Skip to main content

Pilonul european al drepturilor sociale

Construirea unei Uniuni Europene mai echitabile și mai incluzive

Acțiuni

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Pilonul drepturilor sociale urmărește o mai bună respectare a drepturilor cetățenilor, pe baza a 20 de principii-cheie.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

Planul de acțiune stabilește inițiative concrete pentru a transforma Pilonul european al drepturilor sociale în realitate. Propune obiective principale de atins de către UE până în 2030.

Context

Europa este locul unde se găsesc cele mai echitabile societăți din lume, unde se aplică cele mai înalte standarde privind condițiile de muncă și o protecție socială amplă . Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale în 2017, cu ocazia Summitului de la Göteborg. Pilonul stabilește 20 de principii-cheie, menite să ne ghideze, în secolul 21, către o Europă socială puternică, echitabilă, incluzivă și plină de oportunități.

Trebuie să facem mai mult pentru ca cele 20 principii ale pilonului să ne ajute să construim piețe ale muncii mai echitabile și mai funcționale, precum și sisteme de protecție socială performante, de care să beneficieze toți europenii. Una din inițiativele concrete propuse de Comisie pentru realizarea acestor obiective este Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Este vorba de un efort comun al instituțiilor UE, al autorităților naționale, regionale și locale, al partenerilor sociali și al societății civile.

Summitul social de la Porto din 7-8 mai 2021, organizat de președinția portugheză a Consiliului, va reprezenta ocazia de a confirma angajamentul și ambiția de a pune pe primul loc oamenii în procesul de redresare a Europei și ulterior. Summitul social de la Porto reprezintă și o ocazie de a ne reuni forțele în vederea reînnoirii, la cel mai înalt nivel politic, a angajamentului de a implementa Pilonul drepturilor sociale.

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Comisia propune o declarație europeană privind drepturile și principiile digitale