Skip to main content

Le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, ón Margadh Aonair agus ón Aontas Custaim, cruthaíodh bacainní ar thrádáil agus ar mhalartuithe trasteorann nach raibh ann roimh an 1 Eanáir 2021.

Níorbh fhéidir na hiarmhairtí leathana forleathana do lucht riaracháin phoiblí, do ghnólachtaí agus do shaoránaigh a sheachaint, fiú agus an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an Aontas agus an Ríocht Aontaithe i bhfeidhm.

Chuir an Coimisiún oiliúint agus treoir ar fáil do lucht riaracháin na mBallstát chomh maith le páirtithe leasmhara, agus leanfar ar aghaidh ag eagrú seimineáir earnálacha leis na Ballstáit go léir ar an leibhéal teicniúil, chun cuidiú le mionchoigeartú chur chun feidhme bearta ullmhachta, go háirithe i dtaca le seiceálacha teorann ar dhaoine agus ar earraí.

Maidir le ceisteanna faoi chur chun feidhme an Chomhaontuithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, féadfaidh saoránaigh, cumainn agus gnólachtaí teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Eolais Europe Direct.

Ina theannta sin, tá pointe iontrála aonair á chur ar fáil ag an gCoimisiún, áit ar féidir le cuideachtaí, cumainn trádála nó eagraíochtaí neamhrialtasacha de chuid an Aontais gearáin a dhéanamh faoi bhacainní trádála i dtíortha nach den Aontas iad, agus faoi thíortha nach den Aontas iad nach bhfuil ag comhlíonadh na ngealltanas atá déanta acu i gcomhaontuithe trádála, i réimse na forbartha inbhuanaithe san áireamh.

Fógraí treorach earnálacha

Chun cúnamh a thabhairt do gheallsealbhóirí, tá an Coimisiún ag déanamh nuashonrú ar bhreis agus 100 fógra ullmhachta earnáilsonrach do gheallsealbhóirí a d’fhoilsigh sé le linn na caibidlíochta leis an Ríocht Aontaithe maidir le hAirteagal 50 (tá na leaganacha sin le fáil anseo.) Tá na fógraí sin tugtha cothrom le dáta cheana agus is féidir teacht orthu thíos. Tá eolas mionsonraithe iontu faoi na nithe is gá do chórais riaracháin, gnólachtaí agus saoránaigh a dhéanamh chun ullmhú do na hathruithe.

