Skip to main content

O Europă pregătită pentru era digitală: noi norme online pentru platforme

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale stabilesc un etalon mondial ridicat pentru reglementarea serviciilor digitale, cu obligații clare, adaptate la importanța platformelor online.

Obligații clare pentru controlorii fluxului de informație din întreaga UE

În prezent, modul în care controlorii fluxului de informație își desfășoară activitatea este fie aproape nereglementat, fie bazat pe seturi de norme care sunt, în mare parte, anterioare economiei digitale. Acest lucru este valabil în întreaga UE.

Problemele legate de controlorii fluxului de informație nu sunt abordate propriu-zis nici în reglementările statelor membre, nici în legislația UE.

Securitate juridică pentru platforme

În prezent, inițiativele legislative naționale din statele membre ale UE pot aborda parțial problemele identificate, dar pot duce în același timp la creșterea fragmentării legislative în UE. Acest lucru poate genera costuri de conformare sporite pentru platformele care operează în mai multe țări.

Ce schimbă noul Act legislativ privind piețele digitale:
 • Controlorii fluxului de informație vor ști din timp ce obligații trebuie să respecte.
 • Alte platforme nu vor fi supuse acestor norme, dar vor putea beneficia de comportamente mai echitabile în relația lor comercială cu controlorii fluxului de informație.
 • Se vor reduce costurile de conformare atât pentru controlorii fluxului de informație, cât și pentru întreprinderile utilizatoare.
Ce schimbă noul Act legislativ privind serviciile digitale:
 • Un set de norme aplicabile în întreaga UE
 • Noile norme instituie mecanisme care permit Comisiei și statelor membre să își coordoneze acțiunile și să asigure o punere în aplicare corespunzătoare a cadrului peste tot în UE.

Obligații asimetrice adaptate

În prezent, utilizatorii sunt expuși la bunuri, conținuturi sau servicii ilegale și toate deciziile sunt, în cea mai mare parte, la latitudinea platformelor. Cel mai mare impact se înregistrează în cazul platformelor care au devenit spații cvasi-publice pentru comunicare și comerț.

Ce schimbă noul Act legislativ privind serviciile digitale:

 • Măsuri de combatere a produselor, serviciilor sau conținuturilor ilegale online, cum ar fi un mecanism prin care utilizatorii să semnaleze astfel de conținuturi și prin care platformele să coopereze cu notificatorii de încredere.
 • Noi obligații privind trasabilitatea utilizatorilor comerciali pe piețele online, pentru a contribui la identificarea vânzătorilor de produse ilegale.
 • Garanții eficace pentru utilizatori, inclusiv posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conținutului luate de platforme.
 • Măsuri de transparență pentru platformele online, care să acopere multe aspecte, inclusiv cele legate de algoritmii utilizați pentru recomandare.
 • Obligația platformelor foarte mari (care ajung la peste 10 % din populația UE) de a preveni abuzurile asupra sistemelor lor prin luarea de măsuri bazate pe riscuri și prin realizarea de audituri independente ale sistemelor lor de gestionare a riscurilor.
 • Posibilitatea ca cercetătorii să aibă acces la datele platformelor-cheie, pentru a examina modul de funcționare a acestora.
 • Codurile de conduită și standardele tehnice vor ajuta platformele și alți actori să se conformeze mai bine noilor norme. Alte coduri vor consolida măsurile luate pentru a asigura accesibilitatea platformelor pentru persoanele cu handicap sau vor sprijini măsuri suplimentare privind publicitatea.
 • Toți intermediarii online care își oferă serviciile pe piața unică, indiferent dacă sunt stabiliți în UE sau în afara acesteia, vor trebui să respecte noile norme.
 • O structură de supraveghere care să fie adaptată complexității spațiului online: statele membre vor juca rolul principal, fiind sprijinite de un Comitet european pentru servicii digitale; în cazul platformelor foarte mari, supraveghere și asigurarea aplicării normelor de către Comisie.
 

