Skip to main content

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, skiepijimas ir kelionių apribojimai

dažnai užduodami klausimai apie ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, skiepijimą ir kelionių apribojimus

1. Kas yra ES skaitmeninis COVID pažymėjimas?

Kokie pagrindiniai ES skaitmeninio COVID pažymėjimo elementai?

 • ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemą sudaro 3 skirtingų tipų COVID-19 pažymėjimai:
  • skiepijimo pažymėjimas,
  • tyrimo pažymėjimas,
  • persirgimo pažymėjimas.
 • ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai yra išduodami ir naudojami visose ES valstybėse narėse ir Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje, siekiant palengvinti laisvą judėjimą tarp šių šalių per COVID-19 pandemiją.
 • Tokius pažymėjimus gali gauti visi ES piliečiai bei jų šeimos nariai ir ne ES piliečiai, teisėtai esantys ar gyvenantys ES valstybėje narėje ir turintys teisę keliauti į kitas valstybes nares.
 • Pažymėjimai yra nemokami.
 • ES skaitmeniniame COVID pažymėjime nurodoma tik minimali informacija, kuri būtina pažymėjimo turėtojo skiepijimo, tyrimo ar persirgimo būklei patvirtinti ir patikrinti.
 • Skiepijimas nėra išankstinė sąlyga, kurią būtina įvykdyti norint keliauti. Teisė laisvai judėti skirtingose ES valstybėse narėse – pagrindinė visų ES piliečių teisė, nepriklausomai nuo to, ar jie paskiepyti.
 • ES valstybės narės gali nuspręsti naudoti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą vidaus reikmėms, pavyzdžiui, norint dalyvauti kultūros renginiuose, eiti į restoranus ar patekti į darbo vietą. ES teisė to nereglamentuoja ir dėl to sprendžia ES valstybės narės.

Kokia informacija pateikiama ES skaitmeniniame COVID pažymėjime?

ES skaitmeniniame COVID pažymėjime nurodomi tik informacijai pagrįsti būtini duomenys: asmenvardis, gimimo data, pažymėjimą išdavęs subjektas ir unikalus pažymėjimo identifikatorius. Papildomai nurodoma:

 • skiepijimo pažymėjime: vakcinos tipas ir gamintojas, gautų dozių skaičius ir skiepijimo data;
 • tyrimo pažymėjime: tyrimo rūšis, data, laikas, vieta ir rezultatas;
 • persirgimo pažymėjime: teigiamo tyrimo rezultato data, galiojimo laikotarpis.

Kiek laiko bus taikoma ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema?

ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamentas – ES teisės aktas, kuriuo buvo nustatytas pažymėjimas, – iš pradžių turėjo būti taikomas 12 mėnesių – nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

2022 m. birželio 29 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą ES skaitmeninio COVID reglamento galiojimą pratęsti iki 2023 m. birželio 30 d.

Kodėl Komisija pasiūlė pratęsti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos galiojimą iki 2023 m. birželio 30 d.?

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas buvo įdiegtas kaip trumpalaikė priemonė siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kelionėms per COVID-19 krizę. 

Pratęsus galiojimą žmonės galės toliau naudotis savo pažymėjimu keliaudami po visą ES, jeigu dėl reikšmingo epidemiologinės padėties blogėjimo ES valstybėms narėms prireiks vėl laikinai įvesti kelionių apribojimus.

Tačiau tas pratęsimas neturėtų būti suprantamas kaip reikalavimas valstybėms narėms išlaikyti arba nustatyti laisvo judėjimo apribojimus. Visi laisvo asmenų judėjimo ES apribojimai, nustatyti siekiant apriboti koronaviruso plitimą, įskaitant reikalavimą asmenims pateikti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, turėtų būti panaikinti, kai tik leis epidemiologinė situacija.

Todėl pratęsimo laikas vėl yra griežtai ribotas – jis bus taikomas iki 2023 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos rasite 2022 m. kovo 15 d. Komisijos ataskaitoje ir 2022 m. gruodžio 22 d. ataskaitoje.

Kokių dar atlikta pratęsimą papildančių ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamento pakeitimų?

Kartu su pratęsimu Europos Parlamentas ir Taryba susitarė atlikti tam tikrus papildomus ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos pakeitimus, kad ji taptų dar prieinamesnė piliečiams.

Visų pirma ES valstybės narės gali išduoti skiepijimo pažymėjimus COVID-19 vakcinų klinikinių tyrimų dalyviams. Asmenims, dalyvaujantiems COVID-19 vakcinų klinikiniuose tyrimuose ES valstybėse narėse, gali būti išduotas ES skaitmeninis COVID pažymėjimas (neatsižvelgiant į tai, ar jie gavo potencialią COVID-19 vakciną, ar kontrolinei grupei skirtą dozę); tokie pažymėjimai gali būti pripažįstami, kad būtų galima panaikinti kelionių apribojimus.

Be to, ES valstybės narės gali išduoti tyrimo ir persirgimo pažymėjimus remdamosi papildomų tipų tyrimais. Šie pažymėjimai dabar taip pat gali būti išduodami remiantis ne tik jau numatytais greitaisiais antigenų testais, bet ir laboratoriniais antigenų tyrimais. Kad antigenų tyrimai atitiktų reikalavimus, jie turi būti įtraukti į ES bendrą COVID-19 antigenų tyrimų sąrašą, dėl kurio susitarė Sveikatos saugumo komitetas ir kuriuos atlieka sveikatos priežiūros specialistai arba atitinkamai parengti darbuotojai.

2. Kaip ES skaitmeninis COVID pažymėjimas palengvina keliones ES per COVID-19 pandemiją.

ES valstybės narės ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojams neturėtų nustatyti papildomų kelionių apribojimų, nebent tai yra būtina ir proporcinga siekiant apsaugoti visuomenę sveikatą. Tokiais atvejais atitinkama ES valstybė narė turi nedelsdama informuoti Komisiją ir visas kitas valstybes nares ir nurodyti tokių naujų priemonių priežastis.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas yra skiepijimo, tyrimo ir persirgimo įrodymas, kuris gali būti naudojamas ES valstybėse narėse ir EEE šalyse Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir taip pat Šveicarijoje. Pažymėjimo turėtojai keliaudami turės tokias pačias teises kaip ir paskiepyti, tyrimo rezultatus gavę ar persirgę lankomos šalies piliečiai.

2022 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė atnaujintą Rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į laisvą judėjimą pandemijos metu. ES valstybės narės susitarė, kad Europos Sąjungoje su pandemija susijusių laisvo judėjimo apribojimų nebuvimas turėtų išlikti norma. Jei epidemiologinė padėtis labai pablogėtų, galėtų būti vėl nustatyti reikalavimai turėti galiojantį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, jei tikėtina, kad jie turės teigiamą poveikį. Valstybės narės turėtų ir toliau netaikyti tokių reikalavimų būtiniausiems keliautojams, vaikams ir į darbą važinėjantiems asmenims. Tik reaguojant į (potencialią) naują susirūpinimą keliančią ar dominančią atmainą būtų galima imtis papildomų priemonių jos plitimui sulėtinti.

