Skip to main content

Most először az EU történetében egységes szabályok rögzítik az online közvetítők kötelezettségeit és elszámoltathatóságát az egységes piac egészére vonatkozóan. A szabályozás új lehetőségeket nyit meg a határokon átívelő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók előtt, és magas szintű védelmet biztosít minden felhasználónak, függetlenül attól, hol élnek az Európai Unióban.

Melyek a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály legfontosabb céljai?

Az új szabályok arányosak, ösztönzik az innovációt, a növekedést és a versenyképességet, és elősegítik a kisebb platformok, a kkv-k és az induló vállalkozások fejlődését. Ezenfelül – az európai értékeknek megfelelően és a polgárokat középpontba állítva – újrakalibrálják a felhasználók, a platformok és a hatóságok felelősségét. A szabályok:

 • jobban védelmezik a fogyasztókat és a fogyasztók alapvetői jogait az online térben;
 • erőteljes és egyértelmű keretrendszert hoznak létre az online platformok átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében;
 • ösztönzik az innovációt, a növekedést és a versenyképességet az EU egységes piacán.
Előnyök a magánszemélyek számára
 • Az alapvető jogok fokozott védelme
 • Nagyobb választék, alacsonyabb árak
 • Nagyobb védettség a jogellenes tartalmakkal szemben
Előnyök a digitális szolgáltatók számára
 • Jogbiztonság, harmonizált jogszabályok
 • Kedvezőbb feltételrendszer vállalkozások indításához és bővítéséhez
Előnyök a digitális szolgáltatások üzleti felhasználói számára
 • Nagyobb választék, alacsonyabb árak
 • Kijutás az EU egészére kiterjedő piacokra online platformokon keresztül
 • Egyenlő versenyfeltételek, fellépés a jogellenes tartalmakat közreadó szolgáltatókkal szemben
Előnyök a társadalom egésze számára
 • Nagyobb demokratikus ellenőrzés és felügyelet a rendszerszintű online platformok felett
 • Kevesebb rendszerszintű kockázat, például a manipuláció és a dezinformáció tekintetében

Mely szolgáltatókra terjed ki a jogszabály hatálya?

 

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet szabályokat határoz meg az európaiak milliói által nap mint nap igénybe vett online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozóan. Az online szereplők kötelezettségei az online szférában betöltött szerepüktől, a méretüktől és tevékenységük hatásától függnek.

Új kötelezettségek

Közvetítői szolgáltatások

(halmozott kötelezettségek)

Tárhely-
szolgáltatások

(halmozott kötelezettségek)

Online
platformok 

(halmozott kötelezettségek)

Óriás-
platformok

(halmozott kötelezettségek)

Átláthatósági jelentéstétel
Az alapvető jogok megfelelő figyelembevételén alapuló szolgáltatási feltételek
Együttműködés tagállami hatóságokkal végzések/határozatok alapján
Kapcsolattartási pontok és szükség esetén jogi képviselő
Bejelentési-cselekvési mechanizmus, a felhasználók tájékoztatására irányuló kötelezettség 
Bűncselekmények bejelentése 
Panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmus, alternatív vitarendezés  
Megbízható bejelentők  
Visszaélésszerű bejelentések és viszontbejelentések elleni intézkedések  
Speciális kötelezettségek a piacterek számára, pl. harmadik fél szolgáltatók átvilágítása („Ismerd az üzleti ügyfeledet”), megfelelést biztosító kialakítás, véletlenszerű ellenőrzések  
A gyermekeknek szóló és a felhasználók sajátos jellemzőin alapuló célzott hirdetések tilalma  
Az ajánlórendszerek átláthatósága  
Az online hirdetések átláthatóságának biztosítása a felhasználók számára  
Kockázatkezelési kötelezettségek és válságreagálás   
Külső és független ellenőrzés, megfelelést támogató belső szervezeti egység és nyilvános elszámoltathatóság   
Lehetőség a felhasználók számára, hogy elutasítsák a profilalkotással személyre szabott tartalomajánlást   
Adatok megosztása a hatóságokkal és a kutatókkal   
Magatartási kódexek   
Együttműködés a válságreagálás terén   

Milyen következményekkel járnak az új kötelezettségek?

