Skip to main content

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Oikeudenmukaisempi ja osallistavampi Euroopan unioni

Toimenpiteet

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa on kyse kansalaisten oikeuksien tehostetusta toteuttamisesta 20 periaatteen pohjalta.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

Toimintasuunnitelma sisältää konkreettisia aloitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen. Siinä ehdotetaan EU:lle yleistavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Toimet

Euroopassa on maailman tasa-arvoisimmat yhteiskunnat, korkeimmat työoloja koskevat normit ja laaja sosiaaliturva. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista Göteborgissa vuonna 2017 pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa. Pilarissa vahvistetaan 20 periaatetta, jotka viitoittavat tietä kohti vahvaa sosiaalista Eurooppaa, joka on oikeudenmukainen, osallistava ja täynnä mahdollisuuksia 2000-luvulla.

Lisätoimia tarvitaan, jotta pilarin 20 periaatetta voidaan valjastaa rakentamaan oikeudenmukaisemmat ja toimivammat työmarkkinat sekä riittävät hyvinvointipalvelut kaikille eurooppalaisille. Komissio on tätä varten esittänyt konkreettisia aloitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttaminen on EU:n toimielinten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen tehtävä.

Neuvoston puheenjohtajana toimiva Portugali järjestää 7.–8. toukokuuta 2021 sosiaalialan huippukokouksen Portossa. Huippukokouksessa on tarkoitus vahvistaa tavoite asettaa ihmiset etusijalle Euroopan elpymisessä ja sen jälkeen. Se on myös tilaisuus yhdistää voimat ja sitoutua sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen korkeimmalla poliittisella tasolla.

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Komissio ehdottaa julistusta digitaalisista oikeuksista ja periaatteista