Kur rasti informacijos apie kiekvienos ES valstybės narės kelionės reikalavimus?

Svetainėje „Re-open EU“ pateikiama informacija apie galimas ES šalyse taikomas priemones.

Ši informacija pateikiama 24 kalbomis ir dažnai atnaujinama.

Tai turėtų jums padėti planuoti keliones po Europą ir išlikti saugiems bei sveikiems.

Kaip užtikrinama, kad nebūtų diskriminuojami savo teise keliauti ES besinaudojantys nepaskiepyti asmenys?

ES skaitmeninį COVID pažymėjimą sudaro ne tik skiepijimo pažymėjimai, bet ir tyrimo neigiamo rezultato pažymėjimai ir persirgimo COVID-19 pažymėjimai. Taip kuo daugiau keliautojų gali naudotis pažymėjimo sistema.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas skirtas padėti žmonėms keliauti ES, tačiau tai nėra nei kelionės dokumentas, nei išankstinė kelionės sąlyga.

Neskiepyti asmenys turi turėti galimybę keliauti taip pat, kaip paskiepyti asmenys. Jiems gali būti taikomi apribojimai, pvz., tyrimai arba karantinas ir (arba) saviizoliacija, tačiau jie turi būti ir būtini, ir proporcingi.

3. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimas (bendra informacija)

Kas išduoda ES skaitmeninį COVID pažymėjimą?

 • Skiepijimo pažymėjimus išduoda ES valstybė narė, kurioje vakcinacija buvo atlikta.
  Po kiekvienos dozės turėtų būti išduodamas atskiras pažymėjimas, neatsižvelgiant į tai, kurioje ES valstybėje narėje buvo atlikta vakcinacija ankstesnėmis dozėmis.
 • Tyrimo pažymėjimus išduoda valstybė narė, kurioje tyrimas buvo atliktas.
 • Persirgimo pažymėjimus išduoda ES valstybė narė, kurioje yra persirgęs asmuo.

Visos ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pažymėjimus būtų galima lengvai gauti, ir teikti reikiamą paramą, kad visiems žmonėms būtų sudarytos vienodos prieigos sąlygos.

Jei turite problemų dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimo, raginame susisiekti su savo pilietybės arba gyvenamosios vietos šalies nacionalinėmis institucijomis.

Kas gali gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą?

Visi ES piliečiai ir jų šeimos nariai turi teisę gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, kuriuo patvirtinamas pasiskiepijimas, neigiami tyrimo dėl SARS-CoV-2 infekcijos rezultatai arba persirgimas COVID-19 liga po teigiamų tyrimo rezultatų.

Tokį pažymėjimą taip pat turi teisę gauti ne ES piliečiai, teisėtai esantys ar gyvenantys ES valstybėse narėse ir turintys teisę keliauti Europos Sąjungoje.

Negaliu gauti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, nes neturiu sveikatos draudimo kortelės, nesu registruota(s) šalyje ir t. t.

Teisei gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą negali būti taikomi papildomi administraciniai reikalavimai, kurie nėra nustatyti ES teisėje dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo.

Kalbant apie skiepijimo pažymėjimus, šiuo ES teisės aktu nereikalaujama, kad atitinkamas asmuo būtų užregistruotas vakcinacijos šalies sveikatos priežiūros sistemoje ir kad ES pažymėjime būtų nurodytas ankstesnių dozių partijos numeris.

Jei turite problemų dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimo, raginame susisiekti su savo pilietybės arba gyvenamosios vietos šalies nacionalinėmis institucijomis.

Komisija toliau bendradarbiaus su ES vyriausybėmis, kad rastų konstruktyvius visų iškilusių problemų sprendimus.

Ką turėčiau daryti, jei negaliu naudotis ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu dėl asmenvardžio neatitikimo pažymėjime ir tapatybės dokumentuose?

ES skaitmeniniame COVID pažymėjime turi būti nurodyta (-os) turėtojo pavardė (-ės) ir vardas (-ai), kurie turėtų atitikti kelionės dokumentuose, pavyzdžiui, tapatybės kortelėse arba pasuose, nurodytą (-as) pavardę (-es) ir vardą (-us).

Kai kuriose ES valstybėse narėse kilo problemų dėl kelionės dokumente nurodyto asmenvardžio ir ES pažymėjime nurodyto asmenvardžio neatitikimo. 2021 m. liepos 26 d. paskelbtas klaidų ištaisymas, susijęs su Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo redakcija prancūzų kalba, siekiant patikslinti, kad pažymėjimuose vietoj „nom(s) de famille et prénom(s)“ turėtų būti nurodyta „nom(s) et prénom(s)“.

Įsivėlus klaidai, susisiekite su savo nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad ji būtų ištaisyta.

Ar ES skaitmeninį COVID pažymėjimą gali gauti vaikai?

Taip.

Remiantis palankiu Europos vaistų agentūros moksliniu vertinimu, šiuo metu vaikus galima skiepyti 3 ES patvirtintomis vakcinomis:

 • „BioNTech Pfizer“ vakcina „Comirnaty“ (6 mėnesių – 17 metų vaikams)
 • „Moderna“ vakcina „Spikevax“ (6 mėnesių – 17 metų vaikams)
 • „Novavax“ vakcina „Nuvaxovid“ (12–17 metų vaikams)

Vaikai taip pat gali gauti tyrimo arba persirgimo pažymėjimą. Šiuos pažymėjimus taip pat gali gauti ir laikyti savo išmaniojo telefono programėlėje jų tėvai.

Kiek kainuoja ES skaitmeninis COVID pažymėjimas?

ES skaitmeninis pažymėjimas yra nemokamas.

Kokiais COVID-19 tyrimais galima remtis išduodant tyrimo ir persirgimo pažymėjimus?

Tyrimo arba persirgimo pažymėjimas gali būti išduodamas remiantis toliau nurodytų rūšių tyrimais (jei juos atliko sveikatos priežiūros specialistai arba atitinkamai parengti darbuotojai):

 • nukleorūgščių amplifikacijos tyrimais (įskaitant AT-PGR tyrimus);
 • antigenų tyrimais (įskaitant greituosius antigenų testus ir laboratorinius antigenų tyrimus), išvardytais ES bendrame sąraše.

Laikantis visų ES valstybių narių priimtos Rekomendacijos dėl suderinto požiūrio į laisvą judėjimą pandemijos metu, abiejų rūšių tyrimai turėtų būti priimami su kelionėmis susijusiais tikslais.

Kaip sudaromas ES bendras antigenų tyrimų sąrašas?

2021 m. gegužės mėn. Sveikatos saugumo komitetas įsteigė Techninę darbo grupę COVID-19 diagnostinių tyrimų klausimais. Šią techninę grupę sudaro ES valstybių narių ir Norvegijos ekspertai, taip pat Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato, Jungtinio tyrimų centro ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) atstovai.

