Skip to main content

EL ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP26)

COP26 lõpuks toetas Euroopa Komisjon enam kui 190 riigi poolt pärast kahenädalasi pingelisi läbirääkimisi saavutatud konsensust. COP26 tulemusena viidi lõpule Pariisi kokkuleppe reeglistik ja säilitati Pariisi eesmärgid, mis annab võimaluse piirata globaalset soojenemist 1,5 °C-ni.

„COP26 on samm õiges suunas. 1,5 °C on käeulatuses, kuid tööd on teha veel palju. Vähim mida praegu teha saame, on täita Glasgow’s antud lubadused nii kiiresti kui võimalik ja pürgida seejärel veelgi kaugemale.“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen
President Ursula von der Leyen

Peamised tulemused

  • Mitu peamist heitetekitajat on teatanud uutest heitkoguste vähendamise eesmärkidest
  • Üle 100 riigi on ühinenud ELi ja USA algatusega üleilmse metaaniheite vähendamise lubaduse kohta.
  • Loodi uued partnerlused, et toetada riike puhtale energiale üleminekul.
  • Kliimamuutustega seotud rahastamise valdkonnas tehti edusamme. Viimaste lubaduste kohaselt tuleks 100 miljardi USA dollari eesmärk saavutada võimalikult kiiresti.
  • Meil on nüüd eeskirjad, mis hoogustavad rahvusvahelisi CO2-turge.

Kliimameetmete rahastamine

Arenenud riigid on võtnud kohustuse eraldada ajavahemikul 2020–2025 igal aastal kliimamuutustega seotud rahvusvaheliseks rahastamiseks kokku 100 miljardit USA dollarit, et aidata kõige haavatavamaid riike ja väikesi saareriike eelkõige nende jõupingutustes kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks. Euroopa Liit on suurim rahastaja, panustades kliimameetmete rahastamiseks 2020. aastal üle kolmandiku praegustest lubadustest ehk 23,39 miljardit eurot (27 miljardit USA dollarit). President von der Leyen teatas hiljuti, et ELi eelarvest eraldatakse kliimameetmete rahastamiseks kuni 2027. aastani täiendavalt 4 miljardit eurot.

COP26 üleilmsed algatused

Üleilmne metaaniheite vähendamise lubadus

Ameerika Ühendriigid, EL ja partnerid käivitasid ametlikult üleilmse metaaniheite vähendamise lubadust käsitleva algatuse, millega soovitakse hoida käeulatuses eesmärk piirata globaalne soojenemine 1,5 °C-ni. Enam kui 100 riiki, kelle arvele langeb 70% maailma majandusest ja peaaegu pool inimtekkelisest metaaniheitest, on nüüd lubadusele alla kirjutanud.

Lisateave

ELi partnerlus programmis „Catalyst“

Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja programmi „Breakthrough Energy Catalyst“ partnerluse raames võetakse aastatel 2022–2026 kasutusele kuni 820 miljonit eurot (1 miljard dollarit), et kiirendada innovaatiliste tehnoloogialahenduste kasutuselevõttu ja nende hoogsat turustamist. See aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ja ELi 2030. aasta kliimaeesmärke.

Lisateave

Üleilmne metsade rahastamise lubadus

Euroopa Komisjon teatas, et EL panustab üleilmse metsade rahastamise lubaduse täitmisse 1 miljardi euroga. ELi eelarvest eraldatav 5-aastane toetuspakett aitab partnerriikidel kogu maailmas metsi kaitsta, taastada ja kestlikult majandada ning täita Pariisi kliimakokkulepet.

Lisateave

Energiasüsteemi õiglase ümberkujundamise partnerlus

Lõuna-Aafrika, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigi ja USA valitsused ning EL on teatanud energiasüsteemi õiglase ümberkujundamise uue ambitsioonika ja pikaajalise partnerluse loomisest, et toetada Lõuna-Aafrika jõupingutusi CO2 heite vähendamisel. Partnerluse eesmärk on kiirendada Lõuna-Aafrika majanduse CO2 heite vähendamist, keskendudes elektrisüsteemi arendamisele.

Lisateave

ELi kõrvalüritused COP26-l

EL korraldas üle 150 kõrvalürituse ELi paviljonis Glasgow’s ja veebis. Neil üritustel, mida korraldavad eri riigid ja organisatsioonid Euroopast ja mujalt maailmast, käsitleti paljusid erinevaid kliimaga seotud küsimusi, nagu energiaalane üleminek, kestlik rahastus, teadusuuringud ja innovatsioon. Veebiplatvormile registreerus üle 20 000 inimese.

Viimati lisatud

Kõik seotud uudised