Skip to main content

EU na konferenci COP26 o změně klimatu

V závěru 26. zasedání konference smluvních stran Evropská komise podpořila konsensus, jehož dosáhlo více než 190 zemí po dvou týdnech intenzivních jednání. Výsledkem konference COP26 bylo dokončení souboru pravidel k Pařížské dohodě a zachování cílů Pařížské dohody, takže nadále existuje šance omezit globální oteplování na 1,5 °C.

COP26 je krok správným směrem. Ještě stále můžeme omezit oteplování na 1,5 stupně °C. Avšak úsilí, které k tomu bude nutné, ještě zdaleka nebylo vynaloženo. Nyní bychom měli co nejrychleji splnit sliby z Glasgow a poté pokročit dále.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise
President Ursula von der Leyen

Hlavní výsledky

  • Několik subjektů, které patří mezi nejvýznamnější zdroje emisí, oznámilo stanovení nových cílů při jejich snižování.
  • K celosvětovému závazku týkajícímu se metanu, iniciativě EU-USA, se připojilo více než 100 zemí,
  • Vznikla nová partnerství na podporu zemí při jejich přechodu na ekologičtější zdroje energie.
  • Pokroku bylo dosaženo i v oblasti financování klimatických opatření. Po započtení posledních přislíbených prostředků by se mělo v dohledné době dosáhnout cíle 100 miliard USD.
  • Máme nyní k dispozici soubor pravidel, která posílí mezinárodní trhy s uhlíkem.

Financování klimatických opatření

Rozvinuté země se zavázaly, že od roku 2020 do roku 2025 uvolní celkem 100 miliard dolarů ročně na mezinárodní financování opatření v oblasti klimatu s cílem pomoci nejzranitelnějším zemím a malým ostrovním státům, zejména v jejich úsilí o zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Evropská unie je největším dárcem, který k současným závazkům přispívá více než třetinou. Jen v roce 2020 přispěla na klimatická opatření 23,39 miliardy EUR. Předsedkyně von der Leyenová nedávno oznámila, že z rozpočtu EU půjdou na financování opatření v oblasti klimatu do roku 2027 další 4 miliardy EUR.

Globální iniciativy COP26

Globální metanový závazek

Spojené státy, EU a partneři oficiálně zahájili iniciativu globální závazek týkající se metanu, což je iniciativa, jež má vést ke snížení celosvětových emisí metanu a pomoct tak omezit oteplování na 1,5 °C. K tomuto závazku se doposud připojilo více než 100 zemí, které představují 70 % světového hospodářství a produkují téměř polovinu antropogenních emisí metanu.

Další informace

Partnerství EU-Catalyst

Partnerství mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Breakthrough Energy Catalyst zmobilizuje v období 2022–2026 až 820 milionů EUR na rychlé uvedení inovativních technologií na trh a na jejich zavádění. To přispěje k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu a klimatických cílů EU na rok 2030.

Další informace

Globální závazek v oblasti financování lesů

Evropská komise oznámila, že ke globálnímu závazku v oblasti financování lesů přispěje 1 miliardou EUR. Tento pětiletý podpůrný balíček z rozpočtu EU pomůže partnerským zemím chránit, obnovovat a udržitelně obhospodařovat lesy na celém světě a plnit Pařížskou dohodu.

Další informace

Partnerství pro spravedlivou transformaci energetiky

Vlády Jihoafrické republiky, Francie, Německa, Spojeného království a USA oznámily spolu s EU nové ambiciózní a dlouhodobé partnerství pro spravedlivou transformaci energetiky na podporu úsilí Jihoafrické republiky o dekarbonizaci. Cílem partnerství je urychlit dekarbonizaci jihoafrického hospodářství se zaměřením na elektroenergetickou soustavu.

Další informace

Doprovodné akce EU na konferenci COP 26

EU uspořádala ve svém pavilonu v Glasgow a online více než 150 doprovodných akcí. Tyto akce, organizované různými zeměmi a organizacemi z Evropy i z celého světa, se zabývaly nejrůznějšími otázkami souvisejícími s klimatem, jako jsou například transformace energetiky, udržitelné financování nebo výzkum a inovace. Na online platformě akcí se zaregistrovalo více než 20 000 osob.

Aktuálně

Všechny související články