Serviciile de intermediere

(obligații cumulate)

Serviciile de găzduire

(obligații cumulate)

Platformele online

(obligații cumulate)

Platformele foarte mari

(obligații cumulate)

Raportarea în materie de transparență
Cerințe privind condițiile de prestare a serviciului, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale
Cooperare cu autoritățile naționale în urma ordinelor judiciare
Puncte de contact și, dacă este necesar, reprezentant legal
Notificare și acțiune și obligația de a furniza informații utilizatorilor 
Denunțarea infracțiunilor 
Mecanism pentru introducerea plângerilor și exercitarea căilor de atac și soluționarea extrajudiciară a litigiilor  
Notificatorii de încredere  
Măsuri împotriva notificărilor abuzive și a contranotificărilor  
Obligații speciale pentru piețele online, de exemplu verificarea fiabilității furnizorilor terți („cunoașterea clientelei comerciale”), a conformității din faza de proiectare, efectuarea de verificări aleatorii  
Interdicții privind publicitatea direcționată către copii și a celei bazate pe caracteristici speciale ale utilizatorilor  
Transparența sistemelor de recomandare  
Transparența publicității online față de utilizatori  
Obligații de gestionare a riscurilor și răspunsul în situații de criză   
Audit extern și independent, funcția de conformitate internă și responsabilitatea publică   
Dreptul utilizatorilor de a opta să nu primească recomandări de conținut bazate pe crearea de profiluri de utilizator   
Schimb de date cu autoritățile și cercetătorii   
Coduri de conduită   
Cooperare pentru răspuns în situații de criză   

 

Clarificarea răspunderii și un mecanism eficient de asigurare a conformității

Exonerarea de răspundere pentru intermediarii online este o piatră de temelie a reglementării internetului. Ea permite tratarea rapidă a conținutului, bunurilor sau serviciilor ilegale, dar în același timp nu încurajează platformele să elimine conținutul legitim și nu le obligă să-și monitorizeze utilizatorii. În prezent, unele norme au condus la fragmentare în cadrul pieței unice, ceea ce generează incertitudini în rândul platformelor diligente care doresc să ia măsuri și să-și protejeze utilizatorii de conținutul ilegal.

Ce schimbă noul Act legislativ privind serviciile digitale:

 • Condiții mai clare și mai ferme privind exonerarea de răspundere: platformele și alți intermediari nu sunt răspunzători pentru comportamentul ilegal al utilizatorilor, cu excepția cazului în care au cunoștință de actele ilegale respective, dar nu le elimină.
 • Regulile privind exonerarea de răspundere vor fi acum armonizate și uniforme peste tot în UE, datorită unui regulament direct aplicabil.
 • Noi clarificări referitoare la modul de aplicare a acestor condiții pentru răspunderea în materie de protecție a consumatorilor.
 • Rezolvarea paradoxului măsurilor voluntare luate de platformele mici: platformele diligente nu sunt răspunzătoare pentru conținutul ilegal pe care îl detectează singure
 • Mai multă securitate juridică în ceea ce privește interacțiunea cu autoritățile: platformele vor trebui să coopereze cu autoritățile care emit ordine juridice cu criterii comune minime.

Extinderea platformelor online de mici dimensiuni în UE

În UE există peste 10 000 de platforme. Dintre acestea, peste 90 % sunt întreprinderi mici și mijlocii, conform estimărilor Comisiei. În prezent, în UE, serviciile digitale trebuie să respecte 27 de seturi diferite de norme naționale. Numai societățile de talie mare pot face față costurilor de conformare rezultate.

Ce schimbă noul Act legislativ privind serviciile digitale:

 • Garantează că platformele online mici nu sunt afectate în mod disproporționat, dar rămân responsabile.
 • Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt scutite de obligațiile cele mai costisitoare, dar sunt libere să aplice cele mai bune practici, pentru avantajul lor competitiv.
 • Un set unic de norme pentru întreaga UE va crea condițiile potrivite pentru prosperarea serviciilor digitale transfrontaliere. Acest lucru poate genera, în cadrul pieței unice, cu până la 2 % mai multe schimburi comerciale implicând servicii digitale transfrontaliere. 
 • Securitatea juridică îi va ajuta pe micii actori să dezvolte servicii și să-și protejeze utilizatorii de activitățile ilegale, datorită standardelor și orientărilor pe care le vor avea la dispoziție.