Skip to main content

Europejski filar praw socjalnych

Budowanie bardziej sprawiedliwej Unii Europejskiej sprzyjającej włączeniu społecznemu

Działania

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Celem filaru praw socjalnych jest umożliwienie obywatelom lepszego korzystania z ich praw dzięki wykorzystaniu 20 kluczowych zasad.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

W planie działania określono konkretne inicjatywy służące praktycznej realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych. Zaproponowano w nim główne cele dla Unii do 2030 r.

Kontekst

Europa ma najbardziej równe społeczeństwa na świecie, najwyższe standardy w zakresie warunków pracy i szeroką ochronę socjalną. . Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja ogłosiły uroczyście utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych. 20 kluczowych zasad, na których opiera się Europejski filar praw socjalnych, to drogowskaz prowadzący nas ku silnej Europie socjalnej, która jest sprawiedliwa, sprzyja włączeniu społecznemu i oferuje wiele możliwości w XXI wieku.

Konieczne są dalsze działania, aby 20 zasad filaru pomogło w budowaniu sprawiedliwszych i sprawniej funkcjonujących rynków pracy i systemów opieki społecznej, które przyniosą korzyści wszystkim Europejczykom. W planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych Komisja przedstawiła konkretne inicjatywy służące osiągnięciu tego celu. Realizacja filaru polega na wspólnym wysiłku instytucji UE, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Zorganizowany przez portugalską prezydencję w Radzie UE Szczyt Społeczny w Porto w dniach 7–8 maja 2021 r. będzie okazją do potwierdzenia zaangażowania i ambicji, by w procesie odbudowy gospodarczej Europy i w dalszej perspektywie postawić ludzi na pierwszym miejscu. Szczyt społeczny w Porto będzie też okazją do zmobilizowania poparcia w celu odnowienia, na najwyższym szczeblu politycznym, zobowiązania do wdrażania filaru praw socjalnych.

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Komisja proponuje europejską deklarację praw i zasad cyfrowych