16 MÁRTA 2020
Air transport
English
(230.77 KB - PDF)
Íoslódáil
8 AIBREÁN 2020
Animal breeding (zootechnics)
English
(331.1 KB - PDF)
Íoslódáil
1 AIBREÁN 2020
Animal transport
English
(168.91 KB - PDF)
Íoslódáil
7 IÚIL 2020
Asset management
English
(355.89 KB - PDF)
Íoslódáil
26 BEALTAINE 2020
Audiovisual media services
English
(147.24 KB - PDF)
Íoslódáil
18 NOLLAIG 2020
Automotive CO2 emissions
English
(162.73 KB - PDF)
Íoslódáil
9 LÚNASA 2021
Aviation and maritime security
English
(165.66 KB - PDF)
Íoslódáil
16 MÁRTA 2020
Aviation safety
English
(354.67 KB - PDF)
Íoslódáil
7 IÚIL 2020
Banking and payment services
English
(325.41 KB - PDF)
Íoslódáil
17 MEITHEAMH 2020
Biocidal products
English
(524.84 KB - PDF)
Íoslódáil
30 MÁRTA 2020
Chemicals (REACH)
English
(264.3 KB - PDF)
Íoslódáil
27 LÚNASA 2020
Civil justice (“judicial cooperation in civil and commercial matters”)
English
(331.96 KB - PDF)
Íoslódáil
7 BEALTAINE 2020
Clinical trials
English
(261.55 KB - PDF)
Íoslódáil
8 MÁRTA 2021
Company law
English
(164.07 KB - PDF)
Íoslódáil
16 MÁRTA 2020
Consumer protection and passenger rights
English
(335.64 KB - PDF)
Íoslódáil
23 MEITHEAMH 2020
Copyright
English
(249.57 KB - PDF)
Íoslódáil
13 MÁRTA 2020
Cosmetic products
English
(334.28 KB - PDF)
Íoslódáil
7 IÚIL 2020
Credit rating agencies
English
(303.36 KB - PDF)
Íoslódáil
17 LÚNASA 2020
Cultural goods (export and import)
English
(171.69 KB - PDF)
Íoslódáil
23 NOLLAIG 2020
Customs, incl. preferential origin rules
English
(708.83 KB - PDF)
Íoslódáil
6 IÚIL 2020
Data protection
English
(152.44 KB - PDF)
Íoslódáil
24 IÚIL 2020
Detergents
English
(409.22 KB - PDF)
Íoslódáil
17 NOLLAIG 2020
Drug precursors
English
(337.7 KB - PDF)
Íoslódáil
16 MEÁN FÓMHAIR 2020
Dual use export controls
English
(330.65 KB - PDF)
Íoslódáil
26 BEALTAINE 2020
E-commerce
English
(150.54 KB - PDF)
Íoslódáil
26 BEALTAINE 2020
E-signature (electronic identification and trust services for electronic transactions)
English
(142.69 KB - PDF)
Íoslódáil
14 IÚIL 2020
Eco-management and audit scheme (EMAS)
English
(232.6 KB - PDF)
Íoslódáil
29 MEITHEAMH 2020
Electronic communications, incl. roaming
English
(217.95 KB - PDF)
Íoslódáil
7 IÚIL 2020
Emissions trading system
English
(446.06 KB - PDF)
Íoslódáil
23 IÚIL 2020
Energy - guarantees of origin and certification of installers
English
(379.78 KB - PDF)
Íoslódáil
2 NOLLAIG 2020
EU Competition law
English
(257.57 KB - PDF)
Íoslódáil
26 BEALTAINE 2020
.eu domain names
English
(227.04 KB - PDF)
Íoslódáil
26 MEITHEAMH 2020
EU Ecolabel
English
(307.36 KB - PDF)
Íoslódáil
24 LÚNASA 2020
Euratom
English
(273.11 KB - PDF)
Íoslódáil
21 AIBREÁN 2020
European Works Councils
English
(258.18 KB - PDF)
Íoslódáil
10 NOLLAIG 2020
Excise duties
English
(324.86 KB - PDF)
Íoslódáil
25 MEITHEAMH 2020
Exhaustion of intellectual property rights
English
(152.29 KB - PDF)
Íoslódáil
24 LÚNASA 2020
Explosives for civil use and explosives precursors
English
(425.55 KB - PDF)
Íoslódáil
17 IÚIL 2020
Export/import of hazardous chemicals (“prior informed consent”)
English
(336.59 KB - PDF)
Íoslódáil
13 MÁRTA 2020
Feed
English
(263.18 KB - PDF)
Íoslódáil
28 MEÁN FÓMHAIR 2020
Fertilisers
English
(447 KB - PDF)
Íoslódáil
15 MEÁN FÓMHAIR 2020
Firearms
English
(276.07 KB - PDF)
Íoslódáil
13 IÚIL 2020
Fluorinated greenhouse gases
English
(545.56 KB - PDF)
Íoslódáil
13 MÁRTA 2020
Food law
English
(493 KB - PDF)
Íoslódáil
1 AIBREÁN 2020
Genetically-modified organisms
English
(324.83 KB - PDF)
Íoslódáil
26 BEALTAINE 2020
Geo-blocking
English
(160.95 KB - PDF)
Íoslódáil
6 IÚIL 2020
Geographical indications
English
(313.67 KB - PDF)
Íoslódáil
19 MEITHEAMH 2020
Good laboratory practice (GLP)
English
(390.47 KB - PDF)
Íoslódáil
13 MÁRTA 2020
Industrial products
English
(509.89 KB - PDF)
Íoslódáil
21 MEÁN FÓMHAIR 2020
Inland waterways
English
(311.34 KB - PDF)
Íoslódáil
14 IÚIL 2020
Institutions for Occupational Retirement Provision
English
(478.84 KB - PDF)
Íoslódáil
13 IÚIL 2020
Insurance/re-insurance
English
(443.97 KB - PDF)
Íoslódáil
17 LÚNASA 2020
Intellectual property enforcement by customs
English
(253 KB - PDF)
Íoslódáil
12 FEABHRA 2021
Internal energy market
English
(351.08 KB - PDF)
Íoslódáil
22 MEITHEAMH 2020
“Invasive alien species”
English
(354.38 KB - PDF)
Íoslódáil
13 IÚIL 2020
Investment services (markets in financial instruments)
English
(328.53 KB - PDF)
Íoslódáil
17 LÚNASA 2020
Landing of fishery products
English
(420.33 KB - PDF)
Íoslódáil
4 MEITHEAMH 2020
Maritime transport
English
(258.18 KB - PDF)
Íoslódáil
16 IÚIL 2020
Maritime transport - CO2 emissions reporting
English
(161.92 KB - PDF)
Íoslódáil
13 MÁRTA 2020
Medicinal products (human use, veterinary)
English
(640.4 KB - PDF)
Íoslódáil
25 EANÁIR 2021
Medicinal products - Application of the Union’s pharmaceutical acquis in markets historically dependent on medicines supply from or through Great Britain after the end of the transition period
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 IÚIL 2020
Motor vehicles (“Type-approval of vehicles, systems, components and separate technical units”)
English
(633.51 KB - PDF)
Íoslódáil
13 MÁRTA 2020
Movements of live animals
English
(347.7 KB - PDF)
Íoslódáil
24 AIBREÁN 2020
Natural mineral waters
English
(304.39 KB - PDF)
Íoslódáil
16 MÁRTA 2020
Online purchase with subsequent parcel delivery
English
(527.04 KB - PDF)
Íoslódáil