Techninės darbo grupės tikslas – visų pirma peržiūrėti valstybių narių ir gamintojų pateiktus pasiūlymus dėl COVID-19 antigenų tyrimų įtraukimo į ES bendrą antigenų tyrimų sąrašą. Techninė darbo grupė vertina šiuos pasiūlymus pagal Tarybos rekomendacijoje 2021/C 24/01 nustatytus kriterijus ir pagal kitus kriterijus, dėl kurių ekspertai susitarė 2021 m. rugsėjo 21 d. Iš pradžių techninė darbo grupė peržiūrėdavo tik pasiūlymus dėl COVID-19 greitųjų antigenų testų, tačiau nuo 2021 m. liepos mėn. ji peržiūri ir pasiūlymus dėl COVID-19 laboratorinių antigenų tyrimų. Šie pasiūlymai vertinami pagal tuos pačius kriterijus kaip ir greitieji antigenų testai, dėl kurių buvo susitarta 2021 m. rugsėjo 21 d.

Į ES bendrą sąrašą įtraukti CE ženklu pažymėti antigenų tyrimai, kurie yra naudojami ir patvirtinti bent vienoje ES valstybėje narėje. Tai apima tik tuos antigenų tyrimus, kuriuos atlieka kvalifikuoti sveikatos priežiūros darbuotojai arba atitinkamai parengti darbuotojai, o ne COVID-19 antigenų savikontrolės testus. Jei Techninės darbo grupės ekspertai mano, kad bendrą ES sąrašą reikia atnaujinti, Sveikatos saugumo komitetui susitarti pateikiamas pasiūlymas. Taip Techninė darbo grupė sukūrė struktūruotą, darnią ir greitą procedūrą, kaip vertinti nepriklausomais vertinimo tyrimais patvirtintų antigenų tyrimų klinikinį veiksmingumą, todėl dabar ES bendras sąrašas atnaujinamas bent kartą per mėnesį.

Daugiau informacijos apie techninę darbo grupę ir ES bendrą sąrašą rasite čia.

Kodėl neatsižvelgiama į savikontrolės testų rezultatus?

Savikontrolės testai nėra atliekami kontroliuojamomis sąlygomis ir todėl nėra pakankamai patikimi.

4. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimas (persirgimo pažymėjimas)

Ar galiu gauti persirgimo pažymėjimą remdamasis antikūnų tyrimu?

Ne.

Pagal ES teisę dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo persirgimo pažymėjimai (nurodantys, kad asmuo yra persirgęs COVID-19) gali būti išduodami tik remiantis tyrimais, kuriais nustatoma, ar asmuo šiuo metu yra užsikrėtęs COVID-19.

Atsižvelgiant į dabartines mokslo žinias, persirgimo pažymėjimai negali būti išduodami remiantis antikūnų tyrimu. Visų pirma antikūnų aptikimas ir kiekybinis nustatymas negali būti naudojamas kaip tiesioginis apsauginio imuniteto rodiklis, be to, nėra ES masto lyginamosios analizės ir skirtingų antikūnų tyrimų palyginimo.

Nors teigiamas antikūnų tyrimo rezultatas gali būti įrodymas, kad asmuo buvo užsikrėtęs infekcija, šis tyrimas negali rodyti infekcijos išplitimo laiko. Todėl neįmanoma nustatyti persirgimo pažymėjimo galiojimo laikotarpio.

Net jei antikūnų tyrimai suteikia tam tikrų imuninio atsako įrodymų, nežinoma, ar antikūnai užtikrina pakankamą apsaugą arba kiek laiko ji išlieka. Gali atsitikti taip, kad netrukus po teigiamo antikūnų tyrimo antikūnų bus daugiau nenustatyta.

Taip pat dar nežinoma, ar atliekant šiuo metu naudojamus komercinius testus nustatyti antikūnai galėtų užkirsti kelią naujų SARS-CoV-2 atmainų infekcijai. Yra daug antikūnų tyrimų ir jų rezultatus labai sunku palyginti.

Jei persirgote liga ir infekcijos metu neatlikote PGR ar antigenų tyrimo, vis tiek galite keliauti. Jei kelionės tikslo šalis reikalauja pateikti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, siekdami išvengti karantino ar tyrimo reikalavimų atvykus, galite naudoti skiepijimo arba neigiamo tyrimo rezultato pažymėjimą.

Ar galiu gauti persirgimo pažymėjimą, jei liga buvo nustatyta atlikus antigenų tyrimą?

Taip.

2022 m. vasario 22 d. Komisija priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo ES valstybėms narėms leidžiama išduoti persirgimo pažymėjimus remiantis kokybiškais greitaisiais antigenų testais. Be to, išplėtus ES teisės akto dėl skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimą, išduodant persirgimo pažymėjimą gali būti remiamasi ir laboratoriniais antigenų tyrimais.

Siekiant užtikrinti rezultatų tikslumą, naudojamas antigenų tyrimas turi būti įtrauktas į ES bendrą COVID-19 antigenų tyrimų sąrašą ir jį turi atlikti sveikatos priežiūros specialistai arba atitinkamai parengti darbuotojai.

Tačiau išduoti persirgimo pažymėjimų antigenų tyrimų pagrindu ES valstybės narės neprivalo. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai ES valstybės narės turi pakankamus testavimo pajėgumus, jos gali ir toliau išduoti persirgimo pažymėjimus tik PGR tyrimų pagrindu. Bet kuriuo atveju ES valstybės narės turėtų užtikrinti, kad piliečiai galėtų gauti persirgimo pažymėjimus (arba užtikrinti galimybę atlikti PGR tyrimus, arba išduoti juos greitųjų antigenų testų pagrindu).

5. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimas (pirminis skiepijimas)

Kurios vakcinos pripažįstamos? Ką daryti, jei esu paskiepytas COVID-19 vakcina, kurios ES dar nepatvirtino?

Nepaisant to, ar jūsų gauta vakcina patvirtinta ES lygmeniu, ar ES valstybėje narėje, ES skaitmeninį COVID pažymėjimą turėtumėte gauti, jei atitinkate reikalavimus ir esate paskiepytas Europos Sąjungoje.

ES valstybės narės privalo pripažinti ES lygmeniu patvirtintų vakcinų skiepijimo pažymėjimus.

Kai kurios ES valstybės narės taip pat gali nuspręsti kelionių apribojimus panaikinti tiems, kas turi pažymėjimus, kuriuose nurodytos kitos vakcinos, tokios kaip naudojamos ekstremaliosios situacijos atveju arba įtrauktos į PSO skubaus naudojimo sąrašą.

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie visame pasaulyje naudojamas vakcinas, kurioms ES nesuteiktas leidimas, ir nurodoma, ar jos yra priimtinos ES valstybėse narėse, kad būtų galima panaikinti kelionių apribojimus.

Todėl vakcinų pripažinimas neturint ES rinkodaros leidimo įvairiose šalyse skiriasi – galutinį atsakymą galima gauti nacionalinėse institucijose.

Ar ES skaitmeninis COVID pažymėjimas gali būti išduotas jau po pirmosios vakcinos dozės?

Taip.

Jei pagal ES valstybės narės skiepijimo kalendorių reikia dviejų dozių, pirmajame skiepijimo pažymėjime bus pažymėta „1/2“, o antrajame – „2/2“. Tik antrasis pažymėjimas bus priimamas kaip visos pirminio skiepijimo kurso įrodymas.  