Ez konkrétan a következőket jelenti:

 • intézkedések a jogellenes online áruk, szolgáltatások és tartalmak ellen, ideértve azt a mechanizmust is, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók megjelöljék a jogellenes tartalmakat, a platformok pedig együttműködjenek a „megbízható bejelentőkkel”;
 • új kötelezettségek az üzleti felhasználók online piacokon való nyomon követhetőségére vonatkozóan, hogy könnyebb legyen azonosítani az illegális áruk értékesítőit, illetve arra vonatkozóan, hogy az online piacterek észszerű erőfeszítések révén ellenőrizzék véletlenszerűen, hogy az értékesítésre kínált árukat és szolgáltatásokat illegális termékként azonosította-e bármelyik hivatalos adatbázis;
 • hatékony biztosítékok a felhasználóknak, ideértve annak a lehetőségét is, hogy adott esetben vitathassák a platformok tartalommoderálási döntéseit;
 • az online platformokon közzétett célzott hirdetések bizonyos típusainak tilalma (ha gyermekeknek szólnak, vagy ha különleges kategóriákba tartozó – például etnikai hovatartozásra, politikai nézetekre vagy szexuális irányultságra vonatkozó – személyes adatokat használnak fel);
 • az online platformok működésének átláthatóságát biztosító intézkedések, melyek számos egyéb terület mellett az ajánlórendszerek algoritmusainak átláthatóságát is javítják;
 • az az óriásplatformokra és a nagyon népszerű online keresőprogramokra vonatkozó kötelezettség, melynek értelmében e platformoknak és programoknak a rendszereikkel való visszaélés megelőzése érdekében kockázatalapú intézkedéseket kell hozniuk, és gondoskodniuk kell kockázatkezelési eljárásaik független ellenőrzéséről;
 • hozzáférés biztosítása a kutatóknak a legnagyobb platformok és a legnépszerűbb keresőprogramok fő adataihoz, hogy tanulmányozhassák, hogyan alakulnak ki a kiberkockázatok;
 • az online tér összetettségének megfelelő felügyeleti struktúra: az elsődleges szerepet a tagállamok töltik majd be a digitális szolgáltatások új európai testületének támogatásával, míg az óriásplatformok esetében a Bizottság gondoskodik a felügyeletről és a végrehajtásról.

Az új szabályokról dióhéjban

Felhasználók

További információk a felhasználókra vonatkozó új szabályokról

Vállalkozások

További információk a vállalkozásokra vonatkozó új szabályokról

Platformok

További információk a platformokra vonatkozó új szabályokról

Melyek a következő lépések?

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 2022. november 16-i hatálybalépését követően az online platformoknak 3 hónap áll a rendelkezésükre, hogy (2023. február 17-ig) közzétegyék internetes oldalaik aktív végfelhasználóinak számát. A Bizottság emellett az összes online platformot felkéri, hogy tájékoztassák a közzétett számokról. A Bizottság a felhasználói számok alapján fogja megállapítani az egyes platformok és keresőprogramok esetében, hogy azokat online óriásplatformnak, illetve nagyon népszerű online keresőprogramnak kell-e minősíteni. Az érintett szolgáltatónak 4 hónap áll majd a rendelkezésére azt követően, hogy az általa üzemeltetett platformot vagy keresőprogramot a Bizottság határozatban online óriásplatformnak vagy nagyon népszerű online keresőprogramnak minősíti, hogy teljesítse a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti kötelezettségeit, így például elvégezze az első éves kockázatértékelést, és annak eredményéről tájékoztassa a Bizottságot. Az uniós tagállamoknak 2024. február 17-ig ki kell jelölniük a felhatalmazással rendelkező digitális szolgáltatási koordinátoraikat. Ez a dátum a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet általános alkalmazásának kezdőnapja, vagyis az a nap, amelytől kezdve a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet teljes mértékben alkalmazni kell majd a hatálya alá tartozó összes szervezetre.

Dokumentumok

27 OKTÓBER 2022
Regulation on Digital Services Act
English
(948.64 KB - HTML)
Letöltés