Skip to main content

Cum funcționează bugetul UE

Prezentare a tratatelor și a legislației UE care reglementează funcționarea bugetului UE. Informații privind procesul de aprobare, execuția și controlul bugetului anual și pe termen lung.