Skip to main content

Medzinárodné stratégie

EÚ sa ako významný aktér na medzinárodnej scéne angažuje pri riešení celého radu globálnych otázok a stratégií a je aktívnym členom mnohých medzinárodných organizácií a fór.