Skip to main content

Programgennemførelsesoversigt

Resultatramme

Kommissionen har udpeget som højeste prioritet at maksimere resultaterne af EU-budgettet. Hermed menes, at de anvendte EU-midler skal skabe maksimal værdi for borgerne. Dette er så meget desto mere vigtigt, da EU-budgettet for perioden 2021-2027 er større og dermed mere betydningsfuldt end tidligere.

Det kræver egnede resultatrammer. Kommissionen har vedtaget en meddelelse om fremlæggelse af resultatrammerne for EU-budgettet under den flerårige finansielle ramme 2021-2027. Heri beskrives principperne, hvordan Kommissionen har udvidet rammerne samt planerne om yderligere udvidelse.

Dette website giver et overblik over resultaterne af EU's udgiftsprogrammer for perioden 2021-2027 i et kortfattet og ensartet format. Desuden præsenterer dette website gennemførelsen og resultaterne af de programmer for perioden 2014-2020, for hvilke de relevante betalinger stadig blev gennemført i 2021.

Flere oplysninger om websitets indhold og de anvendte metoder

Udgiftsområde 1: Det indre marked, innovation og det digitale område

Forskning og innovation

Horizon Europe - Performance

Performance information on the Horizon Europe programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF, Horizon 2020.

ITER - Performance

Performance information on the ITER programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF.

Europæiske strategiske investeringer

InvestEU - Performance

Performance information on the InvestEU programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF, the European Fund for Strategic Investments (EFSI).

Det indre marked

Anti-Fraud - Performance

Performance information on the EU Anti-Fraud Programme and its predecessors under the 2014-2020 MFF, Hercule III and AFIS.

Fiscalis - Performance

Performance information on the Fiscalis programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF.

Customs - Performance

Performance information on the Customs programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF.

Rumforskning

EU Space Programme - Performance

Performance information on the European Space Programme and its predecessors under the 2014-2020 MFF, Copernicus, Galileo and EGNOS.

Udgiftsområde 2: Samhørighed og værdier

Regional udvikling og samhørighed

Regional Policy - Performance

Performance information on EU regional policy and its predecessors under the 2014-2020 MFF, the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund.

Genopretning og modstandsdygtighed

EU4Health - Performance

Performance information on the EU4Health programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF, the Health programme.

Investering i mennesker, social samhørighed og værdier

Erasmus+ - Performance

Performance information on the Erasmus+ programme and its predecessor under the 2014-2020 MFF.

Udgiftsområde 3: Naturressourcer og miljø

Landbrugs- og havpolitik

Miljø og klimaindsats

Udgiftsområde 4: Migration og grænseforvaltning

Migration

Grænseforvaltning

Udgiftsområde 5: Sikkerhed og forsvar

Sikkerhed

Nuclear Decommissioning - Performance

Performance information on the Nuclear Safety and Decommissioning programme and its predecessor under the 2014-20 MFF, Nuclear Decommissioning (BG and SK).

Forsvar

European Defence Fund - Performance

Performance information on the European Defence Fund and its predecessor under the 2014-2020 MFF, the European Defence Industrial Development Programme.

Udgiftsområde 6: Naboområder og verden

Foranstaltninger udadtil

Førtiltrædelsesbistand

Særlige instrumenter og uden for den flerårige finansielle ramme