi utak
magyar
(314.61 KB - PDF)
Letöltés
14 JÚLIUS 2020
Foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények
magyar
(524.63 KB - PDF)
Letöltés
13 JÚLIUS 2020
Biztosítás/viszontbiztosítás
magyar
(505.65 KB - PDF)
Letöltés
17 AUGUSZTUS 2020
A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítése a vámhatóságok által
magyar
(425.24 KB - PDF)
Letöltés
12 FEBRUÁR 2021
Belső energiapiac
magyar
(434.18 KB - PDF)
Letöltés
22 JÚNIUS 2020
„Idegenhonos inváziós fajok”
magyar
(470.12 KB - PDF)
Letöltés
13 JÚLIUS 2020
Befektetési szolgáltatások (a pénzügyi eszközök piacai)
magyar
(450.45 KB - PDF)
Letöltés
17 AUGUSZTUS 2020
A halászati termékek kirakodása
magyar
(615.41 KB - PDF)
Letöltés
4 JÚNIUS 2020
Tengeri közlekedés
magyar
(355.82 KB - PDF)
Letöltés
16 JÚLIUS 2020
Tengeri szállítás – a szén-dioxid-kibocsátás jelentése
magyar
(332.7 KB - PDF)
Letöltés
13 MÁRCIUS 2020
Emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek
magyar
(669.04 KB - PDF)
Letöltés