Persirgau COVID-19 ir mano ES valstybė narė nusprendė man pasiūlyti tik vieną dviejų dozių vakcinos dozę. Ar galėsiu gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą?

Kiekviena ES valstybė narė sprendžia, ar persirgusiems asmenims skirti tik vieną dviejų dozių vakcinos dozę (asmenims, persirgusiems prieš pirmąją dviejų dozių vakcinos dozę arba po jos).

Tokiu atveju skiepijimo pažymėjime turėtų būti nurodyta, kad paskiepijus viena doze skiepijimo kursas baigtas. Skiepijimo pažymėjime tai pažymima „1/1“.

Kai kurios ES valstybės narės persirgusiems asmenims skiria abi dviejų dozių vakcinos dozes. Šiuo atveju pažymėjimai bus tokie patys kaip COVID-19 nesirgusių asmenų.

Ar galiu gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, jei gavau 2 skirtingas vakcinas?

Taip.

Visiems asmenims, paskiepytiems nuo COVID-19, turėtų būti išduoti ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai.

Pažymėjime turėtų būti aiškiai nurodyta, kuria vakcina ir keliomis dozėmis asmuo paskiepytas. Pirmajame pažymėjime bus nurodytas pirmosios jūsų gautos vakcinos pavadinimas, o antrajame pažymėjime – antrosios vakcinos pavadinimas (tačiau ne pirmosios vakcinos pavadinimas).

Ar galiu gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, jei dalyvavau COVID-19 vakcinos klinikiniame tyrime?

ES valstybės narės gali nuspręsti išduoti ES skaitmeninius COVID pažymėjimus asmenims, dalyvaujantiems COVID-19 vakcinos klinikiniame tyrime, nepriklausomai nuo to, ar dalyvis gavo potencialią COVID-19 vakciną, ar kontrolinei grupei skirtą dozę (pvz., placebą arba jau patvirtintą vakciną).

ES valstybės narės gali nuspręsti pripažinti tokius skiepijimo pažymėjimus, nebent jų pripažinimo laikotarpis jau pasibaigęs arba jie atšaukti užbaigus klinikinį tyrimą.

Tokių skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo to, ar vakcina buvo naudojama kaip pirminio skiepijimo kurso dalis, ar kaip stiprinamoji dozė.

6. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimas (stiprinamoji dozė)

Ar galiu gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, jei pirminis skiepijimas (1 arba 2 dozėmis) arba pradine stiprinamąja doze įvyko vienoje ES valstybėje narėje, o (papildoma) stiprinamąja doze buvau paskiepytas kitoje ES valstybėje narėje?

Taip. ES skaitmeninį COVID pažymėjimą turėtumėte gauti ES valstybėje narėje, kurioje buvote paskiepytas.

Pažymėjime turi būti nurodytas ne tik toje ES valstybėje narėje gautų dozių skaičius, bet apskritai visų turėtojo gautų dozių skaičius.

Atsižvelgiant į tai, kad pažymėjimas turi būti išduodamas suleidus kiekvieną dozę, paprastai turėtumėte turėti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, kuris yra patikimas įrodymas, kad gavote ankstesnes dozes.

Jei pažymėjime radote klaidą, kreipkitės į pažymėjimą išdavusias nacionalines institucijas, kad klaida būtų ištaisyta. Pagal ES teisę dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turite teisę gauti naują ištaisytą pažymėjimą.

Jei turite problemų dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimo, susisiekite su savo pilietybės arba gyvenamosios vietos šalies institucijomis.

Komisija nuolat bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, kad rastų konstruktyvius visų iškilusių problemų sprendimus.

Esu paskiepytas vakcina, kurios ES dar nepatvirtino. Po to gavau stiprinamąją dozę (vakcina patvirtinta ES). Ką daryti?

Jei stiprinamoji dozė yra ES patvirtinta COVID-19 vakcina, jūsų pažymėjimą, nepriklausomai nuo to, kokia vakcina buvote paskiepytas anksčiau, kelionėms turi pripažinti visos ES valstybės narės.

Ar yra 14 dienų „laukimo laikotarpis“, kol bus pripažįstama mano stiprinamoji dozė?

Ne. ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai, išduoti gavus stiprinamąją dozę, pripažįstami iškart, nenumatant 14 dienų laukimo laikotarpio.

Tai nustatyta Tarybos rekomendacijoje dėl laisvo judėjimo pandemijos metu.

Kodėl kai kuriuose stiprinamosios dozės pažymėjimuose nurodyta „3/3“, o kituose – „2/1“?

2021 m. gruodžio 21 d. Komisija pritaikė skiepijimo registravimo pažymėjimuose taisykles.

Tai buvo būtina siekiant užtikrinti, kad skiepijimo pažymėjimus, įrodančius pirminio skiepijimo kurso užbaigimą, visais atvejais būtų galima atskirti nuo skiepijimo pažymėjimų, išduotų gavus stiprinamąją dozę.

Nuo 2022 m. vasario 1 d. stiprinamosios dozės ES skaitmeniniame COVID pažymėjime nurodomos taip:

 • 3/3 – stiprinamoji dozė po pirminės 2-iejų dozių vakcinacijos. Po to papildomos dozės nurodomos kaip 4/4, 5/5, ...
 • 2/1 – stiprinamoji dozė po vienos dozės vakcinos arba po vienos 2-iejų dozių vakcinos dozės persirgusiam asmeniui (jei tai yra vakcinuojančios valstybės narės taikomas metodas), Po to papildomos dozės nurodomos kaip 3/1, 4/1, ...

7. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo gavimas, jei asmuo paskiepytas už ES ribų

Ar galiu gauti skiepijimo pažymėjimą, jei buvau paskiepytas už ES ribų?

Pažymėjimą galima gauti 2 būdais.

 1.  Pažymėjimų pakeitimas

Tai taikoma tik:

 • ES piliečiams ir jų šeimos nariams;
 • ne ES piliečiams, kurie yra ilgalaikiai gyventojai arba teisėtai ES esantys asmenys.

Jei ES nepriklausančioje šalyje esate paskiepytas vakcina, kuri naudojama ES, galite gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, jei kreipsitės į savo pilietybės arba gyvenamosios ES valstybės narės institucijas ir pateiksite patikimą skiepijimo įrodymą.

ES valstybė narė neprivalo pasiūlyti šios galimybės, todėl patariame pasiteirauti savo ES valstybės narės institucijų, ar toks pažymėjimų pakeitimas yra įmanomas ir kaip tai padaryti.

 1. Sprendimas dėl lygiavertiškumo

Kai kurių ES nepriklausančių šalių ir teritorijų COVID-19 pažymėjimai pripažįstami ES. Tų šalių išduoti pažymėjimai turi būti tiesiogiai pripažįstami ES tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai.

Taip yra todėl, kad Komisija priėmė sprendimą dėl toje šalyje išduotų sertifikatų lygiavertiškumo.

Kokios ES nepriklausančios šalys išduoda COVID-19 pažymėjimus, kurie laikomi lygiaverčiais ES skaitmeniniams COVID pažymėjimams?

Komisija paskelbė ES nepriklausančių šalių ir teritorijų, prisijungusių prie ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos, sąrašą.

