Skip to main content

O Europă pregătită pentru era digitală: noi norme online pentru întreprinderi

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale creează condiții de concurență echitabile, care le vor permite întreprinderilor inovatoare din sectorul digital să se dezvolte în cadrul pieței unice și să concureze pe piața internațională.

Extinderea platformelor online inovatoare în UE

peste 10 000
platforme funcționale în UE
90 %
din acestea sunt întreprinderi mici și mijlocii

În prezent, serviciile digitale din UE trebuie să navigheze printre 27 de seturi diferite de norme naționale. Numai companiile cele mai mari pot face față costurilor de conformare rezultate.

Ce schimbă noul Act legislativ privind serviciile digitale:

 • Aceleași norme se vor aplica în toată Uniunea și vor constitui baza unei piețe interne vaste, în cadrul căreia serviciile digitale să se poată dezvolta și prospera. Comerțul digital transfrontalier în cadrul pieței unice ar trebui să crească cu până la 2 %
 • Micii actori vor beneficia de securitate juridică pentru a-și dezvolta serviciile și a-i proteja pe utilizatori de activitățile ilegale. Pentru aceasta, vor fi sprijiniți de norme, coduri de conduită și orientări
 • Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt scutite de obligațiile cele mai costisitoare, dar sunt libere să aplice cele mai bune practici, pentru avantajul lor competitiv.
 • Sprijin pentru extindere: scutirile pentru întreprinderi mici sunt extinse pentru 12 luni din momentul în care depășesc pragurile pentru cifra de afaceri și personal stabilite pentru întreprinderile mici 

Întreprinderi legitime prospere

Prin combaterea activităților și a produselor online ilegale, întreprinderile care desfășoară activități legale pot prospera.

Ce schimbă noul Act legislativ privind serviciile digitale:

 • Eliminarea factorilor care descurajează întreprinderile să ia măsuri voluntare pentru a-și proteja utilizatorii de conținutul, bunurile sau serviciile ilegale
 • Întreprinderile vor utiliza noi mecanisme simple și eficace pentru a semnala conținuturile și produsele ilegale care le încalcă drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, sau care fac concurență neloială
 • Întreprinderile pot deveni, de asemenea, notificatori de încredere ai conținuturilor sau produselor ilegale, în cadrul unor proceduri prioritare speciale și al unei cooperări strânse cu platformele
 • Piețele online vor avea mai multe obligații în ceea ce privește aplicarea măsurilor disuasive, cum ar fi aplicarea politicilor de tip „cunoașterea clientelei comerciale”, depunerea unor eforturi rezonabile pentru efectuarea unor verificări aleatorii ale produselor vândute prin intermediul lor sau adoptarea unor noi tehnologii pentru asigurarea trasabilității produselor

IMM-uri și startup-uri cu mai multă putere de acțiune

40 %
din întreprinderile care comercializează produse online utilizează în acest scop piețele online, potrivit Eurostat (2019)

IMM-urile și startup-urile depind de termenii și condițiile platformelor mari în ceea ce privește ierarhizarea și promovarea conținutului lor, precum și de modul în care sunt moderate canalele lor de comunicare prin intermediul platformelor. Întreprinderile nu au acces la datele referitoare la consumatorii lor și la datele care rezultă din activitatea lor pe o platformă cu rol de controlor al fluxului de informație, deși aceste date le-ar permite să își adapteze strategia de piață. Este o situație problematică pentru întreprinderile aflate în concurență directă cu un controlor al fluxului de informație, care poate utiliza aceste date în interesul său.

O piață internă echitabilă și echilibrată

Uneori, controlorii fluxului de informație fac un joc dublu și își favorizează propriile servicii, ceea ce duce la excluderea întreprinderilor utilizatoare care depind de ei pentru a ajunge la consumatori. Această atitudine nu le lasă întreprinderilor multe posibilități de alegere, poate submina calitatea serviciilor și poate conduce la prețuri mai mari pentru consumatori.

Ce schimbă noul Act legislativ privind piețele digitale:

 • Se vor crea noi oportunități pentru întreprinderi, care vor fi în măsură să inoveze și să concureze de pe picior de egalitate cu serviciile propuse de controlorii fluxului de informație.
 • Consumatorii vor putea vedea care sunt cele mai bune opțiuni disponibile, nu doar pe cele pe care controlorii doresc ca ei să le vadă.

O securitate juridică mai mare pentru întreprinderi

Platformele cu rol de controlor al fluxului de informație au competența de a acționa ca entități private de reglementare, putând impune unilateral termeni și condiții utilizatorilor lor comerciali.

Ce schimbă noul Act legislativ privind piețele digitale:

 • Întreprinderile utilizatoare vor ști la ce să se aștepte atunci când lucrează cu controlorii fluxului de informație.
 • Controlorii fluxului de informație vor ști clar ce obligații le revin.
 • Normele procedurale clar definite vor garanta decizii rapide, care se vor traduce în avantaje atât pentru utilizatorii comerciali, cât și pentru consumatori.

Piețele contestabile

Nivelul de concentrare a puterii economice pe piețele digitale este fără precedent:

7
dintre cele mai mari zece întreprinderi din lume sunt actori de pe piața digitală

Ce schimbă noul Act legislativ privind piețele digitale:

 • Le va permite întreprinderilor să aibă acces la mai multe informații despre cum evoluează produsele sau serviciile lor pe platforme ale terților.
 • Serviciile și produsele controlorilor fluxului de informație nu vor fi privilegiate ierarhic, în detrimentul celor oferite de alte întreprinderi pe aceeași platformă.
 • Întreprinderile vor putea să atragă mai ușor consumatorii care nu vor mai putea fi blocați de platformele cu rol de controlor al fluxului de informație.
 • Noile norme vor facilita dezvoltarea și extinderea întreprinderilor mai mici și a noilor operatori și vor concura cu platformele cu rol de controlor al fluxului de informație.
 • Concurența sporită ar trebui să conducă la consolidarea potențialului de inovare în rândul întreprinderilor mai mici, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor, ceea ce va însemna că va crește și bunăstarea consumatorilor.

Mai multe locuri de muncă

Controlorii fluxului de informație sunt puncte necesare de acces pe piața internă europeană. Aceste platforme cu impact semnificativ asupra pieței interne servesc drept punct de acces important pentru utilizatorii comerciali, permițându-le să ajungă la clienții lor. Astfel ei beneficiază sau se estimează că vor beneficia de o poziție solidă și durabilă.

Ce schimbă noul Act legislativ privind piețele digitale:

 • Vor apărea și se vor dezvolta noi întreprinderi, care vor crea noi locuri de muncă, datorită unor condiții de concurență echitabile.