Skip to main content

Spremljanje ciljev trajnostnega razvoja in poročanje o njih v okviru EU

Evropska komisija se zavezuje, da bo redno spremljala cilje trajnostnega razvoja v EU na podlagi referenčnega okvira kazalnikov. Komisija je pripravila nabor kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja EU tako na podlagi politične relevantnosti za EU kot zaradi statistične kakovosti.

Poročilo Eurostata o napredku pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Komisija je razvila nabor kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja EU, ki se uporablja za spremljanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU. Nabor kazalnikov je bil pripravljen v zelo širokem procesu posvetovanja, v katerem je sodelovalo veliko deležnikov, vključno z državami članicami, odbori Sveta, nevladnimi organizacijami, akademskimi krogi in mednarodnimi organizacijami. Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja EU so bili izbrani tako na podlagi politične relevantnosti za EU kot zaradi statistične kakovosti. Nabor kazalnikov se pregleduje vsako leto.

Eurostat je statistični urad Evropske unije. Eurostat poroča o napredku 17 ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU in zagotavlja podrobne informacije o vseh ciljih trajnostnega razvoja, vključno z orodji za vizualizacijo in neposrednim dostopom do podatkov.

eurostat

Poročilo o ciljih trajnostnega razvoja za leto 2020

V poročilu o ciljih trajnostnega razvoja za leto 2020 je bila prvič prikazana vizualna predstavitev stanja in napredka držav članic pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Eurostat namerava za leto 2021 izboljšati predstavitev ocen držav članic in podrobneje preučiti učinke prelivanja ukrepov EU. Poročilo bo poleg tega vsebovalo prvo oceno učinka pandemije COVID-19 na trajnostni razvoj v EU.

Eurostat is the statistical office of the European Union. Eurostat reports on the progress of the 17 Sustainable Development Goals in an EU context and provides detailed information on each SDG, including visualisation tools and direct access to data.

The 2021 Sustainable Development Goals report

The 2021 edition of the monitoring report contains a new chapter on cross-cutting issues, addressing topics that affect several or all SDGs and that cannot be analysed from the perspective of a single goal. These topics are:  the COVID-19 pandemic and how it impacted the EU’s progress towards the SDGs,  an analysis of the interlinkages (synergies and trade-offs) that exist between the SDGs at EU level, and the development of experimental indicators for estimating positive and negative impacts of consumption in the EU on other parts of the world (‘spillovers’) in relation to achieving the 2030 Agenda.

An additional chapter presents a graphical overview of the current status and the short term progress towards the 17 SDGs for each of the 27 EU Member States.

National Voluntary Reviews

The flags below will guide you to the Voluntary National Reviews of the 27 EU countries.