Tose šalyse išduoti COVID-19 pažymėjimai pripažįstami ES tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, jeigu (vėl) įvesti kelionių ribojimai.

Be to, tos šalys sutiko pripažinti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Ar ES skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja ir keliaujant už ES ribų?

ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu siekiama COVID-19 pandemijos metu palengvinti keliones ES, jeigu (vėl) įvesti kelionių ribojimai.

Komisija priėmė kelis sprendimus dėl lygiavertiškumo, kuriais nustatyta, kad tam tikrų ES nepriklausančių šalių COVID-19 pažymėjimai turėtų būti pripažįstami ES tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Be to, tos šalys sutiko taip pat pripažinti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą kelionėms į jų šalis.

Jei vykstate į ES nepriklausančią šalį, patariame sužinoti tikslias toje šalyje nustatytas kelionės ir atvykimo sąlygas.

Esu paskiepytas ES nepriklausančioje šalyje joje patvirtinta COVID-19 vakcina. Ar mano pažymėjimas galios ES?

Toliau nurodytoms 2 asmenų grupėms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir ES paskiepytiems asmenims:

 • ES nepriklausančioje šalyje paskiepytiems asmenims, gavusiems ES skaitmeninį COVID pažymėjimą taikant pažymėjimų pakeitimą (žr. pirmiau); 
 • asmenims, gavusiems ne ES pažymėjimą, kuris laikomas lygiaverčiu ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui.

ES valstybės narės privalo pripažinti bent skiepijimo vakcinomis, kurioms suteiktas ES rinkodaros leidimas, pažymėjimus. Jos taip pat gali nuspręsti pripažinti pažymėjimus, kuriuose nurodomos kitos vakcinos.

Komisija ir ES vyriausybės nuolat nagrinėja ne ES vakcinas, kad nustatytų, ar jos atitinka ES patvirtintas vakcinas. 

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie visame pasaulyje naudojamas vakcinas, kurioms ES nesuteiktas leidimas, ir nurodoma, ar ES valstybėse narėse jos pripažįstamos siekiant panaikinti kelionių apribojimus, su sąlyga, kad jos nurodytos ES skaitmeniniame COVID pažymėjime arba ne ES pažymėjime, kurio lygiavertiškumas nustatytas. Į šį sąrašą taip pat įtrauktos vakcinos, kurias „AstraZeneca“ sublicencijavo kitoms bendrovėms ir kurias kelios ES valstybės narės pripažįsta galiojančiomis.

Ką daryti, jei buvau paskiepytas ES nepriklausančioje šalyje, o stiprinamąją dozę gavau ES?

Jei stiprinamąja doze buvote paskiepytas ES valstybėje narėje, o prieš tai buvote paskiepytas ES nepriklausančioje šalyje, ES valstybė narė jums gali išduoti skiepijimo pažymėjimą, jei galite pateikti visą reikiamą informaciją, kuria patikimai įrodomas jūsų pirminis skiepijimas (1 arba 2 doze) arba pradine stiprinamąja doze už ES ribų.

ES nepriklausančios šalies išduotas skiepijimo COVID-19 vakcina pažymėjimas, kuris buvo pripažintas lygiaverčiu ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui, šiomis aplinkybėmis turėtų būti pakankamas įrodymas.

8. ES skaitmeninių COVID pažymėjimų galiojimas

Ar yra nustatyta minimali arba maksimali pažymėjimų galiojimo trukmė?

Keliaujant po ES, jūsų skiepijimo pažymėjimas galios 9 mėnesius (tiksliai 270 dienų) po pirminio skiepijimo kurso (1 arba 2 dozės).

Šis pažymėjimo pripažinimo laikotarpis taikomas tik 18 metų ir vyresniems asmenims. Nuo 2022 m. balandžio 6 d. skiepijimo pažymėjimo, išduoto jaunesniems nei 18 m. asmenims po pirminio skiepijimo kurso, maksimali galiojimo trukmė nėra nustatyta.

Stiprinamosios dozės pažymėjimai galiojimo termino neturi.

Persirgimo pažymėjimai nustoja galioti praėjus 180 dienų po teigiamo tyrimo rezultato datos.

Tyrimo pažymėjimuose galiojimo pabaigos data nenurodoma. ES valstybės narės gali nustatyti savo taisykles šiuo klausimu. Tarybos rekomendacijoje dėl laisvo judėjimo pandemijos metu nuspręsta, kad:

 • PGR / nukleorūgščių amplifikacijos tyrimo rezultatai turėtų būti pripažįstami, jei jie gauti ne vėliau kaip prieš 72 valandas iki išvykimo, o
 • antigenų tyrimų rezultatai – jei jie gauti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki išvykimo.

Tačiau ši rekomendacija nėra privaloma. Galutinį sprendimą dėl pažymėjimo galiojimo priima ES valstybės narės.

Kodėl Europos Komisija nustatė maksimalią skiepijimo pažymėjimų galiojimo trukmę?

Pirminiame ES teisės akte dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo skiepijimo pažymėjimų galiojimo laikotarpis nebuvo nustatytas. Tuo metu, kai buvo nuspręsta dėl pažymėjimų naudojimo, tam nebuvo pakankamai mokslinių įrodymų.

Siekdama išvengti skirtingo ES valstybių narių požiūrio į skiepijimo pažymėjimų galiojimą ir atsižvelgdama į mokslinius įrodymus, kad laikui bėgant apsauga mažėja, Komisija kelionėms ES nustatė privalomą standartinį 270 dienų (maždaug 9 mėnesių) pripažinimo laikotarpį, taikomą skiepijimo pažymėjimams, kuriais patvirtinama, kad jų turėtojo pirminis skiepijimas (1 arba 2 dozėmis) užbaigtas.

Kiek laiko galioja jaunesnių nei 18 metų asmenų skiepijimo pažymėjimai? Ar jie neturėtų gauti stiprinamosios dozės?

Keliaujant po ES, skiepijimo pažymėjimai galios 9 mėnesius (tiksliai 270 dienų) po pirminio skiepijimo kurso (1 arba 2 dozės) užbaigimo.

Tačiau nuo 2022 m. balandžio 6 d. ši taisyklė netaikoma jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jų skiepijimo pažymėjimų, gautų užbaigus pirminį skiepijimą, maksimali galiojimo trukmė nenustatyta. Keliaudami jaunesni nei 18 metų asmenys gali toliau naudotis pažymėjimu, gautu užbaigus pirminio skiepijimo kursą.

Valstybės narės pačios sprendžia, ar ir kada šiai amžiaus grupei siūlyti stiprinamąsias dozes.

Kaip patikrinti pažymėjimo pripažinimo laikotarpį?

Pažymėjimas tikrinamas vadovaujantis standartiniu galiojimo laikotarpiu. Tai reiškia, kad tikrintojo programėlės jūsų pažymėjimą atmes, jei bus nurodyta, kad nuo paskutinės jūsų pirminio skiepijimo kurso dozės gavimo praėjo daugiau kaip 270 dienų.

