Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Гражданство на ЕС

Всяко лице, което притежава гражданство на държава — членка на ЕС, автоматично е и гражданин на ЕС. Гражданството на ЕС допълва, а не замества националното гражданство.