Skip to main content

Całościowe podejście Unii do zrównoważonego rozwoju

Podejście UE do wdrażania agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wspólnie z jej państwami członkowskimi

Komisja Europejska podtrzymuje swoje zobowiązanie do realizacji Agendy 2030. Komisja pod kierownictwem przewodniczącej Ursuli von der Leyen przedstawiła ambitny program polityczny, który ma doprowadzić do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w Unii i poza nią.

Cele zrównoważonego rozwoju są nieodłączną częścią wytycznych politycznych przewodniczącej i leżą u podstaw kształtowania polityki działań wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich sektorach. 

Pełne wdrożenie Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia odporności i przygotowania świata na przyszłe wstrząsy, w miarę jak rozpoczynamy dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową.

 

Całościowe podejście Komisji do zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju

Komisja skoncentrowała się na realizacji konkretnych działań, które przyniosą wymierne postępy w dziedzinach objętych celami zrównoważonego rozwoju. Wytyczne polityczne przewodniczącej i roczne programy prac Komisji stanowią strategię Komisji na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Polityczny program przewodniczącej uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju we wszystkich wnioskach, politykach i strategiach Komisji. Wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju wpisuje się w co najmniej jeden z sześciu naczelnych celów ogłoszonych w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen, które zilustrowano na poniższej grafice:


sdg-commission

 

Podejście Komisji do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przewidujące zaangażowanie całej administracji rządowej

Kompleksowe podejście nowej Komisji do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, czy też „podejście przewidujące zaangażowanie całej administracji rządowej”, obejmuje szereg aspektów, które przedstawiono na grafice poniżej:


sdg government aproach

 

Inicjatywy przyjęte przez Komisję w pierwszym roku

Cele zrównoważonego rozwoju stanowią nieodłączną część programu politycznego przewodniczącej Ursuli von der Leyen. W ciągu ostatniego roku przedstawiono różne polityki transformacyjne, takie jak:

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