Pavyzdžiui, jei antrąja dviejų dozių vakcinos doze buvote paskiepytas 2021 m. lapkričio 15 d., jūsų pažymėjimas, išduotas gavus antrąją dozę, nustos galioti 2022 m. rugpjūčio 12 d.

Ką daryti, jei stiprinamąją dozę gausiu praėjus daugiau kaip 270 dienų nuo pirminio skiepijimo kurso užbaigimo? Ar tuomet mano ES skaitmeninis COVID pažymėjimas nebegalios?

Jūsų pažymėjimas, nurodantis, kad užbaigėte pirminio skiepijimo kursą, praėjus 270 dienų kelionėms nebegalios.

Tačiau, kai po tų 270 dienų gausite stiprinamąją dozę, jūsų naujajame ES skaitmeniniame COVID pažymėjime ji vis tiek bus nurodyta kaip stiprinamoji dozė. Jūsų naujasis pažymėjimas galios iš karto ir pažymėjimo galiojimo laikotarpis kelionėms nebus taikomas.

9. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimas kelionėms

Kaip ES skaitmeninis COVID pažymėjimas veikia visoje ES?

Nuo klastojimo ES skaitmeninį COVID pažymėjimą saugo QR kodas ir skaitmeninis parašas. Tikrinant pažymėjimą nuskaitomas QR kodas ir tikrinamas parašas.

Kiekviena pažymėjimus išduodanti įstaiga (pvz., ligoninė, tyrimų centras, sveikatos priežiūros institucija) turi savo skaitmeninio parašo raktą. Jie visi saugomi kiekvienos šalies saugioje duomenų bazėje.

Europos Komisija naudoja centrinį tinklų sietuvą, per kurį visus pažymėjimo parašus bus galima patikrinti visoje ES. Pažymėjimo turėtojo asmens duomenys juo nebus perduodami, nes tai nebūtina skaitmeniniam parašui patikrinti.

Ar ES valstybės narės turi pripažinti keliaujančio asmens PGR arba antigenų tyrimą?

Iš esmės ES valstybės narės susitarė pripažinti PGR ir antigenų tyrimus. Tačiau tai yra politinis susitarimas, kuris nėra teisiškai privalomas. Todėl apsilankykite ES valstybės narės, į kurią vykstate, interneto svetainėje ir sužinokite, ar ir kokiomis sąlygomis ji pripažįsta įvairių rūšių tyrimus.

Kur rasti informacijos apie kelionių apribojimus?

Informacija pateikiama interneto platformoje „Re-open EU“.

Ką daryti, jei turiu problemų dėl oro transporto bendrovės, nors turiu ES skaitmeninį COVID pažymėjimą?

Paprastai pagal ES teisę dėl oro transporto keleivių teisių, jei laiku atvykstate registruotis, bet be jūsų sutikimo jus atsisakoma vežti, turite teisę į kompensaciją, išlaidų atlyginimą arba nukreipimą kitu maršrutu ir pagalbą.

Tačiau oro transporto bendrovės neprivalo taikyti tokių kompensacinių priemonių, jei jus vežti atsisako dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su sveikata, sauga ar saugumu, arba dėl to, kad kelionės dokumentai yra netinkami.

Daugiau informacijos apie savo oro transporto keleivių teises ir apie tai, kaip jas ginti, rasite svetainėje „Your Europe“.

Ką daryti, jei susiduriu su problemomis skrisdamas, pavyzdžiui, dėl to, kad neaišku, kas ir kaip tikrina ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, arba dėl patikrų dubliavimo?

Sprendimą, ar ir kaip patikrinti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, priima ES valstybės narės.

Vis dėlto, siekdama optimizuoti šį procesą, Komisija paskelbė ES valstybėms narėms skirtas gaires ir rekomendacijas.

Pavyzdžiui, siekiant išvengti eilių ir spūsčių oro uostuose, ES valstybės narės raginamos tikrinti pažymėjimus tik vieną kartą ir pageidautina – tik oro transporto bendrovės vykdomos internetinės registracijos metu prieš išvykstant.

10. Asmens duomenų apsauga

Kaip saugomi mano asmens duomenys?

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas sukurtas taip, kad būtų užtikrinta labai aukšto lygio duomenų apsauga.

 • Pažymėjimui naudojama decentralizuota sistema, kuriai nereikia centrinės ES duomenų bazės, kurioje saugomi asmens duomenys apie visus išduotus pažymėjimus, ir valdžios institucijų keitimosi asmens duomenimis.
 • Be to, po patikrinimo (pvz., įlaipinant į lėktuvą) tikrintojas neturi saugoti patikrai reikalingų duomenų.
 • Išdavėjas (pvz., vakcinacijos centras) duomenis gali saugoti ne ilgiau nei būtina pagal paskirtį, ir jokiu būdu ne ilgiau nei laikotarpį, per kurį pažymėjimai gali būti naudojami siekiant pasinaudoti teise keliauti.
 • Sistemai reikalingas minimalus asmens duomenų kiekis. Pavyzdžiui, duomenų kategorijų sąrašas yra trumpesnis nei PSO geltonojoje knygelėje, kuri kai kuriose ES valstybėse narėse naudojama vakcinavimui dokumentuoti.
 • Techninių specifikacijų gairėse reikalaujama, kad tikrintojo sąsaja patikrinimo rezultatus parodytų taip, kad būtų rodoma tik būtiniausia reikalaujama informacija:

  – jei patikrinimas sėkmingas, informacija turėtų apimti tik tai, kad pažymėjimas buvo sėkmingai patikrintas, ir būtiniausius asmens duomenis, kurių reikia norint susieti pažymėjimą su jo turėtoju.

  – jei patikrinimas nepavyksta, sąsaja turėtų rodyti tik to priežastį, įskaitant išsamią informaciją, dėl kurios sėkmingas patikrinimas negalimas.

11. Sąveikumas ES ir už ES ribų

Ar ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai suderinami su kitomis tarptautinėmis sistemomis?

ES skaitmeninio COVID pažymėjimo specifikacijos yra atviros ir laisvai prieinamos. Komisija bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir forumais visame pasaulyje, tokiais kaip PSO ir Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (ICAO), siekdama užtikrinti, kad būtų reguliariai keičiamasi informacija apie skaitmeninių technologijų specifikacijų, skirtų skiepijimo būklei dokumentuoti, sąveikumą.

ES teisės aktu dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo Komisijai suteikiama teisė priimti sprendimus pripažinti pažymėjimus, kuriuos ES piliečiams ir jų šeimos nariams išdavė ES nepriklausančios šalys, jei tokie pažymėjimai atitinka ES skaitmeninio COVID pažymėjimo standartus bei specifikacijas ir yra sąveikūs su ES patikimumo užtikrinimo sistema.

Žr. šį ES nepriklausančių šalių, jau prisijungusių prie ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos, sąrašą.

12. COVID-19 pažymėjimų naudojimas šalies viduje

Ar galiu būti įpareigotas turėti COVID-19 pažymėjimą, kad galėčiau dalyvauti renginiuose arba patekti į tam tikras vietas, pvz., kiną, darbo vietą ir t. t.?

Pagal ES teisę dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, pažymėjimas naudojamas tik kelionėms ES COVID-19 pandemijos metu.

