Skip to main content

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Taisnīgākas un iekļaujošākas Eiropas Savienības veidošana

Pasākumi

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Sociālo tiesību pīlāra mērķis ir uzlabot pilsoņu tiesību īstenošanu, vadoties pēc 20 pamatprincipiem.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

Rīcības plānā ir izklāstītas konkrētas iniciatīvas Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanai praksē. Tajā ir ierosināti arī ES pamatmērķi 2030. gadam.

Konteksts

Eiropas sabiedrībā valda lielāka vienlīdzība nekā daudzviet citur pasaulē. Šeit ir spēkā augstākie darba apstākļu standarti un ir pieejama plaša sociālā aizsardzība. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2017. gada Gēteborgas samitā proklamēja Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tajā izvirzīti 20 pamatprincipi, kas ir mūsu virzītājspēks ceļā uz spēcīgu sociālo Eiropu, kurā 21. gadsimtā valda taisnīgums, iekļautība un vienlīdzīgas iespējas.

Tagad jāturpina strādāt, lai, pamatojoties uz šiem 20 pīlāra principiem, varam veidot godīgākus un labāk funkcionējošus darba tirgus un noturīgas sociālās aizsardzības sistēmas, no kā ieguvēji būs visi eiropieši. Komisijas izstrādātajā Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā ir izklāstītas konkrētas iniciatīvas, kas ļaus realizēt šīs ieceres. Pīlāra īstenošana ir ES iestāžu, valsts iestāžu, reģionālo un vietējo pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības kopīgs uzdevums.

Portu sociālais samits, ko 2021. gada 7. un 8. maijā rīkos Padomes prezidentvalsts Portugāle, sniegs iespēju vēlreiz apliecināt centienus darīt visu iespējamo, lai gan Eiropas atveseļošanā, gan plašākā kontekstā galvenā prioritāte būtu cilvēki. Samita ietvaros arī būs izdevība apvienot spēkus, lai augstākajā politiskajā līmenī atkārtoti apliecinātu apņemšanos īstenot sociālo pīlāru.

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Komisija nāk klajā ar Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un digitālajiem principiem.