Skip to main content

A digitális korra felkészült Európa: új szabályok vonatkoznak az online platformok működésére

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály egyértelmű és az online platformok jelentőségével arányos kötelezettségeket határoz meg, és világszinten követendő példával szolgál a digitális szolgáltatások szabályozása terén.

Egyértelmű kapuőri kötelezettségek az EU egész területén

Manapság a kapuőrök tevékenysége nagyrészt szabályozatlan, vagy olyan szabályokon alapul, amelyek közül sok még a digitális gazdaság előtti időkben jött létre. Európa-szerte ez a helyzet.

A kapuőri szereppel kapcsolatos problémákat jelenleg sem a tagállami, sem az uniós szabályozás nem kezeli hatékonyan.

Jogbiztonság a platformok számára

A jelenlegi helyzetben az uniós tagállamokban útnak indított nemzeti jogalkotási kezdeményezések részlegesen orvosolhatják ugyan a feltárt problémákat, egyidejűleg azonban fokozzák a szabályozás európai szintű széttagoltságát. Ez növelheti a határokon átívelő jelleggel működő platformok jogszabály-megfelelési költségeit.

Milyen változásokat hoz a digitális piacokról szóló új jogszabály?
 • A kapuőrök előre tudják, milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük.
 • Más platformokra nem fognak vonatkozni ezek a szabályok, de ők is előnyét látják majd annak, hogy tisztességesebb magatartást tapasztalnak a kapuőrök részéről a velük folytatott üzleti tevékenység során.
 • Csökkennek a kapuőrökre és üzleti felhasználóikra háruló jogszabály-megfelelési költségek.
Milyen változásokat hoz a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály?
 • Unió-szerte egyetlen szabályrendszert kell alkalmazni.
 • Az új szabályok mechanizmusokat vezetnek be annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok összehangolják intézkedéseiket, és gondoskodjanak arról, hogy EU-szerte megfelelően menjen végbe a keretrendszer végrehajtása.

Testre szabott aszimmetrikus kötelezettségek

Jelenleg a felhasználók prédául eshetnek az online platformokon jogellenes szolgáltatásokat, árukat és tartalmakat kínáló szolgáltatóknak, és többnyire a platformok maguk dönthetik el, hogy adott esetben hogyan járnak el. A legnagyobb hatást azok a platformok fejtik ki, amelyek a kommunikáció és a kereskedelem kvázi nyilvános színtereivé váltak.

Milyen változásokat hoz a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály?

 • Intézkedéseket vezet be az interneten kínált jogellenes áruk, szolgáltatások és tartalmak felszámolása érdekében – így például olyan mechanizmust hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók megjelöljék ezeket a tartalmakat, a platformok pedig együttműködjenek a „megbízható bejelentőkkel”.
 • Új kötelezettségeket határoz meg az üzleti felhasználók online piacokon való nyomon követhetőségére vonatkozóan, hogy könnyebb legyen azonosítani az illegális áruk értékesítőit.
 • Hatékony biztosítékokat nyújt a felhasználók számára, beleértve annak a lehetőségét is, hogy adott esetben megtámadhassák a platformok tartalommoderálási döntéseit.
 • Átfogó átláthatósági intézkedéseket vezet be az online platformokra vonatkozóan, ideértve az ajánló algoritmusokat is.
 • Kötelezettségeket határoz meg az óriásplatformok számára – az EU lakosságának több mint 10%-át elérő platformoknak kockázatalapú intézkedéseket kell hozniuk és kockázatkezelési rendszereiket független ellenőrzéseknek kell alávetniük, hogy megelőzzék a rendszerükkel való visszaélést.
 • Hozzáférést biztosít a kutatók számára a legfontosabb platformok adataihoz a platformok működésének mélyreható vizsgálata céljából.
 • Magatartási kódexek és technikai szabványok kidolgozásának előmozdítása révén segítséget nyújt ahhoz, hogy a platformok és más szereplők meg tudjanak felelni az új szabályoknak. Más kódexek elő fogják mozdítani azokat az intézkedéseket, melyek a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentes hozzáférést hivatottak biztosítani a platformokhoz, vagy támogatni fogják további, reklámozással kapcsolatos intézkedések meghozatalát.
 • Előírja, hogy mindazoknak az online közvetítőknek, amelyek az egységes piacon kínálják szolgáltatásaikat, meg kell felelniük az új szabályoknak, függetlenül attól, hogy az EU-ban vagy azon kívül van-e a székhelyük
 • Gondoskodik alkalmas, az online tér összetettségének megfelelő felügyeleti struktúráról: az elsődleges szerepet a tagállamok töltik majd be a digitális szolgáltatások új európai testületének támogatásával, míg az óriásplatformok esetében a Bizottság gondoskodik a felügyeletről és a végrehajtásról.
 