Sprendimą dėl ES skaitmeninių COVID pažymėjimų naudojimo vidaus reikmėms (pavyzdžiui, patekimui į restoranus, kultūros renginius, darbo vietą ir t. t.) turi priimti ES valstybės narės nacionaliniu lygmeniu. ES teisės aktuose taip naudoti ES skaitmeninius COVID pažymėjimus nei įpareigojama, nei draudžiama.

ES valstybės narės pačios nustato, kurias sveikatos apsaugos priemones tokiomis aplinkybėmis laikyti tinkamiausiomis. Jei ES valstybė narė naudoja ES skaitmeninį COVID pažymėjimą tokioms reikmėms, ji turi nustatyti jo teisinį pagrindą savo nacionalinėje teisėje. Tuo pat metu privalu laikytis duomenų apsaugos ir kitų reikalavimų. Dėl tokių sveikatos apsaugos priemonių teisėtumo sprendžia nacionaliniai teismai.

Jei ES valstybė narė sukuria nacionalinę COVID-19 pažymėjimų sistemą norintiems patekti į renginius ir įvairias vietas, ji turėtų užtikrinti, kad tam galėtų būti naudojami ir ES skaitmeniniai COVID pažymėjimai. Taip užtikrinama, kad keliautojams, vykstantiems į kitą ES valstybę narę, toje šalyje nereikėtų gauti papildomo COVID-19 pažymėjimo norint patekti į viešbučius, restoranus ir kt. ir kad jie galėtų naudotis savo ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu.

Jei turite klausimų dėl ES skaitmeninių COVID pažymėjimų naudojimo kitoms reikmėms arba norite pareikšti savo nuomonę, galite susisiekti su savo pilietybės arba gyvenamosios vietos ES valstybės narės nacionalinėmis valdžios institucijomis arba su nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu išrinktu atstovu.

Ar gali skirtis COVID-19 pažymėjimo naudojimo vidaus reikmėms ir ES skaitmeninio COVID pažymėjimo pripažinimo kelionėms taisyklės?

Nors ES skaitmeninio COVID pažymėjimo pripažinimo kelionėms sąlygos ES lygmeniu reglamentuojamos ES teisės aktu dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, tokiais ES teisės aktais neapibrėžiamos pripažinimo vidaus reikmėms sąlygos. ES valstybės narės atitinkamas taisykles nustato pačios.

ES valstybės narės gali nuspręsti vidaus reikmėms pripažinti tik tam tikrų rūšių pažymėjimus arba kelionėms nustatyti trumpesnius pripažinimo laikotarpius nei susitarta ES lygmeniu.

Ar Komisija arba ES valstybės narės gali nuspręsti taikyti privalomą skiepijimą, visų pirma tam tikroms specialioms profesinėms grupėms, pvz., sveikatos priežiūros darbuotojams?

Atsakomybė už teisės aktų dėl skiepijimo (įskaitant dėl to, ar skiepijimas turėtų būti privalomas) priėmimą tenka ES valstybėms narėms.

Už skiepijimo politiką ir programas atsako valstybės narės (remiantis jų nacionaline epidemiologine ir socialine padėtimi), o tai savo ruožtu yra jų bendros atsakomybės už sveikatos politikos nustatymą ir sveikatos paslaugų bei sveikatos priežiūros organizavimą ir teikimą dalis.

Jei turite klausimų dėl nacionalinės politikos šioje srityje, galite kreiptis į atsakingas nacionalines institucijas.

Šiomis aplinkybėmis atkreipkite dėmesį, kad Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija 2361/2021 „COVID-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai“ nėra ES teisės dalis (Europos Taryba nėra ES institucija).

COVID-19 pažymėjimai naudojami vidaus reikmėms – kaip paisoma mano pagrindinių teisių?

Pagal Sutartis, kuriomis grindžiama ES, Europos Komisija neturi jokių įgaliojimų kištis į ES valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali imtis veiksmų tik tuomet, jeigu sprendžiami su ES teise susiję klausimai.

ES pagrindinių teisių chartija taikoma ne visais atvejais, kai įtariama, kad buvo pažeistos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį ji ES valstybėms narėms taikoma tik tais atvejais, kai šios įgyvendina ES teisę.

Kadangi už COVID-19 pažymėjimų naudojimą vidaus reikmėms išimtinai atsakingos ES valstybės narės, ES pagrindinių teisių chartija netaikoma.

Daugiau informacijos apie Chartiją ir jos taikymą.

Veiksmingą pagrindinių teisių įgyvendinimą ir apsaugą turi užtikrinti ES valstybės narės, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais ir tarptautiniais žmogaus teisių srities įsipareigojimais.

13. Naujausia informacija dėl su COVID susijusių priemonių, ribojančių keliones ES, koordinavimo

Kam skirta Tarybos rekomendacija (ES) 2022/107 dėl kelionių apribojimų koordinavimo?

Siekdamos riboti COVID-19 plitimą, ES valstybės narės ėmėsi įvairių priemonių; kai kurios iš jų (pvz., reikalavimas laikytis karantino arba atlikti tyrimą) paveikė piliečių teisę laisvai keliauti ES.

Nors priemonėmis buvo siekiama apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę, jos turėjo rimtų pasekmių ekonomikai ir piliečių teisėms.

Gerai koordinuojamas, nuspėjamas ir skaidrus požiūris padėjo sulėtinti viruso plitimą ir palengvinti keliones ES viduje pandemijos metu.

Šiuo tikslu 2020 m. spalio mėn. ES valstybės narės priėmė Tarybos rekomendaciją dėl kelionių apribojimų ES koordinavimo.

Rekomendacijoje nustatytas vienodas požiūris į šiuos pagrindinius klausimus:

 • bendrų kriterijų taikymą priimant sprendimą, ar reikia nustatyti laisvo judėjimo apribojimus;
 • žemėlapį naudojant suderintą spalvinį kodą (informaciją skelbia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC));
 • suderintą požiūrį dėl priemonių, kurios gali būti taikomos iš vienos zonos į kitą keliaujantiems asmenims.

Nuo tada ši rekomendacija kelis kartus atnaujinta. 2022 m. sausio 25 d. ji buvo pakeista Tarybos rekomendacija 2022/107, kuria nustatytas individualus požiūris. 2022 m. gruodžio 13 d. jis buvo dar kartą iš dalies pakeistas, nustatant, kad su pandemija susijusių apribojimų nebuvimas turėtų būti norma.

Kokie yra pagrindiniai pakeitimai, padaryti naujausia atnaujinta Tarybos rekomendacija?

 • Su pandemija susijusių laisvo judėjimo apribojimų nebuvimas turėtų būti norma.
 • Jei epidemiologinė padėtis labai pablogėtų, galėtų būti vėl nustatyti reikalavimai turėti galiojantį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, jei jie yra būtini ir proporcingi.
 • Prieš nustatydamos tokius apribojimus, valstybės narės turėtų įvertinti, ar tikėtina, kad jie turės teigiamą poveikį epidemiologinei padėčiai, įskaitant reikšmingą spaudimo nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms sumažėjimą.

