Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейски стълб на социалните права

Изграждане на по-справедлив и по-приобщаващ Европейски съюз

Действия

The European Pillar of Social Rights in 20 principles

Стълбът на социалните права има за цел да се постигнат по-добри резултати по отношение на правата на гражданите, базирайки се върху 20 основни принципа.

The European Pillar of Social Rights Action Plan

В плана за действие се определят конкретни инициативи за превръщане на Европейския стълб на социалните права в реалност. Той включва предложения за водещи цели на ЕС до 2030 г.

Контекст

В Европа живеят най-равнопоставените общества в света и се прилагат най-високите стандарти по отношение на условията на труд, както и широка социална закрила. Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха Европейския стълб на социалните права по време на срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. В рамките на стълба се определят 20 ключови принципа, които да ни насочват по пътя към силна социална Европа — справедлива, приобщаваща и пълна с възможности през XXI век.

Необходимо е да се направи повече, за да може 20-те принципа на стълба да ни помогнат да изградим по-справедливи и по-добре функциониращи пазари на труда, както и добри социални системи в полза на всички европейци. С плана за действие по Европейския стълб на социалните права Комисията определи конкретни инициативи в тази насока. Постигането на резултати в рамките на стълба е съвместно усилие на институциите на ЕС, националните, регионалните и местните органи, социалните партньори и гражданското общество.

Социалната среща на върха в Порто на 7—8 май 2021 г., организирана от португалското председателство на Съвета, ще даде възможност да се потвърдят ангажиментът и амбицията хората да бъдат поставени на първо място в контекста на възстановяването на Европа от последиците на пандемията от COVID-19 и след това. Социалната среща на върха в Порто ще бъде също така повод за обединяване на силите с цел подновяване на най-високо политическо равнище на ангажимента за прилагане на социалния стълб.

Documents

The Porto declaration

On 8 May 2021, the members of the European Council adopted the Porto declaration on social affairs.

Porto Social Commitment

Partners have signed up to the three 2030 headline targets set in the European Pillar of Social Rights Action Plan in a joint Porto Social Commitment.

Комисията предлага декларация относно цифровите права и принципи