Skip to main content

Pentru prima oară, un set comun de norme privind obligațiile și responsabilitatea intermediarilor de pe întreaga piața unică va deschide noi oportunități de a furniza servicii digitale dincolo de frontiere, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție pentru absolut toți utilizatorii din UE.

Care sunt obiectivele-cheie ale Regulamentului privind serviciile digitale?

Noile norme sunt proporționale, stimulează inovarea, creșterea economică și competitivitatea și facilitează extinderea platformelor mai mici, a IMM-urilor și a startup-urilor. Responsabilitățile utilizatorilor, ale platformelor și ale autorităților publice sunt realiniate la valorile europene, plasând cetățenii în centrul atenției. Normele

 • vor proteja mai mult consumatorii și drepturile lor fundamentale în mediul online
 • vor institui un cadru solid și clar pentru transparența și responsabilitatea platformelor online
 • vor promova inovarea, creșterea economică și competitivitatea în cadrul pieței unice
Pentru cetățeni
 • O mai bună protecție a drepturilor fundamentale
 • Mai multe opțiuni, prețuri mai mici
 • Mai puțină expunere la conținut ilegal
Pentru furnizorii de servicii digitale
 • Securitate juridică, armonizarea normelor
 • Posibilitatea de a se înființa și extinde mai ușor în Europa
Pentru utilizatorii comerciali de servicii digitale
 • Mai multe opțiuni, prețuri mai mici
 • Acces la piețele din întreaga UE prin intermediul platformelor
 • Condiții de concurență echitabile, care să-i descurajeze pe furnizorii de conținut ilegal
Pentru societate în general
 • Consolidarea controlului democratic și a supravegherii platformelor sistemice
 • Atenuarea riscurilor sistemice, cum ar fi manipularea sau dezinformarea

Ce furnizori sunt vizați?

 

Regulamentul privind serviciile digitale include norme pentru serviciile de intermediere online, pe care milioane de europeni le utilizează în fiecare zi. Obligațiile diferiților actori online corespund rolului, dimensiunii și impactului lor în ecosistemul online.

Obligații noi

Serviciile de intermediere

(obligații cumulate)

Serviciile de găzduire

(obligații cumulate)

Platformele online
 

(obligații cumulate)

Platformele foarte mari

(obligații cumulate)

Raportarea în materie de transparență
Cerințe privind condițiile de prestare a serviciului, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale
Cooperare cu autoritățile naționale în urma ordinelor judiciare
Puncte de contact și, dacă este necesar, reprezentant legal
Notificare și acțiune și obligația de a furniza informații utilizatorilor 
Denunțarea infracțiunilor 
Mecanism pentru introducerea plângerilor și exercitarea căilor de atac și soluționarea extrajudiciară a litigiilor  
Notificatori de încredere  
Măsuri împotriva notificărilor abuzive și a contranotificărilor  
Obligații speciale pentru piețele online, de exemplu verificarea fiabilității furnizorilor terți („cunoașterea clientelei comerciale”), a conformității din faza de proiectare, efectuarea de verificări aleatorii  
Interdicții privind publicitatea direcționată către copii și a celei bazate pe caracteristici speciale ale utilizatorilor  
Transparența sistemelor de recomandare  
Transparența publicității online față de utilizatori  
Obligații de gestionare a riscurilor și răspunsul în situații de criză   
Audit extern și independent, funcția de conformitate internă și responsabilitatea publică   
Dreptul utilizatorilor de a opta să nu primească recomandări de conținut bazate pe crearea de profiluri de utilizator   
Schimb de date cu autoritățile și cercetătorii   
Coduri de conduită   
Cooperare pentru răspuns în situații de criză   

Care este impactul noilor obligații?

Concret înseamnă:

 • măsuri de combatere a produselor, serviciilor sau conținuturilor ilegale online, de exemplu un mecanism prin care utilizatorii să semnaleze astfel de conținuturi și prin care platformele să coopereze cu notificatorii de încredere
 • noi obligații privind trasabilitatea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online pe piețele online, pentru a contribui la identificarea vânzătorilor de bunuri ilegale; eforturi rezonabile depuse de piețele online pentru a verifica în mod aleatoriu dacă produsele sau serviciile au fost identificate ca fiind ilegale în orice bază de date oficială
 • garanții eficace pentru utilizatori, inclusiv posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conținutului
 • interzicerea anumitor tipuri de reclame țintite pe platformele online (atunci când acestea vizează copiii sau când utilizează categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi etnia, opiniile politice, orientarea sexuală)
 • măsuri de asigurare a transparenței pentru platformele online cu privire la mai multe aspecte printre care și algoritmii utilizați pentru recomandări
 • obligația platformelor foarte mari și a motoarelor de căutare online foarte mari de a preveni abuzul asupra sistemelor lor prin luarea de măsuri bazate pe riscuri și prin realizarea de audituri independente cu privire sistemele lor de gestionare a riscurilor
 • acces pentru cercetători la datele esențiale ale celor mai mari platforme și motoare de căutare, pentru a înțelege cum evoluează riscurile online
 • o structură de supraveghere care să acopere complexitatea spațiului online: țările UE vor juca rolul principal, fiind sprijinite de Comitetul european pentru serviciile digitale; în cazul platformelor foarte mari, supraveghere și asigurarea aplicării normelor de către Comisie

Noile norme pe scurt

Utilizatori

Mai multe despre ce înseamnă noile norme pentru utilizatori

Întreprinderi

Mai multe despre ce înseamnă noile norme pentru întreprinderi

Platforme online

Mai multe despre ce înseamnă noile norme pentru platformele online

Care sunt etapele următoare?

În urma intrării în vigoare a Regulamentului privind serviciile digitale la 16 noiembrie 2022, platformele online vor avea la dispoziție 3 luni (până pe 17 februarie 2023) pentru a raporta numărul de utilizatori finali activi pe site-urile lor web. Comisia invită, de asemenea, toate platformele online să îi notifice numerele publicate. Pe baza acestor numere de utilizatori, Comisia va evalua dacă o platformă ar trebui desemnată drept platformă online foarte mare sau motor de căutare online foarte mare. În urma unei astfel de decizii de desemnare a Comisiei, entitatea în cauză va avea la dispoziție 4 luni pentru a se conforma obligațiilor care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, inclusiv pentru a efectua primul exercițiu anual de evaluare a riscurilor și a raporta Comisie rezultatele acestuia. Statele membre ale UE vor trebui să confere coordonatorilor serviciilor digitale competențele necesare până la 17 februarie 2024, data generală de la care Regulamentul privind serviciile digitale devine pe deplin aplicabil pentru toate entitățile care intră în domeniul său de aplicare.

Documente

27 OCTOMBRIE 2022
Regulation on Digital Services Act
English
(948.64 KB - HTML)
Descărcați