Skip to main content

Betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en andere belanghebbenden

De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en andere belanghebbenden is een van de belangrijkste onderdelen van de overheidsbrede aanpak voor de uitvoering van de SDG’s door de Commissie. Beide vormen een belangrijk onderdeel van de holistische strategie ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda 2030.

De Commissie raadpleegt systematisch belanghebbenden bij de voorbereiding van belangrijke nieuwe initiatieven en de evaluatie van bestaand beleid. Sinds het aantreden van de Commissie-Von der Leyen op 1 december 2019 heeft de Commissie 245 openbare online-raadplegingen gehouden.

De raadpleging van belanghebbenden is bijzonder belangrijk. Als zij betrokken worden bij een open en transparant proces waarbij hun standpunten en gegevens serieus in overweging worden genomen, is het waarschijnlijker dat zij dit beleid aanvaarden en correct toepassen.

Partnerschappen maken integraal deel uit van de SDG’s en blijven van essentieel belang om vorderingen te blijven maken.

Het Europees klimaatpact – De inzet van de EU voor duurzame ontwikkeling

Het Europees klimaatpact, een nieuw niet-wetgevingsinitiatief om verschillende belanghebbenden samen te brengen met als doel hen ertoe te verbinden actie te ondernemen voor klimaat, milieu en duurzaamheid. Het initiatief is bedoeld om mensen en organisaties te informeren, te inspireren en tot samenwerking aan te zetten.

De Commissie zal op verschillende beleidsterreinen intensief blijven samenwerken met belanghebbenden om beleid te ontwerpen dat essentieel is voor de verwezenlijking van de SDG’s.

Conferentie over de toekomst van Europa

De conferentie over de toekomst van Europa, een grote pan-Europese democratische oefening, wordt een nieuw openbaar forum voor een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met de burgers over een aantal belangrijke prioriteiten en uitdagingen, waaronder de uitvoering van de SDG’s. Het is de bedoeling om alle hoeken van de EU te bereiken, niet alleen de hoofdsteden, en de banden tussen de Europeanen en de instellingen die hen dienen, te versterken.

Multistakeholder platform over de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Het multistakeholderplatform op hoog niveau over de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen.

Het mandaat van het multistakeholderplatform over de SDG’s liep af op 31 december 2019.