Közvetítői szolgáltatások

(halmozott kötelezettségek)

Tárhelyszolgáltatások

(halmozott kötelezettségek)

Online platformok

(halmozott kötelezettségek)

Óriásplatformok

(halmozott kötelezettségek)

Átláthatósági jelentéstétel
Az alapvető jogok megfelelő figyelembevételén alapuló szolgáltatási feltételek
Együttműködés tagállami hatóságokkal végzések/határozatok alapján
Kapcsolattartási pontok és szükség esetén jogi képviselő
Bejelentési-cselekvési mechanizmus, a felhasználók tájékoztatására irányuló kötelezettség 
Bűncselekmények bejelentése 
Panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmus, alternatív vitarendezés  
Megbízható bejelentők  
Visszaélésszerű bejelentések és viszontbejelentések elleni intézkedések  
Speciális kötelezettségek a piacterek számára, pl. harmadik fél szolgáltatók átvilágítása („Ismerd az üzleti ügyfeledet”), megfelelést biztosító kialakítás, véletlenszerű ellenőrzések  
A gyermekeknek szóló és a felhasználók sajátos jellemzőin alapuló célzott hirdetések tilalma  
Az ajánlórendszerek átláthatósága  
Az online hirdetések átláthatóságának biztosítása a felhasználók számára  
Kockázatkezelési kötelezettségek és válságreagálás   
Külső és független ellenőrzés, megfelelést támogató belső szervezeti egység és nyilvános elszámoltathatóság   
Lehetőség a felhasználók számára, hogy elutasítsák a profilalkotással személyre szabott tartalomajánlást   
Adatok megosztása a hatóságokkal és a kutatókkal   
Magatartási kódexek   
Együttműködés a válságreagálás terén   

 

Egyértelmű felelősségi és hatékony jogszabály-megfelelési mechanizmus

Az online közvetítők felelősség alóli mentesülése az internet szabályozásának egyik sarokköve, amely egyfelől biztosítja, hogy a jogellenes tartalmakat, árukat és szolgáltatásokat gyorsan el lehessen távolítani, másfelől viszont nem ösztönzi a platformokat jogszerű tartalmak eltávolítására, és nem kötelezi őket arra, hogy felhasználóik tevékenységét nyomon kövessék. Jelenleg néhány szabály az egységes piac széttagoltságát okozza, azok a platformok pedig, amelyek gondosan kívánnak eljárni, és meg akarják védeni felhasználóikat a jogellenes tartalmaktól, jogbizonytalansággal szembesülnek.

Milyen változásokat hoz a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály?

 • Megerősíti és még jobban pontosítja a felelősség alóli mentesülés feltételeit: a platformok és más közvetítők csak akkor felelnek a felhasználók jogellenes magatartásáért, ha tudomásuk van a jogellenes cselekményekről, és nem vetnek véget azoknak.
 • A közvetlenül alkalmazandó rendeletnek köszönhetően a felelősség alóli mentesülésre vonatkozó szabályok Unió-szerte harmonizáltak és egységesek lesznek.
 • Pontosítja, hogy ezek a feltételek hogyan alkalmazandók a fogyasztóvédelmi felelősségre.
 • Megszünteti a kis platformok által önkéntesen hozott intézkedésekkel kapcsolatos ellentmondásokat: kimondja, hogy a gondosan eljáró platformok nem felelősek a saját maguk által észlelt jogellenes tartalmakért.
 • Növeli a jogbiztonságot a hatóságok és a platformok közötti viszonylatban: a platformoknak együtt kell működniük azokkal a hatóságokkal, amelyek közös minimumkövetelményeknek megfelelő végzéseket adnak ki.

A kis online platformok térnyerésének előmozdítása az EU-ban

A Bizottság becslése szerint több mint 10 000 platform működik az Európai Unióban, és ezeknek több mint 90%-a kis- és középvállalkozás. A digitális szolgáltatóknak az EU-ban jelenleg 27 különböző nemzeti szabályrendszert kell figyelembe venniük. Csak a legnagyobb vállalatok tudják fedezni az ebből adódó jogszabály-megfelelési költségeket.

Milyen változásokat hoz a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály?

 • Biztosítja, hogy a kis online platformok ne viseljenek aránytalanul nagy terheket, de továbbra is elszámoltathatók legyenek.
 • Mentesíti a kis- és mikrovállalkozásokat a legköltségesebb kötelezettségek alól, de lehetővé teszi számukra, hogy versenyelőny megszerzése céljából önkéntes alapon alkalmazzák a bevált módszereket.
 • Egységes szabályrendszert alakít ki az egész EU-ra vonatkozóan, és így megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a határokon átívelő digitális szolgáltatások felvirágozzanak: ennek köszönhetően a határokon átívelő digitális kereskedelem akár 2%-kal is növekedhet az egységes piacon. 
 • A kisebb szereplők számára – szabványok és iránymutatások révén – jogbiztonságot teremt a szolgáltatásfejlesztés és a felhasználók jogellenes tevékenységekkel szembeni védelme terén.