Skip to main content

A civil társadalom, a magánszektor és más érdekelt felek bevonása

A civil társadalom, a magánszektor és más érdekelt felek bevonása a fenntartható fejlődési célok Bizottság általi végrehajtására irányuló „összkormányzati megközelítés” egyik kulcsfontosságú eleme. Mindkettő fontos részét képezi a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend céljainak elérésére irányuló holisztikus stratégiának.

A Bizottság rendszeresen folytat konzultációkat a főbb új kezdeményezések előkészítése és a meglévő szakpolitikák értékelése során. A Bizottság 245 webalapú nyilvános konzultációt indított a von der Leyen vezette Bizottság 2019. december 1-jei hivatalba lépése óta.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk szerepe és jelentősége azonban sokkal messzebb terjed. Ha a leginkább érintettek részesei egy olyan nyílt és átlátható folyamatnak, amelyben véleményüket és az általuk közölt információkat komolyan figyelembe veszik, valószínűbb, hogy az érdekelt felek magukévá teszik az új szakpolitikákat, és elkötelezik magukat azok helyes végrehajtása mellett.

A partnerségek a fenntartható fejlődési célok szerves részét képezik, és továbbra is alapvető fontosságúak az előrehaladás fenntartása szempontjából.

Az európai éghajlati paktum – Az EU elkötelezettsége a fenntartható fejlődés iránt

Az európai éghajlati paktum olyan új, nem jogalkotási kezdeményezés, amelynek célja, hogy összehozza a különböző érdekelt feleket azzal a céllal, hogy elkötelezzék magukat az éghajlat, a környezet és a fenntarthatóság érdekében tett intézkedések mellett. A kezdeményezés célja az emberek és a szervezetek tájékoztatása, ösztönzése és együttműködésük előmozdítása.

A Bizottság továbbra is érdemben együtt fog működni a különböző szakpolitikai területek érdekelt feleivel annak érdekében, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzon ki, amelyek kulcsfontosságúak a fenntartható fejlődési célok megvalósításához.

Konferencia Európa jövőjéről

Az Európa jövőjéről szóló konferencia, amely a legfontosabb páneurópai demokratikus kezdeményezés, új nyilvános fórumot biztosít arra, hogy nyílt, inkluzív, átlátható és strukturált eszmecserét folytathassunk a polgárokkal számos kulcsfontosságú prioritásról és kihívásról, többek között a fenntartható fejlődési célok végrehajtásáról. Célja, hogy az EU minden szegletében, az Unió minden településén elmondhassák véleményüket az emberek, megerősítve az európaiak és az őket szolgáló intézmények közötti kapcsolatot.

A fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó, több érdekeltet tömörítő platform

A fenntartható fejlődési célok végrehajtásával foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő magas szintű platform.

A fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő platform megbízatása 2019. december 31-én lejárt.