Skip to main content

Prijoritajiet u miri

Il-Kummissjoni Ewropea ddefinixxiet sett ta’ prijoritajiet, skont il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarji jeħtiġilhom jirrispettaw dawn il-valuri f’xogħolhom.