  Valstybės narės taip pat turėtų pripažinti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, išduotą dėl COVID-19 vakcinos, kurios PSO įtraukimo į naudojimo esant ekstremaliajai situacijai sąrašą procedūra yra baigta.

 • ES šviesoforo spalvų žemėlapis pašalintas – jis tapo netinkamu epidemiologinei padėčiai ES atvaizduoti.
 • Valstybės narės turėtų ir toliau netaikyti tokių reikalavimų būtiniausiems keliautojams (įskaitant diplomatinį personalą, karinį personalą ir laikinos apsaugos gavėjus), vaikams ir į darbą važinėjantiems asmenims.
 • Tik reaguojant į (potencialią) naują susirūpinimą keliančią ar dominančią SARS-CoV-2 atmainą būtų galima imtis papildomų priemonių (sustabdymo) jos plitimui sulėtinti.
 • Valstybės narės neturėtų reikalauti pateikti keleivių buvimo vietos anketų (PLF) keliaujant privačiu transportu.

Kur rasti informacijos apie kiekvienos šalies kelionės reikalavimus?

Svetainėje „Re-open EU“ pateikiama Komisijos surinkta informacija apie įvairias ES šalyse taikomas priemones.

Ši informacija dažnai atnaujinama ir pateikiama 24 kalbomis.

Tai turėtų jums padėti planuoti kelionę Europoje.

Kas yra sustabdymo procedūra ir kada ją galima taikyti?

Sustabdymo procedūra siekiama sudaryti sąlygas koordinuotai reaguoti atsiradus naujai susirūpinimą keliančiai ar dominančiai SARS-CoV-2 atmainai. Procedūra taip pat galėtų būti taikoma, kai epidemiologinė padėtis sparčiai ir smarkiai blogėja tiek, kad galima daryti prielaidą, jog atsirado nauja susirūpinimą kelianti arba stebimoji SARS-CoV-2 atmaina.

Šią procedūrą gali inicijuoti ES valstybė narė arba Komisija.

Tai reiškia, kad būtų sušauktas Tarybos integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo apskritojo stalo posėdis, kuriame ES valstybė narė arba Komisija nurodytų, kodėl procedūra buvo pradėta.

Apskritojo stalo posėdyje galėtų būti padaryta išvada, kad ES valstybės narės turėtų imtis tam tikrų suderintų priemonių, visų pirma siekdamos pristabdyti naujos atmainos plitimą. Jei jis pradedamas taikyti, valstybės narės vis tiek gali, pavyzdžiui, reikalauti, kad ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojai atliktų papildomą testą arba laikytųsi karantino.

Kurioms šalims taikoma Rekomendacija?

Rekomendacija taikoma visoms ES valstybėms narėms, taip pat Islandijai, Lichtenšteinui ir Norvegijai.

Ar ES valstybės narės gali atsisakyti leisti atvykti asmenims iš kitos ES valstybės narės?

ES valstybės narės turėtų visada leisti atvykti savo piliečiams ir jų teritorijoje gyvenantiems ES piliečiams / jų šeimos nariams.

Be to, ES valstybės narės iš esmės neturėtų atsisakyti leisti atvykti kitiems žmonėms, keliaujantiems iš kitų valstybių narių, ir turėtų sudaryti palankesnes sąlygas greitam tranzitui per savo teritoriją.

Šios sąlygos taikomos net jei neturite ES skaitmeninio COVID pažymėjimo.

Visi pagrindinių teisių apribojimai turi būti taikomi laikantis bendrųjų ES teisės principų, visų pirma proporcingumo ir nediskriminavimo principų.

Priemonės, kurių imamasi, turėtų neviršyti to, kas griežtai būtina visuomenės sveikatai apsaugoti. Pateisinti atsisakymą leisti atvykti ES piliečiams, kurie negyvena atitinkamoje ES valstybėje narėje, būtų galima tik labai išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, ekstremaliosios situacijos atveju, kai atsiranda nauja susirūpinimą kelianti atmaina).

Kas nutiks, jei (dar) neturiu ES skaitmeninio COVID pažymėjimo arba jis nebegalioja?

ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamente nustatyta, kad ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėjimas negali būti išankstinė kelionės sąlyga.

Tarybos rekomendacijoje dėl laisvo judėjimo pandemijos metu teigiama, kad, net esant kelionių ribojimams, asmenims, neturintiems ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, neturėtų būti neleidžiama keliauti.

Tačiau prireikus gali būti reikalaujama, kad jie atliktų tyrimą dėl COVID-19 infekcijos prieš atvykstant arba atvykus.

Ar rekomendacijoje numatytos išimtys į būtiną kelionę vykstantiems asmenims arba kitoms grupėms, kurioms kelionių apribojimai daro ypač didelį poveikį?

Kai kurių kategorijų keliautojams kelionių apribojimai netaikomi, net jei jie neturi ES skaitmeninio COVID pažymėjimo. Tokios išimtys taikomos:

 • keliautojams, atliekantiems esmines funkcijas ar turintiems esminių poreikių, visų pirma
  • transporto darbuotojams arba transporto paslaugų teikėjams, įskaitant krovininių transporto priemonių, kuriomis vežami atitinkamai teritorijai skirti kroviniai, vairuotojus bei įgulą ir tik tranzitu vykstančius transporto priemonių vairuotojus;
  • sveikatos priežiūros specialistams, sveikatos srities tyrėjams ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros specialistams;
  • keleiviams, keliaujantiems dėl svarbių medicininių ar šeiminių priežasčių;
  • diplomatams, tarptautinių organizacijų darbuotojams, tarptautinių organizacijų pakviestiems asmenims, kariniam personalui, humanitarinės pagalbos darbuotojams, civilinės saugos personalui ir asmenims, kuriems taikomas Tarybos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/382 2 straipsnis;
  • tranzitu vykstantiems keleiviams;
  • jūrininkams;
  • ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantiems asmenims;
 • pasienio regionuose gyvenantiems asmenims, kasdien arba dažnai keliaujantiems per sieną darbo, verslo, švietimo, šeimos, medicininės priežiūros ar priežiūros tikslais;
 • jaunesniems nei 12 metų vaikams.

Net jei taikomas sustabdymas, neturėtų būti reikalaujama, kad į darbą vykstantys keliautojai ir į darbą važinėjantys asmenys laikytųsi karantino. Kai reikia atlikti tyrimą, transporto darbuotojai turėtų turėti galimybę atlikti greitąjį antigenų testą.

Ar ES keliaujantiems vaikams taikomos kokios nors konkrečios taisyklės?

Tarybos rekomendacijoje teigiama, kad neturėtų būti reikalaujama, kad jaunesni nei 12 metų vaikai turėtų ES skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Gyvenu pasienio regione ir dažnai turiu kirsti sieną. Kaip į tai bus atsižvelgta?

ES valstybės narės sutarė, kad pasienio regionuose gyvenantiems žmonėms, kasdien arba dažnai keliaujantiems per sieną darbo, verslo, mokymosi, šeimos, medicininės priežiūros ar priežiūros tikslais, neturėtų būti taikomas reikalavimas turėti galiojantį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą.