Skip to main content
Logotip Europske komisije

Sporazum o povlačenju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

Saznajte više o rezultatima proteklih pregovora: Sporazum o povlačenju i njegova poglavlja o pravima građana te Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj.

Sporazumom o povlačenju sklopljenim između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine utvrđuju se uvjeti urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji.

Sporazum o povlačenju dogovoren je 17. listopada 2019., a stupio je na snagu 1. veljače 2020. Sadržava, među ostalim, Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj.

12 STUDENI 2019
Sporazum o povlačenju (cjeloviti pravni tekst)
hrvatski
(1.81 MB - HTML)
Preuzimanje
24 SIJEČANJ 2020
Sporazum o povlačenju – pitanja i odgovori
hrvatski
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
6 SRPANJ 2020
The EU-UK Withdrawal Agreement explained (slides)
English
(1.59 MB - PDF)
Preuzimanje
12 STUDENI 2019
Politička izjava kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine
hrvatski
(354.27 KB - HTML)
Preuzimanje

Što je obuhvaćeno Sporazumom o povlačenju

 • Zajedničke odredbe: utvrđivanje standardnih klauzula za pravilno razumijevanje i provedbu Sporazuma o povlačenju.
 • Prava građana: pružanje zaštite za životne odluke više od četiri milijuna građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i više od milijun državljana Ujedinjene Kraljevine u zemljama EU-a, zaštita njihova prava da ostanu u državi domaćinu i osiguravanje nastavka angažmana u lokalnim zajednicama.
 • Pitanja povezana s razdvajanjem: osiguravanje neometanog okončanja i omogućivanje urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine, uključujući, među ostalim: 
  • omogućivanje da roba stavljena na tržište prema pravilima EU-a prije kraja prijelaznog razdoblja stigne na odredište
  • zaštitu postojećih prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla
  • privođenje kraju tekućih postupaka povezanih s policijskom i pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i drugih administrativnih i pravosudnih postupaka
  • uređivanje upotrebe i zaštite podataka i informacija razmijenjenih prije isteka prijelaznog razdoblja
  • rješavanje pitanja koja se odnose na Euratom.
 • Prijelazno razdoblje (od 1. veljače do 31. prosinca 2020.), tijekom kojeg je EU Ujedinjenu Kraljevinu smatrao državom članicom, osim kad je riječ o zastupljenosti u institucijama i upravljačkim strukturama EU-a. EU i Ujedinjena Kraljevina iskoristili su to razdoblje za pregovore o Sporazumu EU-a i Ujedinjene Kraljevine o trgovini i suradnji.
 • Financijski dogovor: njime se jamči da Ujedinjena Kraljevina i EU poštuju financijske obveze preuzete dok je Ujedinjena Kraljevina bila članica EU-a.
 • Općaupravljačka strukturaSporazuma o povlačenju: njome se osigurava učinkovito upravljanje, provedba i izvršenje sporazuma, uključujući odgovarajuće mehanizme za rješavanje sporova.
 • Irska: pravno operativno rješenje kojim se izbjegava „tvrda” granica na otoku Irskoj, štiti se gospodarstvo cijelog otoka i svi aspekti Sporazuma na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta) te se čuva cjelovitost jedinstvenog tržišta EU-a.
 • Cipar: Protokol o suverenim područjima na Cipru, kojim se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a štite interesi Ciprana koji žive i rade na tim suverenim područjima.
 • Gibraltar: Protokol o Gibraltaru, kojim se olakšava bliska suradnja Španjolske i Ujedinjene Kraljevine u vezi Gibraltara pri provedbi prava građana u okviru Sporazuma o povlačenju. Protokol se odnosi i na administrativnu suradnju između odgovarajućih tijela u nizu područja politike.

Za provedbu Sporazuma o povlačenju potrebne su mjere na razini EU-a i na razini država članica.