Skip to main content

Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

Aontas Eorpach níos cothroime agus níos cuimsithí a thógáil

Gníomhaíochtaí

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Baineann Colún na gCeart Sóisialta le cearta níos éifeachtaí a bhaint amach do shaoránaigh trí thógáil ar 20 croíphrionsabal.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta tionscnaimh nithiúla chun Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a fhíorú. Moltar ann príomhspriocanna atá le baint amach ag an Aontas faoi 2030.

Cúlra

Is san Eoraip atá na sochaithe is cothroime ar domhan, na caighdeáin is airde ó thaobh dálaí oibre de, agus cosaint shóisialta leathan. . Ba ag an gCruinniú Mullaigh in Göteborg in 2017 a d’fhógair Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart Sóisialta. Leagtar amach sa Cholún 20 croíphrionsabal arb ionann iad agus an bealach i dtreo Eoraip láidir shóisialta san 21ú haois atá cothrom, cuimsitheach, lán deiseanna.

Ní mór tuilleadh a dhéanamh ionas go gcabhróidh 20 prionsabal an Cholúin linn margaí saothair níos cothroime agus níos dea-fheidhmiúla a thógáil chomh maith le córais mhaithe leasa a rachaidh chun tairbhe do mhuintir uile na hEorpa. Le Plean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, tá tionscnaimh nithiúla leagtha amach ag an gCoimisiún chun é sin a bhaint amach. Is obair chomhroinnte de chuid Institiúidí an Aontais, údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, comhpháirtithe sóisialta agus na sochaí sibhialta é fíorú an Cholúin.

Leis an gCruinniú Mullaigh Sóisialta in Porto an 7-8 Bealtaine 2021, atá á eagrú ag Uachtaránacht na Portaingéile ar an gComhairle, beidh deis ann an tiomantas agus an uaillmhian atá ann tús áite a thabhairt do théarnamh na hEorpa agus do dhaoine níos faide i gcéin a athdhearbhú. Deis a bheidh ann freisin chun na grúpaí éagsúla a spreagadh leis an ngealltanas a athnuachan, ar an leibhéal polaitiúil is airde, an Colún Sóisialta a chur chun feidhme.

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Dearbhú maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha molta ag an gCoimisiún